NOVINKY

AKCE ČISTÁ VYSOČINA

V pátek 21. dubna byl pro žáky 2. stupně připraven netradiční výukový program a úklid veřejného prostranství a přírody v rámci kampaně Den Země, do kterého se naše škola zapojuje již 9 let. V rámci ochrany člověka za mimořádných událostí se žáci seznámili, jak se zachovat při povodních, požárech, haváriích a dalších událostech. Pak se jednotlivé třídy vydali do okolí Bohdalova, aby posbírali kolem silnic vše, co do přírody nepatří. (foto)

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Ve čtvrtek 20. dubna se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2017 - 2018. (foto)

KURZ PRVNÍ POMOCI

Ve dnech 19. a 20. dubna žáci 8. ročníku absolvovali poslední dvě části kurzu první pomoci. Čekala je nejen přednáška jak poskytnout první pomoc, ale i praktické ošetření několika zranění a nácvik resuscitace. Žáci si také prohlédli záchranářský vůz se speciálními přístroji. (foto)

NÁVŠTĚVA BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Ve středu 19. dubna navštívili předškoláčci školu, aby se podívali a vyzkoušeli, co je asi od září čeká. Současní prvňáčci se na budoucí prvňáčky těšili, ukázali  jim, co se ve škole učí, co už všechno umí přečíst a napsat. (foto)

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ

Ve dnech 12.–19. dubna se žáci 5. třídy zapojili  do národního testování základních škol, které organizovala společnost SCIO. Cílem bylo testování znalostí a dovedností a sledování výsledků vzdělávání. Žáci on-line řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.

VÍTĚZSTVÍ V BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

V pondělí 10. dubna se ve Žďáře n. S. uskutečnilo okresní kolo Biologické olympiády. Soutěž se skládala z testu biologických vědomostí, určování přírodnin z botaniky a zoologie, laboratorní práce. Vynikajícího výsledku v kategorii D dosáhla žákyně 7. třídy M. Mužátková, která tuto okresní soutěž vyhrála a postupuje tímto do krajského kola. Gratulujeme a za reprezentaci školy děkujeme. (výsledky)

PEČENÍ JÍDÁŠKŮ

12. dubna na Škaredou středu si žáci 4. třídy upekli tradiční kynuté Jidášky. Nejprve si o přestávce zadělali těsto. Po dobu kynutí si zopakovali anglická slovíčka o Velikonocích. A konečně v poslední vyučovací hodině motali z vykynutého těsta různé tvary. Po upečení si každý svůj výtvor potřel medem. A to už opravdu voněly Jidášky po celé škole. Některé děti snědly Jidášky hned, ostatní si je odnesly domů. (foto)

PREVENTIVNÍ PROGRAM

Ve středu 12. dubna byl pro žáky 1. třídy připraven program z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou s názvem Pravidla nejsou strašidla. Během tříhodinového programu si děti za pomoci pohádky a plnění různých úkolů uvědomily, jak důležitá jsou pravidla: Mluví jenom jeden, Nasloucháme si, Jsme na sebe hodní. Program jistě pomůže k ucelení kolektivu a vývoji vztahů ve třídě.


Záznamy: 1 - 8 ze 86
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školní soutěž

SBĚR PAPÍRU

čtvrtek 4. května 2017

7:00 – 7:30 hod.

Papíry odevzdávejte svázané
V BALÍKU, KRABICI!

Oceněno bude 20 dětí
s největším počtem nasbíraného papíru.

 

PREVENCE VÝSKYTU PŘÍUŠNIC

informace z Krajské hygienické stanice Jihlava