NOVINKY

12. SETKÁNÍ DĚTÍ ČR - PL

Ve dnech 16. - 18. června proběhlo 12. setkání dětí ze ZŠ Bohdalov a polských dětí z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach, které se tento rok konalo na naší škole v Bohdalově. Polská výprava přijela ve čtvrtek odpoledne a čekalo je hudební přivítání českých dětí. Po obědě je naše děti provedly Bohdalovem, všichni navštívili místní kostel a pak následoval přesun do tábora, kde byly polské děti ubytovány. Cestou ještě všichni zavítali do pyramidy, kterou si mohli podrobně prohlédnout a načerpat energii. V pátek byl pro české a polské děti připraven společný program. Ve smíšených skupinkách absolvovaly různé aktivity: AZ-kvíz v anglickém jazyce, malování na kameny, skládání puzzle, přírodovědné odkrývačky, focení a posilnit se mohli palačinkami, které si sami usmažili.  Sportovní dovednosti si děti poměřily v utkáních - dívky ve hře ringo a chlapci ve fotbale. Páteční odpoledne strávili opět všichni společně a to prohlídkou zámeckého areálu ve Žďáře nad Sázavou, návštěvou Zelené hory a zaskotačit si všichni mohli v relaxačním areálu Pilák. Na páteční večer byla tradičně přichystaná oblíbená diskotéka. Pobyt polských dětí byl ukončen u nás v sobotu a po prohlídce Prahy se vraceli zpět do svých domovů. Společné setkání bylo zdařilé, vše se dělo v přátelské a srdečné atmosféře a řada dětí našla nové přátelé. (foto)

SOUTĚŽ ŠKOL VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

I v tomto školním roce se naše škola ve spolupráci s firmou ODAS aktivně podílela na sběru druhotných surovin, zejména sběrového papíru a hliníku. Za toto období děti naší školy odevzdaly 21 930 kg sběrového papíru a 20 kg hliníku, čímž nemalým dílem přispěly k recyklaci těchto surovin. V Kraji Vysočina naše škola získala pěkné 5. místo. (výsledky)

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 2 televize, 30 monitorů a 396 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 13,53 MWh elektřiny, 776,39 litrů ropy, m3 vody a 0,50 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,78 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 12,66 tun. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. (certifikát)

ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

Státní zdravotní ústav vyhlásil výtvarnou soutěž s názvem „Prevence dětských úrazů“. Žáci 3. třídy se do této soutěže zapojili. Nikdo sice nezískal hlavní cenu, ale všichni žáci byli odměněni drobným dárkem frisbee. 

Během celého školního roku se žáci 3. třídy účastnili akcí, které se týkaly dětských úrazů a jejich prevence. Poslední akce se konala v pátek 10. 6. ve Žďáře nad Sázavou. Žáci si během celého dopoledne prošli 6 stanovišť, na kterých si zopakovali, jaká nebezpečí na ně číhají a jak jim předcházet. Nejvíce se dětem líbila ukázka hasičského auta a stanoviště, na kterém se dětem „objevily“ modřiny. Doufejme, že tyto akce děti poučily a nastávající prázdniny, které jsou plny dobrodružství a zážitků, zvládnou děti bez nejmenších úrazů. (foto)

PREVENTIVNÍ PROGRAM

Ve čtvrtek 16. června byl pro žáky 9. třídy připraven program z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou s názvem Končím a začínám.

PROJEKT KAREL IV.

Při příležitosti oslav výročí 700 let od narození Karla IV. se žáci naší školy zapojili do výtvarného projektu o Karlu IV.  Této významné osobnosti českých dějin se děti nevěnovaly  jen v rámci výuky vlastivědy a dějepisu. V rámci hodin výtvarné výchovy i práce s počítačem děti vytvořily řadu pěkných prací. Krásnou výtvarnou práci předvedla děvčata z 8. třídy (R. Mokrá, K. Ondráčková), která slepila papírový model Karlštejnu v měřítku 1 : 350. (foto)

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZ 2016

V pondělí 6. června se ve Žďáře n. S. uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů okresních kol olympiád Vítěz 2016, na které byly pozváni děti, které se ve vědomostních soutěžích umístily na 1. až 3. místě. Tohoto slavnostního okamžiku se zúčastnila i žákyně naší školy M. Mužátková (6. tř.), která v okresním kole Biologické olympiády obsadila pěkné 3. místo.

HIV WEBINÁŘ PRO ŠKOLY

Ve čtvrtek 2. června žáci 9. třídy absolvovali webinář pro školy o HIV. Jednalo se o interaktivní on-line televizní vysílání doplněné komentáři odborného lektora a odborníky na problematiku o HIV.

ŠKOLNÍ VÝLET 8. TŘÍDY DO KUTNÉ HORY A OKOLÍ

Ve dnech 7. - 8. června se uskutečnil školní výlet pro žáky 8. třídy do Kutné Hory. Navštívili jsme kutnohorskou kostnici, chrám sv. Barbory, žáci si zajezdili na bobové dráze a prohlédli si podzemí, kde se ve středověku těžilo stříbro. Ubytování bylo v kempu v Malešově u Kutné Hory. Další den jsme navštívili zříceninu hradu Sion a rekonstrukci šibenice Jana Roháče z Dubé a další kutnohorské památky. Počasí nám přálo a výlet se vydařil. (foto)

ŠKOLNÍ VÝLET 6. TŘÍDY DO KUTNÉ HORY

Ve čtvrtek 6. června podnikli žáci 6. třídy poznávací výlet do Kutné Hory. Nejdříve děti zavítaly do Hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí, kde se dozvěděly základní informace o kostnici, založení města, i stříbrných dolech. Po prohlídce kostnice se děti přesunuly do zábavného areálu s bobovou dráhou. Dále následovala procházka historickým centrem města (Vlašský dvůr, Jezuitská kolej, chrám sv. Barbory). Zlatým hřebem celého výletu byla návštěva středověkých dolů. Žáci oblečeni do havířských plášťů, vyzbrojeni helmami a baterkami zavítali do míst, kde se dobývala stříbrná ruda. Počasí nám přálo a výlet si všichni náramně užili. (foto)


Záznamy: 1 - 10 ze 136
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SBĚR BYLIN

Bližší informace o sbíraných bylinách naleznete zde.