AKCE, SOUTĚŽE

DATUM NÁZEV AKCE TŘÍDA
12. 12. Vánoční jarmark (foto) (práce dětí) 1.–9. tř.
8. 12. Vida centrum Brno (foto) 1.–5. tř.
5. 12. Mikulášská nadílka (foto) 1.–9. tř.
27. 11. Technická výuka - Mechatronika a automatizace (foto) 9. tř.
23. 11. Turnaj ve florbale v ZR - okrskové kolo (výsledky) (foto) 8.–9. tř.
22. 11. Olympiáda v českém jazyce - šk. kolo (výsledky) 8.–9. tř.
21. 11. Příběhy bezpráví - Beseda s pamětníkem 8.–9. tř.
16. 11. Projekt zemědělství kraje Vysočina (foto) 7.–9. tř.
16. 11.  Divadelní představení v ZR - Kouzla pod pokličkou 1.–5. tř.
15. 11. Projekt Krokus (foto) 6.–9. tř.
15. 11. Bobřík informatiky - kategorie Kadet, národní kolo (výsledky) 8.–9. tř.
13. 11. Dějepisná olympiáda - školní kolo 8.–9. tř.
11. 11. Čtyřboj - krajské kolo (výsledky) J. Janošťák
(7. místo)
J. Hudeček
(2. místo)
2.–10. 11. Národní testování SCIO 2017 9. tř.
10. 11. Školní turnaj ve stolním tenisu (foto) 6.–9. tř.
9. 11. Festival vzdělávávní a návštěva firem (foto) 9. tř.
8. 11. Plenární schůze a třídní schůzky 1.–9. tř.
7. 11. Bobřík informatiky - kategorie Benjamin (výsledky) 7. tř.
7. 11. Exkurze do Brna (foto) 6. tř.
1. 11. Legenda V + W - div. představení (foto) 6.–9. tř.
30. 10. Sběr drobného elektrozařízení 1.–9. tř.
24. 10. Sběr papíru (foto) (výsledky) 1.–9. tř.
18. 10. Čtyřboj - okresní kolo (výsledky) (foto) 6.–9. tř.
16.10. Hudební vystoupení Réva (foto) 1.–9. tř.
13. 10. Dopravní hřiště ve Žďáře n. S. 4. tř.
12. 10. Návštěva Městského divadla v ZR - Dobrodružství Toma Sawyera 3.–5. tř.
11. 10. Přírodovědný klokan 2017 (výsledky šk. kola) 8.–9. tř.
10. 10. Preventivní program 7. tř.
6. 10. Chovatelská výstava (foto) 1.–9. tř.
4. 10. Exkurze do Prahy (foto) 8. tř.
3. 10. Preventivní program Vztahy ve třídě 4. tř.
3. 10. Exkurze do Prahy (foto) 7. tř.
27. 9. Přespolní běh - okresní kolo
(výsledky III. d) (výsledky III. ch) (výsledky IV. d) (výsledky IV. ch) (foto)
6.–9. tř.
22. 9. Soutěž Kraje pro bezpečný Internet 7.–9. tř.
22. 9. Preventivní program Startujeme 6. tř.
20. 9. Divadelní představení O Lesněnce (foto) 1. tř. + mš
12. 9. Návštěva Úřadu městyse Bohdalov (foto) 9. tř.
4. 9. Slavnostní zahájení nového školního roku (foto) 1.–9. tř.