NOVINKY

ÚSPĚCHY V PŘESPOLNÍM BĚHU

Ve středu 27. září vybraní žáci a žákyně z 6. - 9. třídy reprezentovali naši školu v okresní soutěži přespolního běhu, která se konala v lyžařském areálu Martina Koukala u Pilské nádrže ve Žďáře nad Sázavou. V kategorii mladší žákyně (1 500 m) startovalo 105 závodnic a pěkně se umístila K. Pejchalová, která obsadila 17. místo. V kategorii starší žákyně (1 500 m) startovalo 75 dívek a krásné 5. místo vybojovala M. Mužátková. V kategorii starší žáci (3 000 m) startovalo 74 chlapců a mezi nimi L. Krčál doběhl na vynikajícím 2. místě. Všem gratulujeme a za pěknou reprezentaci školy děkujeme. (výsledky III. d) (výsledky III. ch) (výsledky IV. d) (výsledky IV. ch) (foto)

PREVENTIVNÍ PROGRAM

V pátek 22. září byl pro žáky 6. třídy připraven program z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou s názvem Startujeme.

PŘEDSTAVENÍ O LESNĚNCE

Děti z 1. třídy navštívily 20. září mateřskou školku. Byly pozvány na divadelní představení pohádky O Lesněnce. Prvňáčkům se pohádka moc líbila, sledovali ji velice pozorně a už se těší na nějakou další. (foto)

NÁVŠTĚVA ÚŘADU MĚSTYSE BOHDALOV

V úterý 12. září navštívili žáci 9. třídy Úřad městyse Bohdalov. Seznámili se zaměstnanci úřadu a jejich pracovními povinnostmi. Potom se slova ujal pan starosta, který žákům přiblížil fungování úřadu a obecního zastupitelstva, rozpočet obce a projekty, které již uskutečněné byly či jejichž realizace se chystá na nejbližší dobu. Na závěr mohli žáci nahlédnout do kroniky obce a najít v ní třeba i svoje jména. Děkujeme všem, kteří se žákům věnovali. (foto)

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 4. září se v kulturním domě uskutečnilo zahájení nového školního roku za účasti žáků celé školy, řady rodičů a hostů včetně pana starosty a členů Školské rady. Paní ředitelka představila celý učitelský sbor a seznámila přítomné s hlavními body a cíli, které jsou plánované pro tento rok. Pak následovalo představení a slavnostní přivítání prvňáčků. Po zahájení se žáci přesunuli do svých tříd, kde je přívitali třídní učitelé. Všem přejeme radostný a úspěšný nový školní rok. (foto)


Záznamy: 9 - 13 ze 13
<< 1 | 2

NABÍDKA KROUŽKŮ

pro školní rok 2017/2018

 více zde 

ZŠ a MŠ Bohdalov
vyhlašuje soutěž

SBĚR PAPÍRU

úterý 24. října 2017
7:00 – 7:30 hod.


Papíry odevzdávejte svázané
V BALÍKU, KRABICI.

Vážení papíru bude probíhat
u přistaveného kontejneru
(je možné mít zvážený papír
 již z domu).

Oceněno bude 20 dětí
s největším počtem nasbíraného papíru.

ANO: časopisy, noviny, sešity, letáky, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy, ...


NE: uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, dětské pleny, ...