NOVINKY

TURNAJ VE FLORBALU

Ve čtvrtek 24. listopadu chlapci z 8. a 9. třídy reprezentovali naši školu v turnaji ve florbalu O pohár ministryně školství. Okrskové kolo této soutěže se konalo ve sportovní hale ve Žďáře nad Sázavou, kde své síly poměřilo celkem 9 týmů: 2. ZŠ, 4. ZŠ, Gymnázium Žďár n. S., Nížkov, Radostín n. O., Křižanov, Velká Losenice, Nové Město n. M. a Bohdalov. Naši chlapci v silné konkurenci družstev nakonec vybojovali pěkné 5. místo. (výsledky) (foto)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Ve středu 23. listopadu do naší školy zavítalo Divadélko Hradec Králové s představením Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury. Představení obsahovalo úryvky ze čtyř divadelních her (Vzbouření v blázinci, Zbožná Marta, Dáma a skřítek, Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha). Celé pásmo bylo doplněné odborným výkladem o autorech a historických souvislostech. (foto)

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

V listopadu se naše škola zapojila do sběru použitého kuchyňského oleje. Použitý kuchyňský olej můžete odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích paní školnici. Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i sobě a vaší škole, která za peníze, které za olej dostane, může zakoupit třeba nové školní pomůcky. Chraňme společně naše životní prostředí. (informační leták)

JAK SBÍRÁME BATERIE, ELEKTROZAŘÍZENÍ, ZÁŘIVKY

V podzimních měsících proběhl odvoz nashromážděného drobného elektrozařízení, baterií a osvětlovacích zařízení.Firmě Asekol jsme odevzdali 240 kg drobného elektrozařízení. Firmě Ecobat jsme předali nasbíraných 29 kg baterií a firmě Ekolamp jsme ke zpětnému odběru odevzdali 109 kg zářivek a osvětlovacích zařízení. Všem kdo se podílí na ochraně životního protředí patří velký dík.

NÁVŠTĚVA PEKLA NA ČERTOVINĚ

ANEB GENERÁLNÍ ZKOUŠKA NA PŘÍCHOD ČERTŮ: V pátek 18. listopadu si děti 1., 4. a 5. třídy jely vyzkoušet svoji odvahu do Pekla Čertovina u Hlinska. Za pekelnou branou je čekalo celkem pět pater zábavy. Prvňáčci pomohli vysvobodit zakletou Myšpulínu, museli překonat svůj strach a splnit několik úkolů. I starší žáci poznali, jak vypadá život v pekle a jejich úkolem bylo zapamatovat si sedm hlavních hříchů, ze kterých je sám Lucifer před odchodem z Pekla zkoušel. Žádného hříšníka si v Pekle nenechali, a proto se děti 5. prosince nemusí tolik bát. (foto)

TECHNICKÁ VÝUKA - KRÁSA A VŮNĚ DŘEVA

Ve středu 16. listopadu žáci 6. třídy navštívili VOŠ a SPŠ Žďár n. Sáz. pracoviště na Strojírenské, kde byla pro ně připravena technická výuka na téma Krása a vůně dřeva. (foto)

PREVENTIVNÍ PROGRAM

Ve čtvrtek 10. listopadu byl pro žáky 7. třídy připraven program primární prevence s názvem Ďáblíci a andílci, který zajišťovalo Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ

Ve čtvrtek 10. listopadu se žáci 9. třídy jeli podívat do Žďáru nad Sázavou, kde v Kulturním domě probíhal Festival vzdělávání – přehlídka vzdělávacích možností a pracovního uplatnění, prezentace středních škol, učiliští, vyšších odborných škol, vzdělávacích institucí a firem. (foto)


Záznamy: 17 - 24 ze 43
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

7. ročník kampaně

VĚNUJ MOBIL

Vysloužilé mobily (funkční i poškozené) můžete odevzdat v naší škole paní školnici.

Termín ukončení akce:
31. ledna 2017 (úterý)

Společnost ASEKOL vybrané telefony zkontroluje a funkční přístroje předá prostřednictvím sdružení Život dětem dětským domovům. Ostatní nefunkční telefony budou ekologicky recyklovány (leták).

Střední školy zřizované Krajem Vysočina

Publikace seznamuje zájemce s oborovou nabídkou středních škol zřizovaných Krajem Vysočina. Obsahuje také informace o podstatných změnám v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Určeno nejen pro rodiče a žáky 8. a 9. tříd

publikace ke stažení

Informace a přihlášky na SŠ (zde)