NOVINKY

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

I tento rok navštívil naši školu Mikuláš, hodný anděl a čtyři nezbední čerti. Děti se trochu bály a napjatě očekávaly právě tento den, pro Mikuláše a čerty si připravily různé básničky a písničky. Hodné děti byly pochváleny a ty zlobivé čertům i Mikulášovi slíbily, že se polepší. Prvňáčci dostali mikulášský balíček a všichni ostatní malou sladkost. Po té co Mikuláš s pekelníky prošel školou, zamířili do mateřské školy, kde již byli dětmi netrpělivě očekáváni. (foto)

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Dne 22. listopadu 2017 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Žáci 8. a 9. třídy pracovali na úkolech a dále museli napsat také slohovou práci. Vítězkou se stala M. Mužátková z 8. třídy a postupuje do okresní kola, které se uskuteční v lednu 2018 ve Žďáře nad Sázavou. (výsledky)

TECHNICKÁ VÝUKA

V pondělí 27. listopadu se žáci 9. třídy zúčastnili technické výuky na VOŠ a SPŠ Ždár nad Sázavou - pracoviště Strojírenská, která byla realizována v rámci udržitelného rozvoje projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost. Tématem výuky byla Automatizace a mechatronika. Mistři odborného výcviku seznámili žáky s pojmy pneumatických a hydraulických systémů, na počítači si žáci vyzkoušeli sestavit schéma zapojení pneumotoru, ukázali si jednoduché programování PLC automatů. Výuka probíhala v odborných učebnách, kde žáci také měli možnost si na vyukovém panelu připravená schémata zapojit. (foto)

PEČENÍ PERNÍČKŮ V 1. TŘÍDĚ

I prvňáčci se těší na vánoce. Kromě výrobků z papíru se rozhodli upéct perníčky. Všechny děti se opravdu snažily - zdobily svoje zvonečky kořením i špejlí. Z upečených perníčků měly velkou radost. (foto)

JAK SBÍRÁME BATERIE A ELEKTROZAŘÍZENÍ

V podzimních měsících proběhl odvoz nashromážděného drobného elektrozařízení a baterií. Firmě Asekol jsme odevzdali 228 kg drobného elektrozařízení a firmě Ecobat jsme předali 20 kg baterií. Škola žáky vzdělává v oblasti třídění a recyklace odpadů a umoňuje jim odevzdávat do specializovaných nádob nejen baterie a elektrozařízení, ale také zářivky a světelné zdroje, prázdné tonery (cartridge) a použitý olej. Jak třídit a co sbírat naleznete zde.

TURNAJ VE FLORBALE

Ve čtvrtek 23. listopadu chlapci z 8. a 9. třídy reprezentovali naši školu v turnaji ve florbale O pohár ministra školství. Okrskové kolo této soutěže se konalo ve sportovní hale ve Žďáře nad Sázavou, kde své síly poměřilo celkem 9 týmů: 2. ZŠ, 4. ZŠ, 5. ZŠ, Gymnázium Žďár n. S., Bobrová, Velká Losenice, Herálec, Nové Město n. M. a Bohdalov. Naši chlapci v silné konkurenci družstev nakonec vybojovali 8. místo. (výsledky) ( foto )

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ - MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

V úterý 21. listopadu se na naší škole uskutečnila beseda s paní Žilovou z Nového Veselí, která přišla žákům 8. - 9. třídy vyprávět životní osudy svého tatínka, pana učitele Sýkory, který byl za odbojovou činnost během druhé světové války vězněn v koncentračních táborech. Beseda se uskutečnila jako již tradičně v rámci projektu Příběhy bezpráví - Měsíc filmu na školách, který uskutečňuje vzdělávací program Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. V rámci projektu žáci zhlédli dokument Heleny Třeštíkové Hitler, Stalin a já. Celý projekt se snaží přiblížit žákům moderní československé dějiny prostřednictvím příběhů skutečných lidí z jejich okolí. Tomu letos napomohla i výstava umístěná v areálu školy, která zachycuje portréty pamětníků, kteří se postavili totalitnímu režimu. Jejich příběhy sesbíraly žákovské týmy v rámci projektu Z místa, kde žijeme. (foto - Jeden Svět na školách, fotograf Filip Zvěřina)

PROJEKT ZEMĚDĚLSTVÍ KRAJE VYSOČINA

Ve čtvrtek 16. listopadu se naši žáci 7.–9. třídy společně se žáky ZŠ Nové Veselí zúčastnili projektového dne věnovanému zemědělství kraje Vysočina. Žáci nejdříve absolvovali teoretickou část o zemědělství našeho kraje, která byla doplněna řadou soutěžních otázek. Dále následovala exkurze do podniku Novoveselsko a Agras Bohdalov. Žáci se dozvěděli řadu informací o provozu zemědělských podniků, rosllinné i živočišné výrobě. Nechyběla ani prohlídka stájí a zemědělských strojů farem. (foto)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Ve čtvrtek 16. listopadu žáci 1. až 5. třídy navštívili Městské divadlo ve Žďáře nad Sázavou, kde zhlédli vystoupení Kouzelník Caspar Magic - kouzla pod pokličkou... aneb poodhalená tajemství kouzelnické kuchyně.

PROJEKT KROKUS

Naše škola se v těchto dnech zapojila do mezinárodního projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI)  s Oddělením pro spolupráci a kulturu Židovského muzea v Praze. HETI školám zdarma poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Když lidé budou obdivovat květiny, mládež může vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.Více o projektu na www.hetireland.org. (foto)


Záznamy: 1 - 10 ze 38
1 | 2 | 3 | 4 >>