NOVINKY

BOBŘÍK INFORMATIKY

Ve dnech 9. - 10. listopadu se žáci 6. - 9. třídy zapojili do národní informatické soutěže Bobřík informatiky, která je určena pro žáky základních a středních škol. Soutěž je zaměřená na algoritmizaci a programování, porozumění informacím, řešení problémů, logické myšlení a rozvoj digitální gramotnosti. Na naší škole v kategorii Kadet (8. + 9. tř.) zvítězila A. Janošťáková, dalšími úspěšnými řešiteli se stali P. Fabík, Z. Klimešová, K. Ondráčková, F. Boháček, K. Michálek . V kategorii Benjamin (6. + 7. tř.) zvítězil J. Janošťák. Úspěšným řešitelem se také stala P. Prombergerová. Všem gratulujeme. (výsledky Benjamin) (výsledky Kadet)

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

V úterý 8. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. V konkurenci žáků 8. a 9. třídy zvítězil P. Fabík z 8. třídy a postupuje do okresního kola, které se uskuteční v lednu 2017 ve Žďáře nad Sázavou. (výsledky)

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Ve čtvrtek 3. listopadu byl pro žáky 2. stupně připraven Školní turnaj ve stolním tenisu. Hrálo se systémem každý s každým, na jeden vítězný set počítaný do 11 bodů. Do turnaje se zapojilo 25 sportovců, kteří byli rozděleni do tří kategorií. Kategorii Dívky vyhrála žákyně 9. třídy K. Kolářová, v kategorii Chlapci 6. - 7. tř. zvítězil žák 6. třídy J. Pokorný. V nejpočetnější kategorii Chlapci 8. - 9. tř. se utkalo 13 chlapců a vítězem této kategorie se stal žák 9. třídy F. Boháček. (výsledky) (foto)

WEBINÁŘ O HIV PRO ŠKOLY

Ve čtvrtek 20. října se žáci 9. třídy zapojili do webináře pro školy o HIV. Jednalo se o interaktivní on-line televizní vysílání doplněné komentáři odborného lektora a odborníky na problematiku o HIV. Žáci mohli během vysílání klást odborníkům otázky a to formou chatu.

ČTYŘBOJ

Ve středu 19. října vybraní žáci reprezentovali naši školu v okresní soutěži Čtyřboj, která se konala ve Žďáře nad Sázavou. Disciplíny, ve kterých si změřili svoje síly se soupeři stejného věku, byly: šplh, člunkový běh, hod medicinbalem a skok z místa. Vynikajícího výsledku dosáhla ve své kategorii P. Vytlačilová (1. místo) a J. Hudeček (3. místo) a tímto postupují do krajského kola, které se uskuteční v Havlíčkově Brodě. Pěkné sportovní výkony podali i další žáci: F. Boháček (5. místo), A. Janošťáková (6. místo), K. Ondráčková (8. místo), K. Pejchalová (10. místo). Gratulujeme. (výsledky) (foto)

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ

Ve dnech 2. - 8. listopadu se žáci 9. třídy zapojili do Národního testování, které organizovala společnost SCIO. Cílem testování bylo sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů. Žáci on-line řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.

PREVENTIVNÍ PROGRAM

V  úterý 8. listopadu byl pro žáky 4. třídy připraven program z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou s názvem Kolik co stojí.

SBĚR PAPÍRU

Při příležitosti mezinárodního Dne stromů proběhla 19. října na naší škole Soutěž ve sběru papíru, která probíhá za podpory firmy Odas Žďár n. S.  Děti za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 8,38 tuny papíru a lepenky a 20 kg hliníku. Vítezem této školní soutěže se stala žákyně 3. třídy L. Karásková (482 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru papíru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. Podrobnější výsledky nalezenete zde. (foto)


Záznamy: 25 - 32 ze 43
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

7. ročník kampaně

VĚNUJ MOBIL

Vysloužilé mobily (funkční i poškozené) můžete odevzdat v naší škole paní školnici.

Termín ukončení akce:
31. ledna 2017 (úterý)

Společnost ASEKOL vybrané telefony zkontroluje a funkční přístroje předá prostřednictvím sdružení Život dětem dětským domovům. Ostatní nefunkční telefony budou ekologicky recyklovány (leták).

Střední školy zřizované Krajem Vysočina

Publikace seznamuje zájemce s oborovou nabídkou středních škol zřizovaných Krajem Vysočina. Obsahuje také informace o podstatných změnám v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Určeno nejen pro rodiče a žáky 8. a 9. tříd

publikace ke stažení

Informace a přihlášky na SŠ (zde)