NOVINKY

PEKLO NA ČERTOVINĚ

V úterý 29. listopadu se děti z 2. a 3. třídy jely trošku bát do Pekla na Čertovině v Hlinsku. Po vydatné svačině podnikly exkurzi ve všech pěti patrech Pekla: čert Krucián představil čertí trapírnu, čertí kuchařka pekelné laskominy. V čertím šenku děti dostaly Čertopivo a došly až k Luciferovi. Někdo se bál méně, někdo víc, ale všem se v Pekle moc líbilo. (foto)

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

 Dne 28. listopadu 2016 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Mezi žáky 8. a 9. třídy zvítězil Petr Fabík z 8. třídy a postupuje do okresního kola, které se uskuteční v únoru 2017 ve Žďáře nad Sázavou. (výsledky)

ČTYŘBOJ - KRAJSKÉ KOLO

V sobotu 26. listopadu proběhlo v Havlíčkově Brodě krajské kolo v soutěži Čtyřboj. Soutěžilo se v čtyřech disciplínách: šplh, člunkový běh, hod medicinbalem a skok z místa. Vynikajícího výsledku dosáhla ve své kategorii žákyně 9. třídy P. Vytlačilová, která vybojovala v Kraji Vysočina 2. místo. Výborného umístění dosáhl  i žák 8. třídy J. Hudeček, který obsadil 10. místo. Oběma sportovcům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. (výsledky - st. žákyně), (výsledky - st. žáci

TURNAJ VE FLORBALU

Ve čtvrtek 24. listopadu chlapci z 8. a 9. třídy reprezentovali naši školu v turnaji ve florbalu O pohár ministryně školství. Okrskové kolo této soutěže se konalo ve sportovní hale ve Žďáře nad Sázavou, kde své síly poměřilo celkem 9 týmů: 2. ZŠ, 4. ZŠ, Gymnázium Žďár n. S., Nížkov, Radostín n. O., Křižanov, Velká Losenice, Nové Město n. M. a Bohdalov. Naši chlapci v silné konkurenci družstev nakonec vybojovali pěkné 5. místo. (výsledky) (foto)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Ve středu 23. listopadu do naší školy zavítalo Divadélko Hradec Králové s představením Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury. Představení obsahovalo úryvky ze čtyř divadelních her (Vzbouření v blázinci, Zbožná Marta, Dáma a skřítek, Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha). Celé pásmo bylo doplněné odborným výkladem o autorech a historických souvislostech. (foto)

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

V listopadu se naše škola zapojila do sběru použitého kuchyňského oleje. Použitý kuchyňský olej můžete odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích paní školnici. Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i sobě a vaší škole, která za peníze, které za olej dostane, může zakoupit třeba nové školní pomůcky. Chraňme společně naše životní prostředí. (informační leták)

JAK SBÍRÁME BATERIE, ELEKTROZAŘÍZENÍ, ZÁŘIVKY

V podzimních měsících proběhl odvoz nashromážděného drobného elektrozařízení, baterií a osvětlovacích zařízení.Firmě Asekol jsme odevzdali 240 kg drobného elektrozařízení. Firmě Ecobat jsme předali nasbíraných 29 kg baterií a firmě Ekolamp jsme ke zpětnému odběru odevzdali 109 kg zářivek a osvětlovacích zařízení. Všem kdo se podílí na ochraně životního protředí patří velký dík.

NÁVŠTĚVA PEKLA NA ČERTOVINĚ

ANEB GENERÁLNÍ ZKOUŠKA NA PŘÍCHOD ČERTŮ: V pátek 18. listopadu si děti 1., 4. a 5. třídy jely vyzkoušet svoji odvahu do Pekla Čertovina u Hlinska. Za pekelnou branou je čekalo celkem pět pater zábavy. Prvňáčci pomohli vysvobodit zakletou Myšpulínu, museli překonat svůj strach a splnit několik úkolů. I starší žáci poznali, jak vypadá život v pekle a jejich úkolem bylo zapamatovat si sedm hlavních hříchů, ze kterých je sám Lucifer před odchodem z Pekla zkoušel. Žádného hříšníka si v Pekle nenechali, a proto se děti 5. prosince nemusí tolik bát. (foto)


Záznamy: 25 - 32 ze 54
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2017/2018
 
čtvrtek 20. dubna 2017
od 13,00 hod. do 16,00 hod
 
Zápis je povinný pro děti narozené
od 1.9.2010 do 31.8.2011.
 
Zápisu se mohou zúčastnit i děti narozené do 30. 6. 2012.
 
Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz.