NOVINKY

VŠEZNÁLEK

Ve středu 8. března se žáci 5. třídy zúčastnili okrskového kola vědomostní soutěže Všeználek, ve které mohli uplatnit svoje znalosti z literatury, hudby, přírody, sportu atd. Naši školu reprezentoval tým ve složení I. Boháčková, P. Křesťan, K. Valová a K. Večeřová. V konkurenci dětí z dalších škol (Hamry n. S., Polnička, Nížkov, Velká Losenice, Sázava, Radostín n. O.) obsadili naši páťáci 6. místo. (foto)

SOUTĚŽ ZLATÝ ERB

Ve středu 8. března byly na slavnostním ceremoniálu v Jihlavě vyhlášeny výsledky krajské soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky. ZŠ a MŠ Bohdalov obsadila 2. místo v kategorii Nejlepší web školského zařízení v Kraji Vysočina. Výsledky krajského kola naleznete zde.

TROJBOJ - CHCEME SE LÍBIT

Ve středu 8. března se vybraní chlapci a dívky z 6. až 9. třídy zúčastnili sportovní soutěže Chceme se líbit, která se konala ve Žďáře n. S. Disciplíny, ve kterých změřili své výkony se soupeři stejného věku byly člunkový běh, lehy-sedy a skoky přes švihadlo. V soutěži družstev mladší kategorie naši chlapci získali 3. místo a dívky 4. místo. Ve starší kategorii naši chlapci i dívky shodně vybojovali krásné 2. místo. V soutěži jednotlivců vybojoval R. Doležal (6. tř.) 3. místo, F. Boháček (9. tř.) 2. místo a P. Vytlačilová (9. tř.) 2. místo. Gratulujeme. Poděkování patří všem našim sportovcům za výborné sportovní výkony a pěknou reprezentaci školy. (výsledky) (foto)

PREVENTIVNÍ PROGRAM

V úterý 7. března byl pro žáky 4. třídy připraven program primární prevence s názvem V čem jsme stejní a v čem jiní, který zajišťovalo Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Během dne pracovali s pojmy podobnost, odlišnost a rozmanitost ve svém kolektivu. Žáci se snažili o posílení tolerance a empatie mezi sebou ve třídě i ve vztahu k jiným národnostem. Zamýšleli se nad svými přednostmi, nedostatky a tolerancí k druhým. (foto)

SAPERE SOUTĚŽ

V únoru skončilo okresní kolo on-line soutěže SAPERE - vědět, jak žít. Do okresního kola postoupil tým z 9. třídy ve složení: F. Boháček, O. Boháček, F. Cymrykovyč, kteří prověřili své znalosti  v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy. Žáci naší školy obsadili v okresním kole pěkné 2. místo. Gratulujeme. (výsledky)

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE TUTA VIA VITAE

V lednu a únoru probíhala celostátní soutěž Tuta Via Vitae, ve které žáci základních škol prověřují svoje znalosti v požární ochraně, civilní obraně, ochraně obyvatel, bezpečnostní problematice státní i soukromé a bankovní, krizových situacích, zdravotní problematice, systému zdravotnictví, zdravotním pojištění, pojištění osob a majetku, první pomoci, právech a povinnostech občanů, při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně, komunikaci se státem, apod. Ve školním kole zvítězili žáci P. Fabík (8. tř.), J. Kratochvíl a F. Boháček (oba 9. tř.), kteří naši školu reprezentovali v okresním kole. Tam se umístili na krásném 3. místě. Gratulujeme. 

OBLASTNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Dne 2. března se uskutečnilo na Základní umělecké škole ve Žďáře nad Sázavou  oblastní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovaly žákyně 7. a 9. ročníku, z nichž Klára Ondráčková získala čestné uznání a postupuje jako náhradník do okresního kola.

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

17. února se ukutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu v kategorii C reprezentoval žák 9. třídy O. Boháček, který získal 14. místo. (výsledky)


Záznamy: 25 - 32 ze 86
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Školní soutěž

SBĚR PAPÍRU

čtvrtek 4. května 2017

7:00 – 7:30 hod.

Papíry odevzdávejte svázané
V BALÍKU, KRABICI!

Oceněno bude 20 dětí
s největším počtem nasbíraného papíru.

 

PREVENCE VÝSKYTU PŘÍUŠNIC

informace z Krajské hygienické stanice Jihlava