NOVINKY

TECHNICKÁ VÝUKA - KRÁSA A VŮNĚ DŘEVA

Ve středu 16. listopadu žáci 6. třídy navštívili VOŠ a SPŠ Žďár n. Sáz. pracoviště na Strojírenské, kde byla pro ně připravena technická výuka na téma Krása a vůně dřeva. (foto)

PREVENTIVNÍ PROGRAM

Ve čtvrtek 10. listopadu byl pro žáky 7. třídy připraven program primární prevence s názvem Ďáblíci a andílci, který zajišťovalo Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ

Ve čtvrtek 10. listopadu se žáci 9. třídy jeli podívat do Žďáru nad Sázavou, kde v Kulturním domě probíhal Festival vzdělávání – přehlídka vzdělávacích možností a pracovního uplatnění, prezentace středních škol, učiliští, vyšších odborných škol, vzdělávacích institucí a firem. (foto)

BOBŘÍK INFORMATIKY

Ve dnech 9. - 10. listopadu se žáci 6. - 9. třídy zapojili do národní informatické soutěže Bobřík informatiky, která je určena pro žáky základních a středních škol. Soutěž je zaměřená na algoritmizaci a programování, porozumění informacím, řešení problémů, logické myšlení a rozvoj digitální gramotnosti. Na naší škole v kategorii Kadet (8. + 9. tř.) zvítězila A. Janošťáková, dalšími úspěšnými řešiteli se stali P. Fabík, Z. Klimešová, K. Ondráčková, F. Boháček, K. Michálek . V kategorii Benjamin (6. + 7. tř.) zvítězil J. Janošťák. Úspěšným řešitelem se také stala P. Prombergerová. Všem gratulujeme. (výsledky Benjamin) (výsledky Kadet)

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

V úterý 8. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. V konkurenci žáků 8. a 9. třídy zvítězil P. Fabík z 8. třídy a postupuje do okresního kola, které se uskuteční v lednu 2017 ve Žďáře nad Sázavou. (výsledky)

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Ve čtvrtek 3. listopadu byl pro žáky 2. stupně připraven Školní turnaj ve stolním tenisu. Hrálo se systémem každý s každým, na jeden vítězný set počítaný do 11 bodů. Do turnaje se zapojilo 25 sportovců, kteří byli rozděleni do tří kategorií. Kategorii Dívky vyhrála žákyně 9. třídy K. Kolářová, v kategorii Chlapci 6. - 7. tř. zvítězil žák 6. třídy J. Pokorný. V nejpočetnější kategorii Chlapci 8. - 9. tř. se utkalo 13 chlapců a vítězem této kategorie se stal žák 9. třídy F. Boháček. (výsledky) (foto)

WEBINÁŘ O HIV PRO ŠKOLY

Ve čtvrtek 20. října se žáci 9. třídy zapojili do webináře pro školy o HIV. Jednalo se o interaktivní on-line televizní vysílání doplněné komentáři odborného lektora a odborníky na problematiku o HIV. Žáci mohli během vysílání klást odborníkům otázky a to formou chatu.

ČTYŘBOJ

Ve středu 19. října vybraní žáci reprezentovali naši školu v okresní soutěži Čtyřboj, která se konala ve Žďáře nad Sázavou. Disciplíny, ve kterých si změřili svoje síly se soupeři stejného věku, byly: šplh, člunkový běh, hod medicinbalem a skok z místa. Vynikajícího výsledku dosáhla ve své kategorii P. Vytlačilová (1. místo) a J. Hudeček (3. místo) a tímto postupují do krajského kola, které se uskuteční v Havlíčkově Brodě. Pěkné sportovní výkony podali i další žáci: F. Boháček (5. místo), A. Janošťáková (6. místo), K. Ondráčková (8. místo), K. Pejchalová (10. místo). Gratulujeme. (výsledky) (foto)


Záznamy: 33 - 40 ze 54
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2017/2018
 
čtvrtek 20. dubna 2017
od 13,00 hod. do 16,00 hod
 
Zápis je povinný pro děti narozené
od 1.9.2010 do 31.8.2011.
 
Zápisu se mohou zúčastnit i děti narozené do 30. 6. 2012.
 
Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz.