NOVINKY

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Ve středu 12. října se žáci z 8. a 9. třídy zúčastnili školního kola vědomostní soutěže Přírodovědný klokan 2016, ve které prověřili svoje znalosti z fyziky, chemie, zeměpisu a  matematiky. V kategorii Kadet dosáhli nejlepšího výsledku dva žáci 8. třídy P. Fabík a K. Michálek. (výsledky školního kola)

PŘESPOLNÍ BĚH

Ve středu 5. října žáci a žákyně z 6. - 9. třídy reprezentovali naši školu v okresní soutěži přespolním běhu, která se konala v lyžařském areálu Martina Koukala u Pilské nádrže ve Žďáře nad Sázavou. V kategorii mladší žákyně (1 500 m) startovalo 89 závodnic a výborného umístění dosáhla M. Mužátková (7. místo). V kategorii starší žákyně (1 500 m) startovalo 86 dívek a pěkně se umístila P. Vytlačilová (24. místo) i K. Kolářová (50. místo). V kategorii starší žáci (3 000 m) startovalo 97 chlapců a mezi nimi F. Boháček vybojoval krásné 5. místo. Všem gratulujeme. (výsledky III. d) (výsledky IV. d) (výsledky IV. ch)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Ve čtvrtek 6. října žáci 3. až 5. třídy navštívili Městské divadlo ve Žďáře nad Sázavou, kde shlédli pantomimické představení Jak se mlčí nahlas.

VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

V pátek 30. září se žáci 4. třídy zúčastnili výuky na dopravním hřišti ve Žďáře nad Sázavou. Nejdřívě absolvovali teoretickou výuku: dopravní značky, pravidla silničního provozu, situace na křižovatkách aj. Na dopravním hřišti nacvičovali chůzi ve skupině, pohyb chodce i cyklisty v silničním provozu, řešili přednost na křižovatce. Druhá část výukového kurzu se uskuteční na jaře. (foto)

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA

V pátek 30. září žáci naší školy navštívili chovatelskou výstavu Výstava Vysočiny Bohdalov, kde bylo vystaveno téměř 3 000 ks drobných a hospodářských zvířat (králíci, holubi, drůběž, okrasné ptactvo, ovce, kozy, nutrie a další). Žáci 7. - 9. třídy pomáhali při organizaci výstavy a pro mladší děti byly připraveny různé soutěže a kvízy o domácích zvířatech. Výstavu doprovázela akce Hrátky se zvířátky (králičí hop, práce ovčáckého psa, zooterapie atd.). (foto)

EXKURZE DO PRAHY

V úterý 27. září navštívili žáci 8. třídy naše hlavní město, aby se seznámili s důležitými místy naší historie i současnosti. Nejprve zavítali do Národního technického muzea, poté prošli Pražský hrad a z hradu se vydali v opačném směru po královské cestě, tedy kolem chrámu sv. Mikuláše, přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Posledním významným místem Prahy, které navštívili, bylo Václavské náměstí. Exkurze se vydařila, počasí nám přálo a odjížděli jsme plní dojmů. (foto)

PREVENTIVNÍ PROGRAM

V úterý 27. září byl pro žáky 6. třídy připraven program primární prevence s názvem Startujeme, který zajišťovalo Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

EXKURZE DO BRNA

V pátek 23. září za krásného slunečného počasí žáci 6. třídy podnikli poznávací a naučný výjezd do Brna. Nejdříve navštívili planetárium, kde si prohlédli vesmírnou oblohu a shlédli zajímavý program Úžasné planety. Dále následovala prohlídka města, včetně brněnského draka na Staré radnici. Návštěvu Brna zakončili prohlídkou kasemat hradu Špilberk. (foto)


Záznamy: 33 - 40 ze 43
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

7. ročník kampaně

VĚNUJ MOBIL

Vysloužilé mobily (funkční i poškozené) můžete odevzdat v naší škole paní školnici.

Termín ukončení akce:
31. ledna 2017 (úterý)

Společnost ASEKOL vybrané telefony zkontroluje a funkční přístroje předá prostřednictvím sdružení Život dětem dětským domovům. Ostatní nefunkční telefony budou ekologicky recyklovány (leták).

Střední školy zřizované Krajem Vysočina

Publikace seznamuje zájemce s oborovou nabídkou středních škol zřizovaných Krajem Vysočina. Obsahuje také informace o podstatných změnám v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Určeno nejen pro rodiče a žáky 8. a 9. tříd

publikace ke stažení

Informace a přihlášky na SŠ (zde)