NOVINKY

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

Ve čtvrtek 8. června jeli žáci 4. třídy do Žďáru nad Sázavou na dětské dopravní hřiště. Děti si nejdříve zopakovaly dopravní značky, situace na křižovatkách, vybavení jízdních kol a bezpečnost při jízdě na kole. Pak prověřily své znalosti v testu a paní instruktorka těm nejlepším předala řidičský průkaz cyklisty. Ve druhé části programu si děti prakticky procvičovaly své teoretické znalosti, kdy na kole projížděly cvičné silnice, křižovatky i kruhový objezd. (foto) (práce dětí)

VÝLET DO EDENU

Ve středu 7. června jela 2. a 3. třída na školní výlet do zábavného a poznávacího parku EDEN v Bystřici nad Pernštejnem. Děti se nejdříve povozily na koních v jízdárně, pak navštívily Panský dům, Horáckou vesnici i dětské hřiště. Seznámily se s některými tradičními řemesly i s životem správce statku 19. století. Počasí bylo příjemné a všem se výlet líbil. (foto)

DEN DĚTÍ

V pátek 2. června jsme oslavili Den dětí. Hned ráno jsme se vydali do tábora u Chroustova, kde deváťáci a osmáci připravili pro všechny děti z 1.–5. třídy několik zábavných stanovišť. Na každém stanovišti byly pohádkové postavy, které udělovaly jednotlivým družstvům za splněné úkoly razítka do hrací karty. Po splnění všech úkolů se děti vydaly hledat schovaný poklad. Všem se pohádkové dopoledne líbilo a spokojeni se vrátili do školy. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci dětského dne. (foto)

DEN PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

Ve čtvrtek 30. května ve Žďáře n. S. se 3. třída  zapojila do projektu Den prevence dětských úrazů, kterou připravil Český červený kříž ve spolupráci  HZS Kraje Vysočina a Policií ČR. Děti byly rozděleny do družstev a formou her se seznámily s nebezpečnými situacemi, které mohou nastat doma, venku, na silnici i dalšími nástrahami života, se kterými se mohou setkat sami nebo se mohou stát někomu z jejich blízkých. Na závěr této akce všichni dostali zaslouženou sladkou odměnu. (foto)

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

V květnu se žáci 3. třídy zúčastnili výtvarné soutěže Prevence dětských úrazů, ve které mohli kreslit, malovat na dané téma libovolnou technikou. Nejhezčí práce byly zaslány na Státní zdravotní ústav v Jihlavě, kde bude oceněno 15 nejhezčích prací z kraje. Všem našim malířům držíme palce.

TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY

V termínu od 9. do 26. května provedla ČŠI elektronické výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ. Na naší škole proběhlo testování u žáků 9. třídy, kteří prověřili své znalosti z českého jazyka, anglického jazyka a ochrany v rizikových situacích.

ŠKOLNÍ VÝLET DO BRNA

V úterý 30. května podnikli žáci 6. třídy školní výlet do Brna. Nejdříve zavítali do zábavného parku Bongo, kde se vydováděli na trampolínách, skluzavkách, prolézačkách, horolezecké stěně a dalších atrakcích. Pak následoval přesun do centra Brna, kde si prohlédli podzemní labyrint pod Zelným trhem. Počasí dětem přálo a výlet si všichni náramně užili. (foto)

EXKURZE - TEREZÍN, MOST, MILEŠOVKA

V pátek 26. května vyjeli žáci 7. a 8. třídy na exkurzi s bohatým programem. Nejdříve navštívili Terezín, kde si prohlédli Malou pevnost a vyslechli výklad o životě vězňů za 2. světové války. Potom zamířili do Mostu, na místa současné těžby hnědého uhlí a do již zrekultivovaného okolí města. Nakonec žáky čekala fyzicky nejnáročnější část dne, výstup na horu Milešovku. Námaha se bohatě vyplatila, vyhlídka z rozhledny na hoře byla díky slunečnému počasí krásná. (foto)


Záznamy: 9 - 16 ze 115
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ZKRÁCENÁ VÝUKA

 

ve dnech 26.–29. 6. 2017
bude výuka končit

v 11:10 hod (pro 1. stupeň)

v 12:05 hod. (pro 2. stupeň)

SBĚR BYLIN

Bez černý - květ (12 Kč)

Bříza bělokorá - list (30 Kč)

Hluchavka bílá - květ (1 800 Kč)

Kopřiva dvoudomá - nať (25 Kč)

Kopřiva dvoudomá - list (35 Kč)

Semikráska chudobka (180 Kč)

Měsíček - květ (120 Kč)

Citrónová kůra (70 Kč)

Pomerančová kůra (12 Kč)

 

(ceny jsou uvedeny za 1 kg)

PREVENCE VÝSKYTU PŘÍUŠNIC

informace z Krajské hygienické stanice Jihlava