PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

PARTNERSKÁ ŠKOLA:

Naší dlouholetou zahraniční partnerskou školou je Gimnazjum im. Jana Pawla II. (Stare Oborzyska, Polsko), se kterou každoročně spolupracujeme. Jeden školní rok cestujeme do Polska my a v dalším roce na oplátku hostíme polskou skupinu u nás. Dětem se tak otvírá možnost navštívit cizí zemi, dorozumět se anglicky a německy, najít nové kamarády, dovědět se spoustu zajímavého o životě, zvycích, kultuře v zahraničí.

Bližší informace o škole zde.

RECYKLOHRANÍ:

Od roku 2008  je naše škola zapojena do celostátního vzdělávacího projektu Recyklohraní, který si klade za cíl propagovat osvětu v oblasti nakládání s odpady především v předškolních a školních zařízeních, spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií, drobného vysloužilého elektrozařízení a laserových tonerů či inkoustových cartridgí. Více o projektu naleznete zde.

EKOLAMP:

Od roku 2010 je naše škola zapojena do recyklačního programu společnosti Ekolamp  "Sbíráme zářivky, pěstujeme lepší životní prostředí". Jsme místem zpětného odběru světelných zdrojů. Více naleznete zde.

MLÉKO DO ŠKOL:

Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Dotované neochucené mléko bude dodáváno do školy automaticky dle počtu odebírajících žáků, a to ZDARMA, min. 2x měsíčně.

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL:

Naše škola i tento školní rok je zapojena do projektu "Ovoce a zelenina do škol". Děti 1. - 9. třídy dostanou každý týden ovoce, zeleninu příp. ovocný nápoj. 

ZDRAVÉ ZUBY:

Do tohoto celoplošného výukového programu péče o chrup jsou zapojeny všechny děti na 1.stupni. V průběhu školního roku jsou žáci různými formami seznamováni se základními hygienickými návyky a péčí o zdravý chrup. Více o projektu naleznete zde.

PROJEKT E-BEZPEČÍ:

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Více o projektu naleznete zde.

ŠKOLNÍ DESETIBOJ:

Tento celoroční sportovní projekt spočívá v plnění 10 disciplín, které absolvují žáci 5. - 9. třídy v rámci hodin tělesné výchovy. Cílem tohoto projektu je motivovat děti ke zlepšování vlastních výkonů a zvyšování fyzické zdatnosti.

OVOV:

Odznak všestrannosti olympiských vítězů: Žáci plní v rámci tohoto celorepublikového projektu deset disciplín. Na základě zlepšování výkonů mohou získat bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl.

HODINA POHYBU NAVÍC:

Pilotní program MŠMT Hodina pohybu navíc je určen žákům 1. až 3. třídy základních škol případně se mohou zapojit i žáci 4. nebo 5. tříd navštěvující školní družinu. Cílem je motivovat žáky k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny.

UKONČENÉ PROJEKTY

Vaření a původ potravin jako součást řízených aktivit v mimoškolních zařízeních:

Projekt Terezy Šmirausové

Cílem projektu bylo seznámit děti s jednoduchými recepty a podpořit v nich zájem o práci v kuchyni, která rozvíjí jemnou motoriku a smyslové vnímání. Zároveň je také seznámit s původem potravin, s procesem jejich výroby a s podporou lokálních výrobců. Dalším cílem byla osvěta v oblasti zdravé výživy, seznámit se s jednotlivými složkami potravy, které nám přinášejí zdravotní benefity. Projekt měl také dětem připomenout české tradice - pečení velikonočních perníčků.
První aktivita Ovoce v kuchyni se uskutečnila 9. 3. 2017 a měla děti seznámit s jednotlivými druhy ovoce a vitaminy, které obsahují. Žáci vyráběli ovocné špízy.
Při druhé aktivitě Byliny a koření v kuchyni (14. 3. 2017) děti vyráběly bylinkové pomazánky a dozvěděly se více o vzhledu a pěstování bylinek pomocí praktických ukázek- květináče s bylinkami, pěstování řeřichy.
Třetí aktivita se jmenovala Obiloviny v kuchyni (16. 3. 2017), děti se při ní učily pracovat s moukou, těstem a vyráběly vlastní pizzu.
Čtvrtá aktivita Mléčné výrobky a vejce v kuchyni (21.3. 2017) se zaměřovala na seznámení dětí s jednotlivými mléčnými výrobky a jejich výrobou. Produktem této aktivity byly muffiny s tvarohovým krémem, v bezlepkové i běžné variantě.
Pátá aktivita Povídání o medu (28. a 30. 3. 2017), měla děti seznámit s výrobou a zdobením medových perníčků s velikonočními motivy a s včelařstvím. ( foto )

 EU PENÍZE ŠKOLÁM: 

Naše škola se zapojila do celostátního projektu EU Peníze školám, který na naší škole probíhal v období 1. 12. 2012 - 31. 5. 2015. Podrobnější informace o tomto projektu naleznete zde.

Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost:

Naše škola byla v letech 2013 - 2015 zapojena do projektu, který realizovala Střední škola technická ze Žďáře n. S. pod názvem Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost. Jednalo se o projekt, jehož cílem bylo podpořit zájem žáků o technické obory. V rámci volnočasových aktivit žáků ZŠ byly realizovány kroužky pro žáky ze 6. až 9. třídy. Povinná výuka pro žáky základních škol (6. - 9. tř.), která byla také realizována na SŠT Žďár n. S. a byla zaměřena na tyto oblasti: Ruční zpracování dřeva, Ruční zpracování kovů, Elektromontážní práce, Mechatronika a automatizace.

PROJEKT COMENIUS:

Do projektu partnerství škol Comenius byla naše škola zapojena v letech 11/2007 - 6/2009. Partnerskou zahraniční školou bylo Gimnazjum im. Jana Pawla II. w Starych Oborzyskach z Polska. Název projektu "Můj rodný kraj - včera a dnes". Více o projektu naleznete zde.

Pilotní škola (EPIS) v rámci projektu NIQES:

V roce 2014 naše škola pilotovala elektronické systémy (EPIS), které relizovala ČŠI v rámci projektu NIQES.

Spolupráce s  s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Brno:

S Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Brno naše škola spolupracovala v letech 2011 - 2012. Bližší informace naleznete zde.

EKO ZOO:

Žáci naší školy se zapojili do projektu EKO - ZOO. Jednalo se o vytvoření Největší zoologické zahrady na Internetu. Děti vytvářely zvířata (ptáky, savce, plaze aj.) z víček od PET lahví. Naše škola získala certifikát o podílení se na českém rekordu v této soutěži. (15. 2. 2011)

KORÁLKY DO DÁLKY:

Do tohoto projektu se naše škola zapojila na jaře roku 2012. Jednalo se o projekt podporovaný Agenturou Dobrý den z Pelhřimova a zaštítěným občanským sdružením Bwindi Orphans.