PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

PARTNERSKÁ ŠKOLA:

Naší dlouholetou zahraniční partnerskou školou je Gimnazjum im. Jana Pawla II. (Stare Oborzyska, Polsko), se kterou každoročně spolupracujeme. Jeden školní rok cestujeme do Polska my a v dalším roce na oplátku hostíme polskou skupinu u nás. Dětem se tak otvírá možnost navštívit cizí zemi, dorozumět se anglicky a německy, najít nové kamarády, dovědět se spoustu zajímavého o životě, zvycích, kultuře v zahraničí.

Bližší informace o škole zde.

RECYKLOHRANÍ:

Od roku 2008  je naše škola zapojena do celostátního vzdělávacího projektu Recyklohraní, který si klade za cíl propagovat osvětu v oblasti nakládání s odpady především v předškolních a školních zařízeních, spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií, drobného vysloužilého elektrozařízení a laserových tonerů či inkoustových cartridgí. Více o projektu naleznete zde.

EKOLAMP:

Od roku 2010 je naše škola zapojena do recyklačního programu společnosti Ekolamp  "Sbíráme zářivky, pěstujeme lepší životní prostředí". Jsme místem zpětného odběru světelných zdrojů. Více naleznete zde.

MLÉKO DO ŠKOL:

Děti naší školy si mohou i tento školní rok objednat mléko (ochucené, neochucené). Tyto mléčné výrobky dostávají každou středu. Ceny: mléko ochucené (5 kč), mléko neochucené (4 Kč).

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL:

Naše škola i tento školní rok je zapojena do projektu "Ovoce a zelenina do škol". Děti 1. - 5. třídy dostávají každý týden ve čtvrtek ovoce, zeleninu příp. ovocný nápoj.

ZDRAVÉ ZUBY:

Do tohoto celoplošného výukového programu péče o chrup jsou zapojeny všechny děti na 1.stupni. V průběhu školního roku jsou žáci různými formami seznamováni se základními hygienickými návyky a péčí o zdravý chrup. Více o projektu naleznete zde.

PROJEKT E-BEZPEČÍ:

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Více o projektu naleznete zde.

ŠKOLNÍ DESETIBOJ:

Tento celoroční sportovní projekt spočívá v plnění 10 disciplín, které absolvují žáci 5. - 9. třídy v rámci hodin tělesné výchovy. Cílem tohoto projektu je motivovat děti ke zlepšování vlastních výkonů a zvyšování fyzické zdatnosti.

UKONČENÉ PROJEKTY

 EU PENÍZE ŠKOLÁM: 

Naše škola se zapojila do celostátního projektu EU Peníze školám, který na naší škole probíhal v období 1. 12. 2012 - 31. 5. 2015. Podrobnější informace o tomto projektu naleznete zde.

Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost:

Naše škola byla v letech 2013 - 2015 zapojena do projektu, který realizovala Střední škola technická ze Žďáře n. S. pod názvem Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost. Jednalo se o projekt, jehož cílem bylo podpořit zájem žáků o technické obory. V rámci volnočasových aktivit žáků ZŠ byly realizovány kroužky pro žáky ze 6. až 9. třídy. Povinná výuka pro žáky základních škol (6. - 9. tř.), která byla také realizována na SŠT Žďár n. S. a byla zaměřena na tyto oblasti: Ruční zpracování dřeva, Ruční zpracování kovů, Elektromontážní práce, Mechatronika a automatizace.

PROJEKT COMENIUS:

Do projektu partnerství škol Comenius byla naše škola zapojena v letech 11/2007 - 6/2009. Partnerskou zahraniční školou bylo Gimnazjum im. Jana Pawla II. w Starych Oborzyskach z Polska. Název projektu "Můj rodný kraj - včera a dnes". Více o projektu naleznete zde.

Pilotní škola (EPIS) v rámci projektu NIQES:

V roce 2014 naše škola pilotovala elektronické systémy (EPIS), které relizovala ČŠI v rámci projektu NIQES.

Spolupráce s  s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Brno:

S Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Brno naše škola spolupracovala v letech 2011 - 2012. Bližší informace naleznete zde.

EKO ZOO:

Žáci naší školy se zapojili do projektu EKO - ZOO. Jednalo se o vytvoření Největší zoologické zahrady na Internetu. Děti vytvářely zvířata (ptáky, savce, plaze aj.) z víček od PET lahví. Naše škola získala certifikát o podílení se na českém rekordu v této soutěži. (15. 2. 2011)

KORÁLKY DO DÁLKY:

Do tohoto projektu se naše škola zapojila na jaře roku 2012. Jednalo se o projekt podporovaný Agenturou Dobrý den z Pelhřimova a zaštítěným občanským sdružením Bwindi Orphans.