EKOAKTIVITY

SOUTĚŽ ŠKOL VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

I v tomto školním roce se naše škola ve spolupráci s firmou ODAS aktivně podílela na sběru druhotných surovin, zejména sběrového papíru a hliníku. Za toto období děti naší školy odevzdaly 21 930 kg sběrového papíru a 20 kg hliníku, čímž nemalým dílem přispěly k recyklaci těchto surovin. V Kraji Vysočina naše škola získala pěkné 5. místo. (výsledky)

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 2 televize, 30 monitorů a 396 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 13,53 MWh elektřiny, 776,39 litrů ropy, m3 vody a 0,50 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,78 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 12,66 tun. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. (certifikát)

SBĚR PAPÍRU

V úterý 3. května 2016 proběhla na naší škole Soutěž ve sběru papíru. Děti za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 9,32 tuny papíru a lepenky.  (výsledky) (foto)

DEN STROMŮ, SBĚR PAPÍRU

Při příležitosti mezinárodního Dne stromů proběhla 21. října 2015 na naší škole Soutěž ve sběru papíru. Děti za pomoci řady rodičů dokázaly během jediného rána odevzdat ke zpětnému odběru více než 6 tun papíru. Vítezem této školní soutěže se stal žák 2. třídy V. Kolář (430 kg). Podrobnější výsledky nalezenete zde. (foto).

Výtvarné práce dětí s tématikou ke Dni stromů si můžete prohlédnou zde.

DEN ZVÍŘAT

Při příležitosti mezinárodního Dne zvířat děti naší školy navštívily v Bohdalově krajskou chovatelskou výstavu Výstava Vysočiny 2015 (2. 10. 2015), kde bylo vystaveno téměř 3 000 ks drobných a hospodářských zvířat (králíci, holubi, drůběž, okrasné ptactvo, ovce, kozy, nutrie a další). Žáci 7. - 9. třídy pomáhali při organizaci výstavy a pro mladší děti byly připraveny různé soutěže a kvízy o domácích zvířatech. Výstavu doprovázela akce Hrátky se zvířátky (králičí hop, tanec se psem, povídání o zvířátkách, práce ovčáckého psa, zooterapie atd.). Výtvarné práce dětí, které vznikaly během celého měsíce října si můžete prohlédnout zde.

ENVIRONMENTÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Naše škola díky programu Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí: za rok 2014 zajistila sběr 454 kg elektrozařízení a odevzdali k recyklaci 3 televize, 8 monitorů a 263 kg drobného elektra. Tím jsme uspořili 7,87 MWh elektřiny, 486,12 litrů ropy, 32,80 m3 vody a 0,23 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,56 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 6,79 tun.

O jednoznačně pozitivních dopadech programu Recyklohraní vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

 

SOUTĚŽ ŠKOL VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

Naše škola se již pravidelně zapojuje do Soutěže ve sběru druhotných surovin, která je určena pro školy Kraje Vysočina. V kategorii Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství dosáhla naše škola  vynikajícího výsledku a to 3. místo. Děti nasbíraly a ke zpětnému odběru odevzdaly celkem 18,358  tuny papíru a kartonu. Za 3. místo ve sběru druhotných surovin škola získala finanční odměnu 3 000 Kč.


Záznamy: 1 - 8 ze 54
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SBĚR SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

Malá sběrná nádoba a další nádoby na baterie, tonery, elektro jsou umístěny na chodbě vedle dveří školníka. 

Instrukce ke sběru světelných zdrojů

SBĚR DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ