EKOAKTIVITY

JAK JSME SBÍRALI BATERIE A ELEKTROZAŘÍZENÍ

V podzimních měsících proběhl odvoz nashromážděného drobného elektrozařízení a baterií. Firmě Asekol jsme odevzdali 228 kg drobného elektrozařízení a firmě Ecobat jsme předali 20 kg baterií. Škola žáky vzdělává v oblasti třídění a recyklace odpadů a umoňuje jim odevzdávat do specializovaných nádob nejen baterie a elektrozařízení, ale také zářivky a světelné zdroje, prázdné tonery (cartridge) a použitý olej. 

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU

Při příležitosti mezinárodního Dne stromů proběhla 24. října 2017 na naší škole již tradiční Soutěž ve sběru papíru, která probíhá za podpory firmy AVE Žďár n. S.  Děti za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 7,19 tuny papíru a lepenky a 16 kg hliníku. Vítezem této školní soutěže se stala žákyně 8. třídy L. Rychtecká (420 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru papíru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. (foto) (výsledky)

SBĚR BATERIÍ, DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ, ZÁŘIVEK

I v tomto školním roce se naše škola aktivně zapojila do recyklačního programu Recyklohraní. Celkem bylo odevzdáno 81 kg baterií (29 kg na podzim, 52 kg na jaře), 353 kg drobného elektrozařízení (240 kg na podzim, 113 kg na jaře), 22 ks mobilů a 2 ks počítače. Společnosti Ekolamp bylo edevzdáno 109 kg světelných zdrojů. Za odevzdaný sběr škola získala 1 878 bodů, za které budou dětem pořízeny sportovní pomůcky a hry.

SOUTĚŽ ŠKOL VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

Naše škola se pravidelně zapojuje do soutěže škol ve sběru papíru a hliníku, kterou organizuje společnost AVE. V tomto školním roce děti ze základní školy a mateřské školy odevzdaly 24 575 kg sběrového papíru a 32 kg hliníku. V této soutěži za účasti 35 organizací naše škola získala v kategorii papír pěkné 4. místo. Poděkování patří všem žákům a jejich rodičům za jejich přístup k třídění odpadů a ekologické chování. (výsledky)

JARNÍ SBĚR PAPÍRU

Ve čtvrtek 4. května se na naší škole uskutečnil již tradiční janí sběr papíru. 79 dětí za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly téměř 9 tun papíru a lepenky a 12 kg hliníku. Vítezem školní soutěže se stal žák 7. třídy D. Kolář (620 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru papíru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. Poděkování patří i žákům 9. třídy, kteří nanosili veškerý papír do kontejnerů. (výsledky)

SBĚR BYLIN

Soutěž ve sběru léčivých bylin a pomerančové kůry vstupuje do jarní části, kdy už je možné venku nasbírat řadu bylinek. Usušené byliny noste do školy (sborovna - 1. patro), uveďte jméno žáka, případně váhu usušených bylin. Do soutěže se mohou zapojit všechny děti naší školy. Nejlepší sběrači a sběračky za rok 2017 budou odměněni.

Seznam bylin naleznete zde.

Pravidla pro sběr:

Bylinky sbíráme za suchého počasí. Sbíráme z míst, která jsou dostatečně vzdálená od prašných silnic. Na sběr používáme plátěné pytle, košík atd. a co nejdříve rozložíme k sušení, aby nedošlo k zapaření. Sušíme ve stínu v tenké vrstvě, v dobře větrané místnosti.

AKCE ČISTÁ VYSOČINA

V pátek 21. dubna byl pro žáky 2. stupně připraven netradiční výukový program a úklid veřejného prostranství a přírody v rámci kampaně Den Země, do kterého se naše škola zapojuje již 9 let. V rámci ochrany člověka za mimořádných událostí se žáci seznámili, jak se zachovat při povodních, požárech, haváriích a dalších událostech. Pak se jednotlivé třídy vydali do okolí Bohdalova, aby posbírali kolem silnic vše, co do přírody nepatří.

JARNÍ SBĚR BATERIÍ

Od 27. – 31. března 2017 na naší škole proběhne sběr baterií. Použité baterie odevzdávejte do sběrného boxu na baterie nebo paní školnici. Více informací o akci naleznete na informačním letáku


Záznamy: 1 - 8 ze 67
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SBĚR SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

Malá sběrná nádoba a další nádoby na baterie, tonery, elektro jsou umístěny na chodbě vedle dveří školníka. 

Instrukce ke sběru světelných zdrojů

SBĚR DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

Použitý kuchyňský olej můžete odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích paní školnici.

informační leták

SBĚR VÍČEK Z PET LAHVÍ

Od ledna 2017 sbíráme víčka z PET lahví pro čtyřletého Vojtíška, který se narodil s cytomegalovirovou infekcí. Peníze za víčka budou použity na léčebný pobyt v lázních Klimkovice.

 informační leták