EKOAKTIVITY

JAK SBÍRÁME BATERIE, ELEKTROZAŘÍZENÍ A ZÁŘIVKY

V podzimních měsících proběhl odvoz nashromážděného drobného elektrozařízení, baterií a osvětlovacích zařízení. Firmě Asekol jsme odevzdali 240 kg drobného elektrozařízení. Firmě Ecobat jsme předali nasbíraných 29 kg baterií a firmě Ekolamp jsme ke zpětnému odběru odevzdali 109 kg zářivek a osvětlovacích zařízení. Všem kdo se podílí na ochraně životního prostředí patří velký dík.

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

V listopadu 2016 se naše škola zapojila do sběru použitého kuchyňského oleje. Použitý kuchyňský olej můžete odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích paní školnici. Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i sobě a vaší škole, která za peníze, které za olej dostane, může zakoupit třeba nové školní pomůcky. Chraňme společně naše životní prostředí. (informační leták)

SBĚR PAPÍRU - PODZIM 2016

Při příležitosti mezinárodního Dne stromů proběhla 19. října 2016 na naší škole Soutěž ve sběru papíru, která probíhá za podpory firmy Odas Žďár n. S.  Děti za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 8,38 tuny papíru a lepenky a 20 kg hliníku. Vítezem této školní soutěže se stala žákyně 3. třídy L. Karásková (482 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru papíru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. Podrobnější výsledky nalezenete  zde 

SOUTĚŽ ŠKOL VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

I v tomto školním roce 2015/2016 se naše škola ve spolupráci s firmou ODAS aktivně podílela na sběru druhotných surovin, zejména sběrového papíru a hliníku. Za toto období děti naší školy odevzdaly 21 930 kg sběrového papíru a 20 kg hliníku, čímž nemalým dílem přispěly k recyklaci těchto surovin. V Kraji Vysočina naše škola získala pěkné 5. místo. (výsledky)

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2015

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 2 televize, 30 monitorů a 396 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 13,53 MWh elektřiny, 776,39 litrů ropy, m3 vody a 0,50 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,78 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 12,66 tun. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. (certifikát)

SBĚR PAPÍRU

V úterý 3. května 2016 proběhla na naší škole Soutěž ve sběru papíru. Děti za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 9,32 tuny papíru a lepenky.  (výsledky) (foto)

DEN STROMŮ, SBĚR PAPÍRU

Při příležitosti mezinárodního Dne stromů proběhla 21. října 2015 na naší škole Soutěž ve sběru papíru. Děti za pomoci řady rodičů dokázaly během jediného rána odevzdat ke zpětnému odběru více než 6 tun papíru. Vítezem této školní soutěže se stal žák 2. třídy V. Kolář (430 kg). Podrobnější výsledky nalezenete zde. (foto).

Výtvarné práce dětí s tématikou ke Dni stromů si můžete prohlédnou zde.


Záznamy: 1 - 8 ze 57
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SBĚR SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

Malá sběrná nádoba a další nádoby na baterie, tonery, elektro jsou umístěny na chodbě vedle dveří školníka. 

Instrukce ke sběru světelných zdrojů

SBĚR DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

Použitý kuchyňský olej můžete odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích paní školnici.

informační leták