O ŠKOLE

Základní škola v Bohdalově poskytuje vzdělávání dětem od 6 do 15 let, nepreferuje žádnou z oblastí vzdělávání, ale poskytuje žákům všeobecný přehled. V 1. - 9.  ročníku se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu základního vzdělávání "Škola cesta k poznání". Od 1. 9. 2016 dochází na základě novely školského zákona k úpravě tohoto ŠVP, aby byly vytvořeny podmínky pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami („společné vzdělávání“).


Základní škola prošla v roce 2006 celkovou rekonstrukcí hlavní budovy. K základní škole patří i specializované učebny (učebna fyziky a chemie, zeměpisu a přírodopisu, učebna informatiky, cvičná kuchyně), školní tělocvična, školní knihovna a školní pozemek. Součástí školy je školní jídelna a družina.


K organizaci školy patří i mateřská škola, která je umístěna v samostatné budově. V roce 2015 prošla budova mateřské školy celkovou rekonstrukcí.
Zřizovatelem školy je Městys Bohdalov.