ARCHIV 2015/2016

  • Akce a soutěže 2015/2016 (doc) (pdf)

NOVINKY 2015/2016

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Ve čtvrtek 30. června v budově Kulturního domu proběhlo slavnostní ukončení školního roku 2015/2016, kde byli vyhlášeni vítězové soutěží vědomostních, sportovních a soutěže ve sběru papíru. Za sportovní výsledky v celoročním sportovním projektu Školní desetiboj byly uděleny řadě žákům 2. stupně medaile a poháry stejně tak i dětem 1. stupně za sporovní pětiboj. Cena školské rady byla udělena žákyni 8. třídy R. Mokré. Nakonec jsme se všichni  rozloučili s žáky 9. třídy. (foto)

VÝLET NA MACOCHU

V pátek 24. června za krásného slunečného počasí děti z 1. až 3. třídy podnikly výlet do Moravského krasu. Navštívily propast Macochu, lodičkou projely i prošly Punkevní jeskyně s krásnou krápníkovou výzdobou. Velkým zážitkem byla také jízda lanovkou k horní vyhlídce na Macochu. ( foto )

12. SETKÁNÍ DĚTÍ ČR - PL

Ve dnech 16. - 18. června proběhlo 12. setkání dětí ze ZŠ Bohdalov a polských dětí z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach, které se tento rok konalo na naší škole v Bohdalově. Polská výprava přijela ve čtvrtek odpoledne a čekalo je hudební přivítání českých dětí. Po obědě je naše děti provedly Bohdalovem, všichni navštívili místní kostel a pak následoval přesun do tábora, kde byly polské děti ubytovány. Cestou ještě všichni zavítali do pyramidy, kterou si mohli podrobně prohlédnout a načerpat energii. V pátek byl pro české a polské děti připraven společný program. Ve smíšených skupinkách absolvovaly různé aktivity: AZ-kvíz v anglickém jazyce, malování na kameny, skládání puzzle, přírodovědné odkrývačky, focení a posilnit se mohli palačinkami, které si sami usmažili.  Sportovní dovednosti si děti poměřily v utkáních - dívky ve hře ringo a chlapci ve fotbale. Páteční odpoledne strávili opět všichni společně a to prohlídkou zámeckého areálu ve Žďáře nad Sázavou, návštěvou Zelené hory a zaskotačit si všichni mohli v relaxačním areálu Pilák. Na páteční večer byla tradičně přichystaná oblíbená diskotéka. Pobyt polských dětí byl ukončen u nás v sobotu a po prohlídce Prahy se vraceli zpět do svých domovů. Společné setkání bylo zdařilé, vše se dělo v přátelské a srdečné atmosféře a řada dětí našla nové přátelé. (foto)

SOUTĚŽ ŠKOL VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

I v tomto školním roce se naše škola ve spolupráci s firmou ODAS aktivně podílela na sběru druhotných surovin, zejména sběrového papíru a hliníku. Za toto období děti naší školy odevzdaly 21 930 kg sběrového papíru a 20 kg hliníku, čímž nemalým dílem přispěly k recyklaci těchto surovin. V Kraji Vysočina naše škola získala pěkné 5. místo. (výsledky)

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 2 televize, 30 monitorů a 396 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 13,53 MWh elektřiny, 776,39 litrů ropy, m3 vody a 0,50 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,78 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 12,66 tun. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. (certifikát)

ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

Státní zdravotní ústav vyhlásil výtvarnou soutěž s názvem „Prevence dětských úrazů“. Žáci 3. třídy se do této soutěže zapojili. Nikdo sice nezískal hlavní cenu, ale všichni žáci byli odměněni drobným dárkem frisbee. 

Během celého školního roku se žáci 3. třídy účastnili akcí, které se týkaly dětských úrazů a jejich prevence. Poslední akce se konala v pátek 10. 6. ve Žďáře nad Sázavou. Žáci si během celého dopoledne prošli 6 stanovišť, na kterých si zopakovali, jaká nebezpečí na ně číhají a jak jim předcházet. Nejvíce se dětem líbila ukázka hasičského auta a stanoviště, na kterém se dětem „objevily“ modřiny. Doufejme, že tyto akce děti poučily a nastávající prázdniny, které jsou plny dobrodružství a zážitků, zvládnou děti bez nejmenších úrazů. (foto)

PREVENTIVNÍ PROGRAM

Ve čtvrtek 16. června byl pro žáky 9. třídy připraven program z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou s názvem Končím a začínám.

PROJEKT KAREL IV.

Při příležitosti oslav výročí 700 let od narození Karla IV. se žáci naší školy zapojili do výtvarného projektu o Karlu IV.  Této významné osobnosti českých dějin se děti nevěnovaly  jen v rámci výuky vlastivědy a dějepisu. V rámci hodin výtvarné výchovy i práce s počítačem děti vytvořily řadu pěkných prací. Krásnou výtvarnou práci předvedla děvčata z 8. třídy (R. Mokrá, K. Ondráčková), která slepila papírový model Karlštejnu v měřítku 1 : 350. (foto)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>