ZÁJMOVÉ KROUŽKY

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017:
 

KROUŽEK TERMÍN KDE VEDOUCÍ 
MLADÝCH CHOVATELŮ pondělí: 17,30 - 18,30 malý sál KD Ing. I. Prombergerová Ph.D.
D. Chalupa
(více informací zde)
TANEČNÍ pátek: od 13,15, starší žáci tělocvična lektorka Active Žďár n. S.
pátek: od 12,30, mladší žáci tělocvična lektorka Active Žďár n. S.
TECHNICKÝ sudé středy Žďár n. S. mistři VOŠ a SPŠ Žďár n.S.
MLADÝCH HASIČŮ pátek: od 16,30 hasičská zbrojnice  
HRA NA FLÉTNU pondělí: 12,30 - 13,15 škola Mgr. Blahoslava Boháčková
SPORTOVNÍ čtvrtek: 13,30 - 14,30 tělocvična Mgr. Markéta Chlubnová
neděle: 17,00 - 18,00 tělocvična