ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2017/2018

podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky
 

doporučující materiál MŠMT, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.