AKCE, SOUTĚŽE

DATUM NÁZEV AKCE TŘÍDA
26. 6. Slavnostní ukončení školního roku (foto) 1.–9. tř.
8. 6. Konzultace pro žáky 6.–9. tř. 6.–9. tř.
25. 5. Docházka žáků do školy 1.–5. tř.
11. 5. Konzultace pro žáky 9. tříd 9. tř.
27. 4. Zeměpisná olympiáda - krajské kolo (výsledky) T. Chmelíková
(4. místo)
6. 3. Beseda s pamětníkem 8.–9. tř.
27. 2. Návštěva Městského divadla v ZR - Lazy goat 3.–5. tř.
26. 2. Trojboj - okresní kolo soutěže (výsledky) 6.–9. tř.
26. 2. Zeměpisná olympiáda - okresní kolo (výsledky Kat. A,. Kat. B, Kat. C) T. Cmelíková
(3. místo)
V. Kolář
(14. místo)
M. Filip
(21. místo)
24. 2. Recitační soutěž - oblastní kolo V. Šerejchová
T. Chmelíková
21. 2. Preventivní program Karta na sebe 9. tř.
21. 2. Preventivní program On-line svět a já 6. tř.
21. 2. Plavecký výcvik - 6. lekce 2.–3. tř.
20. 2. Preventivní program Třída a její svět 7. tř.
19. 2. Preventivní program Já a třída 5. tř.
19. 2. Poznej Vysočinu - školní kolo (výsledky) 6.–9. tř.
18. 2. Okrskové kolo ve šplhu (výsledky) (foto) 1.–5. tř.
14. 2. Valentýnská přáníčka - akce Žákovského parlamentu 1.–9. tř.
14. 2. Plavecký výcvik - 5. lekce 2.–3. tř.
10.–11. 2. Pythagoriáda - školní kolo (výsledky) 5.–8. tř.
7. 2. Plavecký výcvik - 4. lekce 2.–3. tř.
3.–7. 2. Do druhého pololetí barevně - akce Žákovského parlamentu (foto) 1.–9. tř.
30. 1. Předání výpisu vysvědčení, slavnostní ukončení 1. pololetí (foto) 1.–9. tř.
29. 1. Matematická olympiáda - okresní kolo (výsledky) B. Bartušková
(9. místo)
L.Sedmidubská
(42. místo)
22.–29. 1. Zeměpisná olympiáda - školní kolo 6.–9. tř.
24. 1. Plavecký výcvik - 3. lekce 2.–3. tř.
21. 1. Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo (výsledky) N. Šorfová
(33. místo)
17. 1. Plavecký výcvik - 2. lekce 2.–3. tř.
16. 1. Dějepisná olympiáda - okresní kolo (výsledky) M. Filip
(29. místo)
10. 1. Plavecký výcvik - 1. lekce 2.–3. tř.
10. 1. Matematická olympiáda - školní kolo 5. tř.
6. 1. Olympiáda v českém jazyce - školní kolo (výsledky) 8.–9. tř.
20. 12. Turnaj v  Člověče, nezlob se (foto) 2. tř.
19. 12. Prohlídka betlémů (foto) 1.–5. tř.
19. 12. Anglické divadlo v ZR (foto) 9. tř.
18. 12. Zpívání u stromečku - vánoční vystoupení dětí (foto) 1.–9. tř.
17. 12. Vánoční kvíz v ZR (foto) 8.–9. tř.
13. 12. Vánoční turnaj v ringu (foto) 6.–9. tř.
10. 12. Prezentace Obchodní akademie Žďár n. S. (foto) 9. tř.
10. 12. Exkurze do Edenu v Bystřice n. P. (foto) 1.–3. tř.
5. 12. Mikáš a čerti na naší škole (foto) 1.–9. tř.
4. 12. Exkurze do Edenu v Bystřice n. P. (foto) 4. a 5. tř.
29. 11. Beseda s J. Pustinou "Od chemie k opeře" (foto) 6.–9. tř.
28. 11. Návštěva Městského divadla v ZR - Bubnování do škol 1.–5. tř.
25. 11. Recitační soutěž (výsledky) (foto) 6.–9. tř.
21. 11. Turnaj ve florbale - okrskové kolo (foto) 7.–9. tř.
(6. místo)
20. 11. Beseda se spisovatelem (foto) 5.–7. tř.
20. 11. Dějepisná olympiáda - školní kolo (výsledky) 8.–9. tř.
5.–20. 11. Národní testování 9. tříd - SCIO 9. tř.
16. 11. Zimní čtyřboj - krajské kolo (výsledky) M. Koukalová
(4. místo)
14. 11. Testování ČŠI - matematická gramotnost 6. tř.
14. 11. Festival vzdělávání a vyhlášení soutěžních projektů (foto) 8.–9. tř.
14. 11. Den otevřených dveří ždárských firem (foto) 9. tř.
13. 11. Bobřík informatiky - soutěž, kategorie Kadet (výsledky) 8.–9. tř.
12. 11. Exkurze do Brna - Špilberk, Planetárium (foto) 6. tř.
8. 11. Projekt 30 let sametové revoluce ( foto ) 8.–9. tř.
7. 11. Bobřík informatiky - soutěž, kategorie Mini (výsledky) 5. tř.
4.–8. 11. Bobřík informatiky - soutěž, kategorie Benjamin (výsledky) 6.–7. tř.
31. 10. Halloween ve škole (foto) - akce Žákovského parlamentu 1.–9. tř.
31. 10. Projekt ke Dni otevřených dveří ždárských firem (video) 9. tř.
31. 10. Projekt ke Dni otevřených dveří ždárských firem (video) 8. tř.
22. 10. Sběr papíru a hliníku (výsledky papír) (výsledky hliník) (foto) 1.–9. tř.
18. 10. Podzimní tvoření - výtvarná soutěž (foto) 1.–5. tř.
17. 10. Exkurze do Prahy (foto) 7. tř.
18. 10. Návštěva Městského divadla v ZR - Elektrický Emil 1.–5. tř.
16. 10. Zimní čtyřboj - okresní sportovní soutěž (výsledky) (foto) 7.–9. tř.
16. 10. Přírodovědný klokan - vědomostní soutěž (výsledky šk. kola) 8.–9. tř.
15. 10. Exkurze do elektráren Dalešice, Dukovany (foto) 8.–9. tř.
11. 10. Turnaj v minifotbalu ve Žďáře n. S. (foto) 6.–9. tř.
8. 10. Exkurze do ZDT Nové Veselí 9. tř.
4. 10. Chovatelská výstava (foto) 1.–9. tř.
2. 10. Přespolní běh - okresní soutěž (výsledky ml. chlapci, ml. dívky, st. dívky) (foto) 6.–9. tř.
1. 10. Návštěva dopravního hřiště ve Žďáře n. S. (foto) 4. tř.
26. 9. Divadelní přestavení O Plaváčkovi (foto) 1. tř.
17. 9. Návštěva úřadu (foto) 9. tř.
3. 9. Projekt Deváťáci patroni prvňáčků (foto) 1. a 9. tř.
2. 9. Slavnostní zahájení školního roku (foto) 1.–9. tř.
 
6.–9. tř.