DOPRAVNÍ VÝCHOVA

BESIP - VÝUKOVÉ SPOTY DOPRAVNÍ VÝCHOVY

Ucelená série dvanácti spotů je určena pro žáky na II. stupni ZŠ, má za cíl posílit kompetence žáků v oblasti dopravní bezpečnosti, zejména jejich hodnotový systém a správné chování a návyky v dopravním prostředí.

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA