Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

JAZYKOVÁ ANIMACE

V pátek 16. února proběhla v 8. a 9. třídě naší školy neobvyklá hodina německého jazyka, když naši školu navštívila jazyková animátorka z Tandemu. Cílem animace bylo prohloubit již získané znalosti, podpořit zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země, pomocí zábavných aktivit motivovat žáky k učení se cizí řeči a odbourat představu, že němčina je těžko zvládnutelný jazyk.

ŽIJEME OLYMPIÁDOU

I ve škole všichni pečlivě sledujeme dění na ZOH v Pchjongčchangu. Ještě dříve než začaly OH, si žáci zatipovali, kolik olympijských medailí získá Česká republika. Své odhady doplnili do tabulky a denně sledují, jak se události vyvíjejí. Také se děti mohou zapojit do soutěže, která se týká sportovců a sportovních disciplín. V neposlední řadě se ZOH věnují i v různých předmětech. Především ve výtvarné výchově a pracovních činnostech tvoří olympiáda hlavní téma. A samozřejmě všichni našim sportovcům  držíme palce. (foto)

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Ve čtvrtek 1. února se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 34 soutěžících. Naši školu reprezentovala Matylda Mužátková, která obsadila pěkné 12. místo. (výsledky)

VĚNUJ MOBIL

Naše škola se každoročně zapojuje do kampaně Věnuj mobil v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Na konci ledna bylo odevzdáno celkem 22 ks mobilů. Poděkování patří všem, kteří se do této kampaně zapojili.

ÚSPĚCH ŽÁKA V TESTOVÁNÍ

V listopadu se žáci 9. třídy zapojili do Národního testování společnosti SCIO, kdy žáci řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Náš žák 9. třídy Petr Fabík  získal ocenění za nejlepší výsledek v kraji Vysočina v testování ČJ. Gratulujeme. (ocenění)

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 1. POLOLETÍ

První pololetí tohoto školního roku bylo slavnostně ukončeno ve středu 31. ledna, kdy se všichni žáci školy shromáždili ve školní tělocvičně. Nejdříve paní ředitelka zhodnotila prospěch, chování a úspěchy dětí za 1. pololetí. Pak následovalo vyhodnocení již proběhlých soutěží. Oceněni byli úspěšní řešitelé národního kola soutěže Bobřík informatiky, sportovci za vynikající výkony v soutěžích jako Zimní čtyřboj, Přespolní běh. Vyhodnoceny byly i celoroční školní soutěže ve sběru léčivých bylin a sběru starého papíru. Po skončení slavnostního shromáždění byly dětem předány výpisy vysvědčení za 1. pololetí. (foto)

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

V úterý 30. ledna proběhlo školní kolo recitační soutěže. Jako už tradičně se soutěžilo ve dvou kategoriích. V kategorii žáků 6. a 7. tříd zvítězila žákyně 7. třídy Pavla Pondělíčková,  v kategorii starších žáků 8. a 9. třídy zvítězila Alžběta Pavlíčková z 8. třídy. Cenu diváků získala také Alžběta Pavlíčková z 8. třídy. Vítězové obou kategorií a žáci na druhých místech postupují do oblastního kola recitační soutěže, které proběhne v únoru na Základní umělecké škole ve Žďáře nad Sázavou. Všem účinkujícím děkujeme za krásné výkony. (výsl edky) (foto)

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Ve čtvrtek 25. ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády v kategorii C. V soutěži, které se zúčastnilo 7 žáků z 8. a 9. třídy, si nejlépe vedl Lukáš Chlubna (9. tř.) a bude v únoru reprezentovat školu v okresním kole ve Žďáře nad Sázavou. (výsledky)


Záznamy: 17 - 24 ze 74
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŠKOLNÍ ČASOPIS

březnové číslo k přečtení zde

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2018/2019
 

ve čtvrtek 19. 4. 2018

od 13:00 do 16:00 hod.
 

Více naleznete zde.

ZMĚNA CEN OBĚDŮ

od 1. 2. 2018 dochází ke zvýšení ceny za oběd, více zde

PLAVECKÝ VÝCVIK

pro děti z 2., 3., 4. třídy

poslední lekce plavání:

23. 3. 2018