Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

JARNÍ SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU

V úterý 24. dubna se na naší škole uskutečnil jarní sběr papíru a hliníku. Spousta dětí za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 6,8 tun papíru a lepenky a 53 kg hliníku. Vítezem školní soutěže ve sběru papíru se stala L. Rychtecká  (420 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila D. Dočekalová (7,5 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. Poděkování patří i žákům 9. třídy, kteří nanosili veškerý papír do kontejnerů. (výsledk y papír) (výsledky hliník) (foto)

KURZ PRVNÍ POMOCI

V dubnu žáci 8. třídy absolvovali tři části kurzu první pomoci, kdy se učili, jak správně poskytnout první pomoc a umět se zachovat v různých situacích. Žáci prakticky nacvičovali resuscitaci i ošetření různých zranění. Součástí kurzu byla také beseda s profesionálním hasičem z HZS Žďár n. Sáz. a prohlídka záchranářského vozu se speciálními přístroji. (foto)

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Ve čtvrtek 19. dubna se ve škole uskutečnil zápis budoucích prvňáčků. (foto)

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Ve středu 18. dubna jeli žáci 4. třídy na dětské dopravní hřiště do Žďáru n. Sáz. Děti si nejdříve zopakovaly dopravní značky, situace na křižovatkách, vybavení jízdních kol a bezpečnost při jízdě na kole. Pak prověřily své znalosti nejen v testu, ale i na kole, kdy projížděly cvičné silnice, křižovatky, kruhový objezd. Nakonec paní instruktorka těm nejlepším předala řidičský průkaz cyklisty. (foto)

AKCE ČISTÁ VYSOČINA

Ve čtvrtek 19. dubna se žáci naší školy zapojili do úklidu odpadků v rámci Akce Čistá Vysočina, kterou organizuje Kraj Vysočina. Úklidu odpadků v přírodě a podél komunikací se zúčastnili téměř všechny třídy školy. Sběr odpadků probíhal ve směru na Nové Veselí, Chroustov, Starý Telečkov, Rudolec a Pokojov. Nasbíraných odpadků bylo letos méně než v minulých letech, přesto děti žasly, co všechno jsou schopni lidé do přírody vyhodit. (foto)

ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Ve čtvrtek 19. dubna se někteří žáci 6.–9. třídy zapojili do okresního kola sportovní soutěže Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV), které se konalo ve Žďáře n. S. Soutěžilo se v pěti disciplínách: trojskok, hod medicinbálem, přeskoky přes švihadlo, kliky a běh na 1000 metrů. Do akce se zapojilo 64 sportovců ze tří škol, kteří soutěžili za družstva i jednotlivce v různých věkových kategoriích. Pěkných úspěchů dosáhli Monika Neubauerová (6. tř.) a Lukáš Krčál (9. tř.), kteří ve své kategorii vybojovali 3. místo. V soutěži družstev žáci naší školy obsadili 3. místo. Ani další naši sportovci se v silné konkurenci neztratili a podali řadu výborných sportovních výkonů. (výsledky) (foto)

EXKURZE - PAMÁTKY VE ŽĎÁŘE N. S.

Ve středu 18. dubna se žáci 7. třídy vydali do Žďáru nad Sázavou, aby navštívili nejvýznamnější kulturní památku v našem okolí, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Zavítali taktéž do Muzea nové generace na Zámku. Na obou místech si vyslechli poutavé vyprávění o historii nejen kostela a kláštera, ale i celého Žďáru, a seznámili se s osobnostmi, které se zasloužili o dnešní podobu obou památek. (foto)

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ

V úterý 17. dubna navštívily děti z mateřské školy 1. třídu. Prvňáčci předvedli čtení a psaní. Všechny děti pak společně počítaly a zpívaly. Za odměnu si vyměnily sladkosti a prvňáčci dostali hezkou záložku do knihy. (foto)


Záznamy: 25 - 32 ze 115
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 25.–28. 6. (po–čt) 

bude konec výuky

pro 1.–5. tř. v 11:10 hod.

pro 6.–9. tř. ve 12:05 hod.

 

V pátek 29. 6. je konec vyučování v 9:30 hod.

INFORMACE

pro budoucí prvňáčky

 Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat ve středu 27. 6. v 15:00 hod.
v budově MŠ

SOUTĚŽ

VE SBĚRU BYLIN

 • BEZ ČERNÝ – květ
   
 • BŘÍZA BĚLOKORÁ – list 
   
 • HLUCHAVKA BÍLÁ – květ 
   
 • KOPŘIVA DVOUDOMÁ – nať 
   
 • KOPŘIVA DVOUDOMÁ – list 
   
 • SEDMIKRÁSKA – květ
   
 • MĚSÍČEK – květ 
   
 • CITRÓNOVÁ KŮRA 
   
 • POMERANČOVÁ KŮRA 

 

Bližší informace a pravidla sběru bylin naleznete zde.