Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

EXKURZE DO FIRMY ŠVOMA - STROJE

V úterý 19. června navštívili žáci 9. třídy místní firmu Švoma - Stroje, s.r.o., kde se seznámili s hlavní pracovní náplní firmy. Prohlédli se konstrukční kanceláře i výrobní halu. Prohlídka firmy byla pro žáky zajímavá a poučná. (foto)

ŠKOLNÍ TURNAJ VE FLORBALU

V pondělí 18. června byl pro žáky 6.–9. třídy připraven školní turnaj ve florbalu. Své síly poměřily celkem čtyři družstva, jejichž výkony byly velmi vyrovnané. Vítězem školního turnaje se nakonec stal tým ve složení L. Krčál, D. Barták, A. Sochor a V. Růžičková. Ocenění patří, ale i dalším florbalistům, a to za jejich bojovnost a obrovské sportovní nasazení. (foto)

VÝLET 9. TŘÍDY DO BRNA A OKOLÍ

Ve středu 13. června se žáci 9. třídy vydali na svůj poslední společný výlet do Brna a okolí. Nejprve navštívili zámek ve  Slavkově u Brna, kde je instalovaná zajímavá interaktivní expozice Austerlitz. Potom se vyřádili v Jump parku v Brně. Následující den strávili ve Vida centru, kde se jim podařilo získat kód v únikové hře a kde je vystavena spousta exponátů ukazujících a vysvětlujících přírodní zákonitosti. Výlet byl nejen poučný, ale i zážitkový, a všichni si ho skvěle užili. (foto)

VÝLET 8. TŘÍDY NA PÁLAVU

Ve středu 13. 6. se žáci osmé třídy vydali na výlet na Pálavu. První den šli pěšky z Mikulova přes Stolovou horu, Sirotčí Hrádek, Děvín, Dívčí hrady do Dolních Věstonic, kde si prohlédli Archeologické muzeum. Druhý den v Mikulově navštívili Dietrichsteinskou hrobku a vyšli na Svatý kopeček. Výlet byl fyzicky náročný, ale krásný. (foto)

VÝLET 6. TŘÍDY DO KUTNÉ HORY

Ve středu 13. června podnikli šesťáci výlet vlakem do Kutné Hory. Navštívili Kostnici, chrám sv. Barbory, vypraviili se do podzemního středověkého dolu na stříbro a dozvěděli se něco o jeho těžbě a zpracování. Návštěvu města zakončili na bobové dráze a jízdou na motokárách. I když mrholilo, všichni jsme si to užili. (foto)

PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

Dne 5. června se žáci třetího ročníku zúčastnili programu Prevence úrazů ve Žďáru nad Sázavou. Dozvěděli jsme se užitečné informace o návykových látkách, alergických reakcí, jak ošetřit zlomeniny a pohmožděniny. Dále jsme si povídali o bezpečném pohybu na internetu. Největší lákadlem byli hasiči, kteří nás nechali nahlédnout do svého zásahového vozu. Akce se velice vydařila a všem moc líbila. (foto)

ŠKOLNÍ VÝLET DO BOSKOVIC

Děti z 1., 3. a 4. třídy jely 7. června na školní výlet do westernového městečka Boskovice. Program byl velmi pestrý - velká show na koních, westernové divadlo, učily se indiánské tance ... Kdo si v bance směnil české koruny za boskovické dolary, mohl jezdit na koni, rýžovat zlato, nakupovat suvenýry a občerstvení. Počasí se velice vydařilo, a proto jsme asi všichni domů dovezli krásné zážitky. Doporučujeme! (foto)

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2017

Z certifikátu společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola odevzdala v loňském roce 394 kilogramů starého elektra. Tím jsme uspořili 9,07 MWh elektřiny, 618,54 litrů ropy, 35,16 m3 vody a 0,19 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,71 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 7,22 tun. Tzn, že úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 471 sprchování a úspora takového možství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 9 096 km v běžném osobním automobilu.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.


Záznamy: 9 - 16 ze 120
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:

každá středa od 4. 7. do 29. 8.
v 7:30–12:00 hod.

POZEMKY

v době letních prázdnin
pro žáky 5.–8. třídy:

každá středa od 4. 7. do 22. 8.
v 8:30–10:00 hod.

SEZNAM POMŮCEK

pro budoucí prvňáčky ( zde )

POMŮCKY A SEŠITY

pro 6.–9. třídu (zde)