Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

DIPLOM ZA SBĚR BATERIÍ

Naše škola se zapojila do jarní sběrové kampaně, ve které jsme v rámci projektu Recyklohraní odevzdali 24 kg vybitých baterií. Společně s dalšími 176 školami z celé republiky bylo vysbíráno 8 498 kg baterií, což představuje přibližně 340 000 kusů baterií. Pokud bychom všechny tyto baterie položily vedle sebe, tak dosáhnou délky 7 km!!

Děkujeme všem za zodpovědný přístup v třídění odpadů. Diplom s poděkováním zde.

OSLAVA KE DNI DĚTÍ

V úterý 1. června byla pro děti 1. stupně připravena pohádková stezka na školním hřišti.

Žáci 9. třídy se proměnili v pohádkové postavy a pomáhali dětem s plněním 15 úkolů. Děti byly rozděleny do smíšených skupin, tudíž si museli vzájemně pomáhat. Stezka zahrnovala hledání kartiček s pohádkovými postavami, ke kterým se vztahoval úkol. Po nalezení všech kartiček a splnění úkolů, děti vyluštily tajenku a získaly tak další úkol – matematický příklad. Když i tuto překážku překonaly, musely ještě z písmenek poskládat název pohádkové postavy, která je poté odměnila sladkým dárečkem. Samozřejmě i sladká odměna nebyla bez práce. Pohádkovou postavu musely děti nejdříve najít a poté chytit. Velkým bonusem celé akce bylo slunečné počasí. (foto)

SOUTĚŽ VE SBĚRU BYLIN A KŮRY

Soutěž ve sběru léčivých bylin, pomerančové a citrónové kůry vstupuje do letní části. Usušené byliny noste do školy (1. patro), uveďte jméno žáka, případně váhu usušených bylin. 

 • Do soutěže se mohou zapojit všechny děti naší školy. Nejlepší sběrači a za rok 2021 budou odměněni.

 • Seznam bylin naleznete zde.

 • Pravidla pro sběr:

- bylinky sbíráme za suchého počasí
- sbíráme z míst, která jsou dostatečně vzdálená od prašných silnic
- na sběr používáme plátěné pytle, košík atd. a co nejdříve rozložíme k sušení, aby nedošlo k zapaření
- sušíme ve stínu v tenké vrstvě, v dobře větrané místnosti.

TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ ŽÁKŮ

Ve dnech 24.–26. května se žáci 8. třídy zapojili do projektu společnosti SCIO s názvem Trénink na příjímací zkoušky. Žáci si online testováním ověřili své znalosti z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.

ÚSPĚCH V MATEMATICKÉ OLYMPIÁDĚ

Ve středu 19. května se uskutečnilo dlouho odkládané okresní kolo matematické olympiády. Vynikajícího výsledku dosáhl žák 5. třídy Štěpán Mokrý, který bezchybně spočítal všechny příklady a obsadil 1. místo společně s dalšími třemi soutěžícími. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. (výsledky)

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 24. 5. 2021

 • výuka všech žáků ve škole dle platného rozvrhu bez rotace

 • provoz školní družiny a školní jídelny v běžném režimu

 • testování všech žáků antigenními testy bude probíhat jedenkrát týdně

 • žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Nyní v naší škole zavádíme novou službu, a to elektronickou žákovskou knížku, která je součástí našeho školního informačního systému Bakaláři. Prostřednictvím elektronické žákovské knížky získáte přehledné a okamžité informace o prospěchu a chování.

 • Žákům 3.–9. třídy bude veškerá klasifikace 2. pololetí školního roku 2020/2021 zapisována pouze do elektronické žákovské knížky. Papírová žákovská knížka zůstává zachována a bude sloužit pro omlouvání absence žáků a sdělování informací rodičům.

 • Každý rodič a žák (3.–9. třídy) obdrží od třídního učitele vlastní přihlašovací údaje do elektronické žákovské knížky.

 • Žáci 1. a 2. třídy budou používat papírové žákovské knížky ve stejném rozsahu jako dosud.

 

Návod – elektronická žákovská knížka:

- Přihlášení a obsah aplikace

- Propojení účtů (v případě více dětí na škole)

- Možné potíže s přihlašováním a provozem aplikace


Záznamy: 15 - 21 ze 100
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:

každá středa od 7. 7. do 25. 8.
v 8:00–11:00 hod.

(v naléhavých případech
tel. 737 999 011)

POZEMKY

v době letních prázdnin
pro žáky 5.–8. třídy:

každá středa od 7. 7. do 18. 8.
v 8:30–10:00 hod.

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2021/2022

1.–5. třída

6.–9. třída

PODPORUJEME ZOO JIHLAVA

SYMBOLICKÁ ADOPCE

VELEMYŠ OBLÁČKOVÁ

více informací zde

SOUTĚŽ VE SBĚRU

BYLIN A KŮRY

 • Seznam bylin naleznete zde

 • Pravidla pro sběr bylin  zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

více informací zde.