Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 10. 5. 2021

 • rotační výuka po třídách:

 

10. 5. – 14. 5. 

17. 5. – 21. 5. 

1. a 2. třída

distanční výuka

výuka ve škole

3.+ 4.+ 5. třída

výuka ve škole

výuka ve škole

6. a 7. třída

výuka ve škole

distanční výuka

8. a 9. třída

distanční výuka

výuka ve škole

  

 

 

 

 

 • prezenční výuka ve škole podle platného rozvrhu třídy

 • žáci budou podle rozpisu přicházet v zadaný čas ke škole a před školou vyčkají na příchod pedagoga, který je vyzvedne

rozpis příchodu žáků ke škole:

        - 7:20 hod. - 3. tř., 6. tř., 

        - 7:25 hod. - 5. tř., 7. tř., 

        - 7:30 hod. - 4. tř.

 • testování:

- žáci budou testováni neinvazivními antigenními testy (Singclean), a to tzv. samoodběrem

- k testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění

- žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku

- video - testování ve škole testy Singclean zde

- instruktážní leták zde

 • provoz školní družiny zůstává zachován ve stejném režimu

 • školní stravování bude zajištěno

 - žáci 2. stupně, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku ve škole a jsou přihlášeni ke školnímu stravování, mají automaticky přihlášený oběd. V případě změny oběd odhlaste nejpozději do neděle před týdnem prezenční výuky. Oběd je možné odhlásit prostřednictvím aplikace Strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 731 269 715.

- dopolední pitný režim ve škole nebude realizován

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dětí k povinné školní docházce do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.

CELOSTÁTNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Ve dnech 22. a 23. dubna se uskutečnilo celostátní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili vítězové krajských kol a dalších 10 nejlepších řešitelů z celé republiky. Velmi nás těší, že mezi tyto geografické talenty patří i žákyně naší školy Tereza Chmelíková, která se této soutěže zúčastnila, co by vítěz krajského kola. Soutěž byla rozdělena do dvou dnů. První den proběhla testová část, která zahrnovala práci s atlasem, test geografických znalostí a multimediální test.
Druhý den se uskutečnila praktická část, kdy soutěžící online prezentovali výstupy své vlastní práce před odbornou komisí. Tématem praktické práce byla analýza a hodnocení problému obce bydliště. Terka vypracovala studii na téma Nedostatek pitné vody v obci Bohdalov, se kterou komisi zaujala a její práce byla hodnocena jako pátá nejlepší. V pondělí 3. 5. se uskutečnilo slavností vyhlášení soutěže, v kategorii C celostátního kola zeměpisné olympiády Terka získala krásné 17. místo. Moc gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy. (výsledky)

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. 5. 2021

 • výuka:

1.–2. třída - prezenční výuka

3.–5. třída - distančí výuka

6.–9. třída - distanční výuka

 • rozpis příchodu žáků ke škole zůstává stejný:

- v 7:20 hod. (1. tř.), 7:25 hod. (2. tř.)

 • provoz školní družiny, školního stravování zůstává zachován ve stejném režimu

 • testování:

- žáci budou testováni jedenkrát týdně, a to v pondělí (při nepřítomnosti žáka se test provede v den jeho příchodu do školy)

- testování se provádí neinvazivními antigenními testy (Singclean), a to tzv. samoodběrem

- video - testování ve škole testy Singclean zde

- instruktážní leták zde

AKCE ČISTÁ VYSOČINA

Při příležitosti Dne Země se někteří žáci naší školy zapojili do dobrovolné akce v úklidu přírody a prostranství podél silnic, která byla vyhlášena naší školou na dny 21. až 25. dubna pod názvem Čistá Vysočina. Řadě žáků nebyl lhostejný nepořádek v přírodě a s nadšením se pustili do úklidu odpadků podél silnic směrem k Chroustovu, Starému Telečkovu, Rudolci a Pokojovu. Děkujeme všem dobrovolníkům, kterým záleží na čisté krajině a zapojili se do této tradiční akce. (foto)

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 26. 4. 2021

 • výuka:

1.–2. třída - distanční výuka

3.–5. třída - prezenční výuka

6.–9. třída - distanční výuka

 • rozpis příchodu žáků ke škole zůstává stejný:

- v 7:20 hod. (3. tř.), 7:25 hod. (5. tř.), 7:30 hod. (4. tř.)

 • provoz školní družiny, školního stravování zůstává zachován ve stejném režimu

 • testování:

- v pondělí a ve čtvrtek budou žáci testováni neinvazivními antigenními testy (Singclean), a to tzv. samoodběrem

- video - testování ve škole testy Singclean zde

- instruktážní leták zde

PODĚKOVÁNÍ

Ředitelství ZŠ a MŠ Bohdalov velmi děkuje firmě AGRAS Bohdalov a. s. za poskytnutí sponzorského daru v podobě 4 kusů bezdotykových dezinfekčních stojanů. V době návratu dětí do škol a nutnosti důsledného dodržování hygienických a protiepidemických opatření jich využijí žáci ve škole i děti v mateřské školce k šetrné dezinfekci rukou a prevenci ochrany zdraví. Děkujeme.


Záznamy: 23 - 29 ze 100
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:

každá středa od 7. 7. do 25. 8.
v 8:00–11:00 hod.

(v naléhavých případech
tel. 737 999 011)

POZEMKY

v době letních prázdnin
pro žáky 5.–8. třídy:

každá středa od 7. 7. do 18. 8.
v 8:30–10:00 hod.

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2021/2022

1.–5. třída

6.–9. třída

PODPORUJEME ZOO JIHLAVA

SYMBOLICKÁ ADOPCE

VELEMYŠ OBLÁČKOVÁ

více informací zde

SOUTĚŽ VE SBĚRU

BYLIN A KŮRY

 • Seznam bylin naleznete zde

 • Pravidla pro sběr bylin  zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

více informací zde.