Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

PODĚKOVÁNÍ

Ředitelství ZŠ a MŠ Bohdalov velmi děkuje firmě AGRAS Bohdalov a. s. za poskytnutí sponzorského daru v podobě 4 kusů bezdotykových dezinfekčních stojanů. V době návratu dětí do škol a nutnosti důsledného dodržování hygienických a protiepidemických opatření jich využijí žáci ve škole i děti v mateřské školce k šetrné dezinfekci rukou a prevenci ochrany zdraví. Děkujeme.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

V okresním kole matematické olympiády naši školu úspěšně reprezentovala žákyně 6. třídy Barbora Bartušková, která získala krásné 7. místo a stala se úspěšným řešitelem této nelehké soutěže. Gratulujeme. (výsledky)

AKCE ČISTÁ VYSOČINA

 • pro všechny žáky naší školy ve spolupráci s Krajem Vysočina vyhlašujeme dobrovolnou akci v úklidu přírody a prostranství podél silnic

 • ve dnech středa 21. 4. až neděle 25. 4.

 • vzhledem k epidemiologické situaci není možné, aby se žáci do úklidu zapojili ve školních skupinách, proto bude úklid probíhat individuálně

 • odpadky je možné sbírat ve směru na Chroustov, Starý Telečkov, Rudolec a Pokojov (mapa úklidových tras zde)

 • pokyny pro sběrače jsou k dispozici zde

 • pytle na odpad je možné si vyzvednout ve vestibulu školy ve dnech středa 21. 4. až pátek 23. 4. vždy od 7:00 do 15:00 (na čistý plast průhledné, na ostatní odpad černé).

 • sebraný odpad je nutno nechávat v zavázaných pytlích na bezpečném místě u silnice, nesmí zasahovat do vozovky nebo jinak ohrožovat silniční provoz,  pytle musí být umístěny mimo obec

Budeme rádi, když vaši aktivitu zdokumentujete a pořízené fotografie zašlete na e-mail na reditel@zsbohdalov.cz

Děkujeme za vaši pomoc. 

Všechny nás bude těšit pohled na čistou Vysočinu.

REZERVACE TERMÍNU TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

 • termín konání schůzek: úterý 20. 4. a středa 21. 4. 2021 (vždy 15:00–17:00 hod.)

 • online schůzky se uskuteční v prostředí Teams

 • doba trvání individuální konzultace s vyučujícím: 10 minut

 • schůzky konané v úterý 20. 4. je možné rezervovat do 20. 4. do 13:00 hod.

 • schůzky konané ve středu 21. 4. je možné rezervovat do 21. 4. do 13:00 hod.

 • návod na rezervaci, zrušení, změnu termínu a uskutečnění schůzky naleznete ZDE 

 • VST UP na REZERVAČNÍ STRÁNKU

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE

V úterý 20. 4. a ve středu 21. 4. se vždy od 15:00 do 17:00 hod. uskuteční třídní schůzky za 3. čtvrtletí s jednotlivými vyučujícími, které se budou vzhledem k epidemiologické situaci konat online v prostředí Teams. Od pátku 16. dubna bude na webových stránkách školy spuštěn rezervační systém pro rezervaci termínu individuální schůzky s vyučujícím, kde bude také zveřejněn návod k rezervaci a bližší informace o přístupu do online schůzky.

DALŠÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. 4. 2021

 • rotační výuka po třídách:

 

12. 4. – 16. 4. 

19. 4. – 23. 4. 

3.+ 4.+ 5. třída

výuka ve škole

distanční výuka

1. a 2. třída

distanční výuka

výuka ve škole

 

6.–9. tř.

 

 

 

 

 • prezenční výuka ve škole podle platného rozvrhu třídy 

 • žáci budou podle rozpisu přicházet v zadaný čas ke škole a před školou vyčkají na příchod pedagoga, který je vyzvedne

rozpis příchodu žáků ke škole:

7:20 hod. - 3. třída

7:20 hod. - 1. třída

7:25 hod. - 5. třída

7:25 hod.. - 2. třída

7:30 hod. - 4. třída

 

 

12. 4. – 16. 4. 

19. 4. – 23. 4. 

3.+ 4.+ 5. třída

výuka ve škole

distanční výuka

1. a 2. třída

distanční výuka

výuka ve škole

 

 

 

 • v pondělí a ve čtvrtek budou žáci testováni neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem

 • k testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění

 • žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku

 • dopolední pitný režim ve škole nebude realizován

 • školní stravování bude zajištěno

 • ošeřovné a vzdělávání pro žáky zaměstnanců vybraných profesí - informace zde

Školní družina:
 • ranní i odpolední družina bude v provozu pro přihlášené žáky v homogenních skupinách

Absence žáků:
 • Pokud se žák nebude účastnit prezenční výuky z důvodu nesouhlasu zákonného zástupce s testováním, sdělí zákonný zástupce tuto skutečnost řediteli školy.

 • Při této absenci žáka bude třídní učitel každý den prezenční výuky zasílat e-mailem zákonnému zástupci obsah probraného učiva a zadání úkolů.

 • Na konci týdne se uskuteční individuální konzultace třídního učitele a žáka, který mu odevzdá vypracované úkoly z daného týdne.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE

 • žáci se mohou účastnit prezenční výuky ve škole pouze za podmínky pravidelného testování 

 • žáci se testují 2x týdně (po, čt) před zahájením výuky v testovací místnosti za dodržení stanovených mimořádných opatření

 • testování se provádí neinvazními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem

 • v případě testování žáků 1.–3. třídy je možná asistence zákonného zástupce při provádění testu za dodržování stanovených mimořádných opatření

 • netestují se žáci, kteří prodělali v posledních 90 dnech onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře nebo kteří byli v posledních 48 hodinách negativně testovaní na odběrovém místě a přinesou potvrzení od lékaře

PŘEHLED VYDANÝCH MATERIÁLŮ K TESTOVÁNÍ:

 • video - testování ve škole LEPU testy zde

 • instruktážní leták LEPU zde

 • leták pro rodiče zde

 • leták - přehled návazných postupů antigenního testování zde


Záznamy: 29 - 35 ze 100
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:

každá středa od 7. 7. do 25. 8.
v 8:00–11:00 hod.

(v naléhavých případech
tel. 737 999 011)

POZEMKY

v době letních prázdnin
pro žáky 5.–8. třídy:

každá středa od 7. 7. do 18. 8.
v 8:30–10:00 hod.

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2021/2022

1.–5. třída

6.–9. třída

PODPORUJEME ZOO JIHLAVA

SYMBOLICKÁ ADOPCE

VELEMYŠ OBLÁČKOVÁ

více informací zde

SOUTĚŽ VE SBĚRU

BYLIN A KŮRY

 • Seznam bylin naleznete zde

 • Pravidla pro sběr bylin  zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

více informací zde.