Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

MOTIVAČNÍ ODPOLEDNE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

V úterý 8. června se na naší škole uskutečnila akce s názvem Motivační odpoledne pro budoucí prvňáčky. Vzhledem k epidemiologické situaci se zápis dětí do 1. třídy uskutečnil pouze administrativně a proto cílem tohoto odpoledne bylo pozvat přijaté děti a jejich rodiče do školy a seznámit je s prostředím školy. Pro děti byla připravena stezka školou, kde v jednotlivých učebnách plnili úkoly nejen vědomostní, ale i sportovní. Také se seznámili s jejich třídní učitelkou a prohlédli si celou školní budovu. Putování školou bylo zakončeno u paní ředitelky, která děti pochválila za splněné úkoly a předala jim dárečky, které pro ně vyrobili naši nejstarší žáci. (foto)

PŘEDNÁŠKY - ENERGETICKÁ GRAMOTNOST

V pátek 4. června byly připraveny pro žáky 8. a 9. třídy přednášky o energetické gramotnosti. Pod vedením odborného lektora z VUT Brno se žáci dozvěděli příčiny a následky blackoutu, rozdíly mezi jednotlivými druhy elektráren a řadu dalších informací o energiích. Absolvováním těchto přednášek se naše škola zařadila na seznam energeticky gramotných škol. (foto)

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

Ve čtvrtek 3. června se pro žáky 4. třídy uskutečnila druhá část výukového kurzu na dopravním hřišti ve Žďáře nad Sázavou. V teoretické části si děti zopakovaly dopravní značky, pravidla silničního provozu, situace na křižovatkách, pak si nasadily helmy a rukavice a s nadšením se vrhly na projíždění cvičných silnic. Zvládly jízdu na semaforech, kruhovém objezdu a všechny křižovatky projely bez nehod. (foto)

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU A HLINÍKU

Ve čtvrtek 3. června se na naší škole uskutečnil již tradiční sběr starého papíru a hliníku. Děti přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 4 420 kg papíru a 133 kg hliníku. Vítězem školní soutěže ve sběru papíru se stala Aneta Kolářová ze 4. třídy (500 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila Denisa Chalupová z 6. třídy (20,6 kg). Poděkování patří všem dětem a rodičům, kteří se do akce zapojili a také žákům, kteří pomáhali s nakládáním veškerého papíru a hliníku do kontejneru. (výsledky papíru, výsledky hliníku) (foto)

MOTIVAČNÍ ODPOLEDNE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

V úterý 8. června od 14:30 do 17:00 hod. se na základní škole uskuteční Motivační odpoledne pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Plakát zde.
Vzhledem k epidemiologické situaci se budou paní učitelky věnovat dětem individuálně, je tedy nutné, aby si rodiče rezervovali čas příchodu do školy.

  • návod na rezervaci, zrušení, změnu termínu schůzky naleznete zde

  • schůzku si zarezervujte nejpozději do úterý 8. 6. do 13:00 hod.

  • VSTUP na REZERVAČNÍ STRÁNKU

Těšíme se na vaši návštěvu.

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ OD HERVIS

Naše škola se již několik let aktivně zapojuje do největšího sportovního projektu Sazka Olympijský víceboj. Na jaře jsme v rámci zveřejněné výzvy, jak přilákat více dětí ke sportu, zažádali o sportovní vybavení pro mateřskou školu. Komise složená ze zástupců Hervisu, Českého olympijského výboru a také ambasadorů Sazka Olympijského víceboje vybrala 50 škol, které obdrželi sportovní vybavení v hodnotě 5 000 Kč. Máme velikou radost, že žádost naší školy byla úspěšná a získali jsme pro školkové děti sportovní balíček Míče. 

DIPLOM ZA SBĚR BATERIÍ

Naše škola se zapojila do jarní sběrové kampaně, ve které jsme v rámci projektu Recyklohraní odevzdali 24 kg vybitých baterií. Společně s dalšími 176 školami z celé republiky bylo vysbíráno 8 498 kg baterií, což představuje přibližně 340 000 kusů baterií. Pokud bychom všechny tyto baterie položily vedle sebe, tak dosáhnou délky 7 km!!

Děkujeme všem za zodpovědný přístup v třídění odpadů. Diplom s poděkováním zde.


Záznamy: 9 - 15 ze 100
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:

každá středa od 7. 7. do 25. 8.
v 8:00–11:00 hod.

(v naléhavých případech
tel. 737 999 011)

POZEMKY

v době letních prázdnin
pro žáky 5.–8. třídy:

každá středa od 7. 7. do 18. 8.
v 8:30–10:00 hod.

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2021/2022

1.–5. třída

6.–9. třída

PODPORUJEME ZOO JIHLAVA

SYMBOLICKÁ ADOPCE

VELEMYŠ OBLÁČKOVÁ

více informací zde

SOUTĚŽ VE SBĚRU

BYLIN A KŮRY

  • Seznam bylin naleznete zde

  • Pravidla pro sběr bylin  zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

více informací zde.