Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

DOPORUČENÝ POSTUP U AKUTNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Dne 15. 9. byl vydán doporučený postup u akutních onemocněních v průběhu pandemie covid-19, který je určený nejen školám, ale také i zákonným zástupcům dětí. Jeho plné znění naleznete zde.

POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK

Od čtvrtka 10. září 2020 je zavedena povinnost nosit roušky ve všech společných vnitřních prostorách školy. Žáci nemusí mít roušku ve třídě, ale při pobytu ve společných prostorách (chodba, jídelna, šatny, toalety) musí nosit roušku. Prosíme rodiče, aby děti vybavili minimálně 2 rouškami a sáčkem na jejich uložení.

Více informací o doporučených opatřeních naleznete v dokumentu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 zde.

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

V pátek 4. září navštívili žáci 4. a 5. třídy Dopravní hřiště ve Žďáře nad Sázavou. 4. třída byla na hřišti poprvé a žáci se seznámili s pravidly silničního provozu, zopakovali si dopravní značky a vyzkoušeli jízdu na kolech. Žáci 5. třídy si znalosti zopakovali z loňska a napsali test pro získání řidičského průkazu. Sedm žáků řidičský průkaz získalo. Zkouška se skládala také z praktické části – jízdy na kole. Úspěšným držitelům nových řidičských průkazů blahopřejeme. (foto)

PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

V úterý 1. září jsme zahájili nový školní rok 2020/2021. Zvláště slavnostní byl tento den pro naše prvňáčky, kteří přišli do školy úplně poprvé. Přivítání prvňáčků proběhlo tentokrát ve školní tělocvičně za přítomnosti paní ředitelky, pana starosty, rodičů dětí a žáků 9. třídy, kteří přivítali nejmenší školáky kytičkou.

Všem našim školákům přejeme hlavně zdraví a hodně nejen studijních úspěchů, rodičům přejeme dostatek trpělivosti, důslednosti, pochopení a hlavně radosti ze svých dětí. (foto)
 

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Vzhledem ke stavající situaci a zvýšeným hygienickým a protiepidemickým opatřením neproběhne 1. září tradiční slavnostní zahájení nového školního roku v kulturním domě, ale uskuteční se v 7:30 hod. ve škole v jednotlivých třídách. Konec vyučování pro 2.–5. třídu bude v 8:30 hod., 6.–9. třídu v 9:30 hod.

Při příchodu do školy se od žáků nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti a ani nošení roušek.

Na konci minulého školního roku neproběhlo tradiční společné fotografování tříd, proto se třídy vyfotí během dopoledně hned 1. září.

INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

Zahájení nového školního roku pro prvňáčky a jejich rodiče se uskuteční v úterý 1. září přímo ve škole. Paní třídní učitelka převezme prvňáčky v 7:30 hod. před školou a odvede je do tělocvičny, kde proběhne slavnostní zahájení za přítomnosti paní ředitelky. Zahájení se mohou zúčastnit také rodiče, vstup do tělocvičny jim bude umožněn bočním vchodem. Po zahájení odejdou děti s paní učitelkou do třídy a rodiče na ně počkají před školou. Na závěr (přibližně v 8:30 hod.) proběhne před školou společné fotografování třídy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina zahájí provoz ve středu 2. září 2020 (včetně ranní družiny). V úterý 1. září žáci 1.–5. třídy obdrží příhlášky do školní družiny.


Záznamy: 92 - 98 ze 100
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 >>

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:

každá středa od 7. 7. do 25. 8.
v 8:00–11:00 hod.

(v naléhavých případech
tel. 737 999 011)

POZEMKY

v době letních prázdnin
pro žáky 5.–8. třídy:

každá středa od 7. 7. do 18. 8.
v 8:30–10:00 hod.

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2021/2022

1.–5. třída

6.–9. třída

PODPORUJEME ZOO JIHLAVA

SYMBOLICKÁ ADOPCE

VELEMYŠ OBLÁČKOVÁ

více informací zde

SOUTĚŽ VE SBĚRU

BYLIN A KŮRY

  • Seznam bylin naleznete zde

  • Pravidla pro sběr bylin  zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

více informací zde.