Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

NOVÁ OPATŘENÍ A STŘÍDAVÁ VÝUKA

Provoz mateřské školy, 1. stupně základní školy a školní družiny zůstává stejný jako doposud.

Pro žáky 2. stupně základní školy se od 12. 10. do 23. 10. 2020 omezuje režim vzdělávání zavedením střídavé výuky po třídách takto:

  12. 10 – 16. 10.  19. 10. – 23. 10. 
6. a 7. třída výuka ve škole distanční výuka
8. a 9. třída distanční výuka výuka ve škole
 
6.–9. tř.

 

 

 

 

Podrobnější informace ke střídavé výuce žáků 2. stupně budou zaslány zákonným zástupcům e-mailem a zde.

NÁVŠTĚVA STAROSTY V 9. TŘÍDĚ

V úterý 6. října navštívil 9. třídu starosta městyse Bohdalov pan Arnošt Juda. Pohovořil s žáky o místní samosprávě, obecním úřadu, fungování krajů a právě proběhlých volbách. Taktéž žáky seznámil s již uskutečněnými projekty obce. Na závěr proběhla diskuse o tom, co nového obecní zastupitelstvo plánuje. 

SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU

Ve čtvrtek 8. října v 7:00–7:30 hod. se uskuteční Soutěž ve sběru papíru. Sbíráme pouze NOVINY, LETÁKY, ČASOPISY svázané provázkem (nevkládejte do krabic). Nesbíráme lepenku ani karton. Plakát zde.

Dále se také uskuteční Soutěž ve sběru hliníku. Sbíráme plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, kusový hliník. Plakát zde.

DOČASNÉ ZRUŠENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Zájmové kroužky jsou z důvodu krizových opatření dočasně do 18. října zrušeny. Jedná se o kroužky: Sportovní kroužek (středa), Sportovní kroužek (pátek), Taneční kroužek (úterý), Praktická dívka (středa).

ELEKTRONICKÉ ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Od října naše školní jídelna zavádí novou službu a to elektronické odhlašování obědů na strava.cz. Jedná se o moderní a pohodlnější způsob odhlašování obědů včetně přehledu o stravování vašeho dítěte a stavu konta. Přihlašovací údaje a tvar hesla vám byl sdělen na tištěném dokumentu, který děti dostaly ve škole.

Podrobný postup (fotonávod) přihlášení do aplikace a její ovládání naleznete zde.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Ve čtvrtek 24. září měli možnost žáci 6. - 9. třídy zhlédnout představení Divadélka Hradec Králové Jak jste to myslel, pane Shakespeare. Zábavnou formou se dozvěděli podrobnosti a zajímavosti ze života tohoto dramatika, které byly proloženy ukázkami z jeho divadelních her. Do děje, to znamená "na jeviště", byli mnohokrát zataženi i sami žáci. Toto představení určitě vhodně doplnilo výuku literatury. (foto)

ZMĚNA CENY OBĚDŮ

V důsledku rostoucích cen potravin přistoupilo ředitelství školy na základě vyhlášky č. 107/2005Sb. o školním stravování podle přílohy č. 2 o finančních limitech na nákup potravin ke zvýšení ceny stravování s platností od 1. 10. 2020. Přehled cen naleznete zde.

VÝHERNÍ VÝLET 9. TŘÍDY ZA OCENĚNÝ PROJEKT

Žáci 8. třídy se minulý podzim zúčastnili v rámci Dne otevřených dveří žďárských firem soutěže o nejkreativnější projekt. Jejich projekt byl vyhodnocen mezi nejlepšími a celý kolektiv třídy vyhrál částku 15 000 Kč na školní výlet. Vzhledem k mimořádným jarním opatřením však mohli osmáci využít odměny až začátkem září a podniknout dvoudenní výlet plně hrazený z částky, kterou vyhráli. Vybrali si zážitkové a adrenalinové středisko Outdoor Resort Březová u Třebíče, kde hned první den zdolali lezeckou stěnu, zahráli si paintball a vybíjenou na rybníku z raftů, zažili noční dobrodružství při dobývání strašidelné věže. Druhý den byla velkým zážitkem návštěva lanového parku, kdy k pokoření lanových překážek bylo potřeba velké síly a osobní odvahy. Pak ještě následovalo střílení z luku a larpová bitva. 

Postřehy z výletu od žáků si můžete přečíst zde.

Všichni žáci si výlet skvěle užili a určitě budou dlouho vzpomínat na pestrý program. Poděkování za uskutečněný výlet patří žďárským firmám, který ho finančně zajistily, ale také paní učitelce Chmelíkové, která celý výlet naplánovala a zorganizovala. (foto)

 


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

INFORMACE 

PRO RODIČE

Doporučený postup u akutních onemocnění zde 
(15. 9. 2020)

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

nabídka zde

(dočasně zrušeny)

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2020/2021

1.–5. třída

6.–9. třída

SYMBOLICKÁ ADOPCE

ZOO JIHLAVA

VAKOVEVERKA LÉTAVÁ

více informací zde

SOUTĚŽ

SBĚR BYLIN A KŮRY

seznam bylin zde