Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Projekt Špačkoš je sociálně ekologický projekt ZŠ a MŠ Bohdalov společně ve spolupráci KOH-I-NOOR HARDTMUTH a Českým olympijským výborem. Sbíráme zlámané nebo již "vypsané" tužky a pastelky menší než 8 cm. Špačky mohou děti ve škole vhazovat do označeného boxu (špačkoše), případně předat paní školnici.

Vybrané pastelky budou předány terapeutické dílně, která z nich vytvoří umělecká díla. Následná dražba vytvořených děl získává zdroje pro Českou olympijskou nadaci, která podporuje sportující děti. Foto zde. Více o projektu nalezente zde.

„I jeden malý zbytek pastelky, odhozený do správného koše, může přinést mnoho dobrého…“

MINISČÍTÁNÍ 2020

Ve dnech 9. a 10. prosince se žáci 6. až 9. třídy poprvé zapojili do zábavně-vzdělávacího projektu Českého statistického úřadu, který předchází blížícímu se Sčítání lidu 2021. Žáci odpovídali anonymně a online na 21 otázek např. Kolik knih přečteš za rok? Co jíš při štědrovečerní večeři? Kdo je tvůj vzor? ... Finální výsledky této celorepublikové akce budou zveřejněny v lednu 2021.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

I tento rok navštívil naši školu Mikuláš, hodný anděl a nezbední čerti. Za opravdu zimního počasí a zvuku pekelného dunění se Mikuláš se svou družinou setkal s dětmi venku, kde byly pro děti připraveny čertovské úkoly. Hodné děti byly pochváleny a ty zlobivé čertům i Mikulášovi slíbily, že se polepší. Prvňáčci dostali mikulášský balíček a všichni ostatní čertovský perník. (foto)

ŠKOLNÍ KOLA OLYMPIÁD

První prosincový týden na naší škole proběhla školní kola Olympiády v českém jazyce a Dějepisné olympiády. Vítězkou obou soutěží se stala V. Vildová z 9. třídy a bude naši školu reprezentovat v okresních kolech ve Žďáře nad Sázavou. Vítězce velice blahopřejeme. (výsledky český jazyk) (výsledky dějepis)

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ DRAK

Během podzimu probíhala na prvním stupni výtvarná soutěž DRAK, při níž děti vyráběly, malovaly, lepily, zdobily své draky. I když byla soutěž přerušena uzavřením školy, přesto děti po návratu do školy přinesly moc hezké výrobky. Soutěže se zúčastnilo 16 dětí, které byly odměněny sladkou odměnou s překvapením. (foto)

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD - SCIO

Ve dnech 12.–24. listopadu se žáci 9. třídy zapojili do Národního testování, které organizovala společnost SCIO. Cílem testování bylo sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů. Žáci on-line řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 30. 11. 2020

Od pondělí 30. listopadu bude zahájena běžná výka ve škole pro další žáky takto:

 • 1.–5. třída: prezenční výuka ve škole
 • 9. třída: prezenční výuka ve škole
 • 6., 7., 8. třída: rotační výuka podle následujícího rozpisu:
   
  30. 11 – 4. 12.  7. 12 – 11. 12. 14. 12 – 18. 12.
6. a 8. tř. výuka ve škole distanční výuka výuka ve škole
7. tř. distanční výuka výuka ve škole distanční výuka
 
6.–9. tř.

 

 

 

 

 • Výuka bude organizována podle stávajícího rozvrhu. Pro žáky 8. a 9. třídy bude prezenční výuka probíhat ve škole vždy do 13 hodin. 
 • Školní družina bude v provozu od 6:30 do 7:15 hod. a od 11:10 do 15:00 hod.
 • Pro žáky je zavedena povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ OD 30. 11. 2020

 • Provoz školní jídelny zůstává zachován. 
 • Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně a mají v daném týdnu prezenční výuku ve škole, mají automaticky přihlášený oběd. 
 • Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou oběd přihlásit a odebrat do jídlonosiče v 10:30 hod. u bočního vchodu školní jídelny.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

Více info zde.

INFORMACE 

PRO RODIČE

Doporučený postup u akutních onemocnění zde 
(15. 9. 2020)