Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

BOBŘÍK INFORMATIKY - KADET

Ve dnech 16.–20. listopadu se žáci 8. a 9. třídy zapojili do národní online soutěže Bobřík informatiky. Ve školním kole kategorie Kadet se úspěšnými řešiteli stali V. Vildová, T. Chmelíková  T. Miškovský. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme. (výsledky Kadet)

SOUTĚŽ BOBŘÍK INFORMATIKY

I v době mimořádných opatření a uzavření školy organizujeme pro děti různé aktivity a soutěže, do kterých se děti zapojují ze svých domovů.

Ve dnech 9.–13. listopadu se žáci 5. až 7. třídy zapojili do národní online soutěže Bobřík informatiky. Soutěž byla zaměřená na porozumění informacím, řešení problémů, logické myšlení a rozvoj digitální gramotnosti. 

Ve školním kole kategorie Mini (5. tř.) bobříky ulovili J. Krčál, Š. Mokrý, A. Sklenářová, N. Nováčková a A. Landsmanová. 

V kategorii Benjamin (6.–7. tř.) se úspěšnými řešiteli stali L. Karásková, B. Bartušková a V. Kolář. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme. (výsledky Mini) (výsledky Benjamin

SOUTĚŽ PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

V pátek 13. listopadu se žáci 8. a 9. třídy zapojili online do školního kola vědomostní soutěže Přírodovědný klokan 2020, ve které prověřili své znalosti z fyziky, chemie, zeměpisu a  matematiky. 

V kategorii Kadet dosáhla jednoznačně nejlepšího výsledku žákyně 8. třídy T. Chmelíková. Gratulujeme. (výsledky školního kola)

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 18. 11. 2020

Od středy 18. listopadu bude zahájena běžná výuka ve škole pro žáky 1. a 2. třídy.  Pro žáky je zavedena povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. 

Školní družina bude v provozu od 6:30–7:15 hod. a od 11:10–15:00 hod. Děti jedné třídy budou chodit společně do jednoho oddělení družiny.

Školní jídelna bude v provozu. Děti 1. a 2. třídy, které se stravují ve školní jídelně, mají automaticky zajištěný oběd od středy 18. listopadu. V případě změny oběd odhlaste nejpozději do pondělí 16. 11. 2020 do 12 hod.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Informace k provozu škol od 18. 11. 2020 vydané MŠMT naleznete zde.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ

Vážení rodiče,
naplánované třídní schůzky se z důvodu mimořádných opatření v tomto čtvrtletí neuskuteční. O hodnocení prospěchu a chování vašich dětí budete informování e-mailem, který vám třídní učitel zašle během pondělí 16. 11. 2020.

NABÍDKA PRO ŽÁKY - OFFICE 365 A3

Naše škola zakoupila licenci Microsoft Office365 A3, která žákům umožňuje plný přístup k desktopovým aplikacím, které lze naistalovat také doma až na 5 zařízení (pc, tablet). Součástí licence je Word (textový editor), PowerPoint (nástroj na tvorbu prezentací), Excel (tabulkový kalkulátor), Teams (komunikační nástroj), OneDrive (cloudové úložiště 1 TB) a mnoho dalších nástrojů. Jedná se o nejnovější software, který mohou žáci používat na domácích zařízeních při přípravách do vyučování. Licence je platná po dobu školní docházky žáka na naší škole.

Návod instalace Office365 do počítače naleznete zde.

ŽIVOT VE ŠKOLE - DOTAZNÍKOVÝ PROJEKT

Ve dnech 3.–5. listopadu se žáci 7., 8. a 9. třídy zapojili online do celostátního dotazníkového šetření s názvem Život ve škole 2020. Jedná se o projekt Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci realizace výzkumu Život ve škole. Cílem projektu je získat spolehlivé informace o proměnách různých hodnotových postojů žáků základních škol a gymnázií. Dotazníkové šetření bylo anonymní a data budou vyhodnocována nejníže na úrovni krajů.

DISTANČNÍ VÝUKA POKRAČUJE

Od 2. listopadu budou všichni žáci školy pokračovat ve vzdělávání na dálku prostřednictvím aplikace Teams v Office 365. Rodiče žáků 1.–5. ročníku budou e-mailem informováni o dalších možnostech využívání aplikace Teams při vzdělávání jejich dětí.


<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

Více info zde.

INFORMACE 

PRO RODIČE

Doporučený postup u akutních onemocnění zde 
(15. 9. 2020)