Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ

Vážení rodiče,
naplánované třídní schůzky se z důvodu mimořádných opatření v tomto čtvrtletí neuskuteční. O hodnocení prospěchu a chování vašich dětí budete informování e-mailem, který vám třídní učitel zašle během pondělí 16. 11. 2020.

NABÍDKA PRO ŽÁKY - OFFICE 365 A3

Naše škola zakoupila licenci Microsoft Office365 A3, která žákům umožňuje plný přístup k desktopovým aplikacím, které lze naistalovat také doma až na 5 zařízení (pc, tablet). Součástí licence je Word (textový editor), PowerPoint (nástroj na tvorbu prezentací), Excel (tabulkový kalkulátor), Teams (komunikační nástroj), OneDrive (cloudové úložiště 1 TB) a mnoho dalších nástrojů. Jedná se o nejnovější software, který mohou žáci používat na domácích zařízeních při přípravách do vyučování. Licence je platná po dobu školní docházky žáka na naší škole.

Návod instalace Office365 do počítače naleznete zde.

ŽIVOT VE ŠKOLE - DOTAZNÍKOVÝ PROJEKT

Ve dnech 3.–5. listopadu se žáci 7., 8. a 9. třídy zapojili online do celostátního dotazníkového šetření s názvem Život ve škole 2020. Jedná se o projekt Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci realizace výzkumu Život ve škole. Cílem projektu je získat spolehlivé informace o proměnách různých hodnotových postojů žáků základních škol a gymnázií. Dotazníkové šetření bylo anonymní a data budou vyhodnocována nejníže na úrovni krajů.

DISTANČNÍ VÝUKA POKRAČUJE

Od 2. listopadu budou všichni žáci školy pokračovat ve vzdělávání na dálku prostřednictvím aplikace Teams v Office 365. Rodiče žáků 1.–5. ročníku budou e-mailem informováni o dalších možnostech využívání aplikace Teams při vzdělávání jejich dětí.

OŠETŘOVNÉ

Informace o ošetřovném v období uzavření základních škol (kdy ošetřovné náleží a nenáleží v týdnu od 26.10. do 30.10.) naleznete zde.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU A HLINÍKU

Ve čtvrtek 8. října se na naší škole uskutečnil již tradičně sběr starého papíru a hliníku, do kterého se zapojilo 56 žáků školy. Děti za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 6 460 kg papíru a 230 kg hliníku. Vítězem školní soutěže ve sběru papíru se stala Aneta Kolářová ze 4. třídy (840 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila Eliška Rychtecká z 2. třídy (26,2 kg). Pochvalu si zaslouží žáci 9. třídy, kteří pomáhali s nakládáním veškerého papíru i hliníku do kontejneru. Poděkování patří také všem dětem i rodičům, kteří se do akce zapojili a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí.
(výsledky papíru, výsledky hliníku) (foto)


<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

informace naleznete zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

Více info zde.

INFORMACE 

PRO RODIČE

Doporučený postup u akutních onemocnění zde 
(15. 9. 2020)

PODPORUJEME ZOO JIHLAVA

SYMBOLICKÁ ADOPCE

VAKOVEVERKA LÉTAVÁ

více informací zde