Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

ŽIVOT VE ŠKOLE - DOTAZNÍKOVÝ PROJEKT

Ve dnech 3.–5. listopadu se žáci 7., 8. a 9. třídy zapojili online do celostátního dotazníkového šetření s názvem Život ve škole 2020. Jedná se o projekt Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci realizace výzkumu Život ve škole. Cílem projektu je získat spolehlivé informace o proměnách různých hodnotových postojů žáků základních škol a gymnázií. Dotazníkové šetření bylo anonymní a data budou vyhodnocována nejníže na úrovni krajů.

DISTANČNÍ VÝUKA POKRAČUJE

Od 2. listopadu budou všichni žáci školy pokračovat ve vzdělávání na dálku prostřednictvím aplikace Teams v Office 365. Rodiče žáků 1.–5. ročníku budou e-mailem informováni o dalších možnostech využívání aplikace Teams při vzdělávání jejich dětí.

OŠETŘOVNÉ

Informace o ošetřovném v období uzavření základních škol (kdy ošetřovné náleží a nenáleží v týdnu od 26.10. do 30.10.) naleznete zde.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU A HLINÍKU

Ve čtvrtek 8. října se na naší škole uskutečnil již tradičně sběr starého papíru a hliníku, do kterého se zapojilo 56 žáků školy. Děti za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 6 460 kg papíru a 230 kg hliníku. Vítězem školní soutěže ve sběru papíru se stala Aneta Kolářová ze 4. třídy (840 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila Eliška Rychtecká z 2. třídy (26,2 kg). Pochvalu si zaslouží žáci 9. třídy, kteří pomáhali s nakládáním veškerého papíru i hliníku do kontejneru. Poděkování patří také všem dětem i rodičům, kteří se do akce zapojili a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí.
(výsledky papíru, výsledky hliníku) (foto)

STRAVOVÁNÍ V OBDOBÍ DISTANČNÍ VÝUKY

Ve dnech distanční výuky mají žáci možnost školního stravování, cena obědu je stejná jako při běžné docházce do školy. Všem žákům byly z organizačních důvodů obědy od 14. 10. 2020 hromadně odhlášeny. 

V případě zájmu je možné si od pátku 16. 10. do pátku 23. 10. obědy opět přihlásit a to telefonicky (566 677 118, 721 269 715) nebo na strava.cz nejpozději však vždy do 12 hod. předchozího dne. Žáci se mohou stravovat přímo ve školní jídelně, výdejní doba je stanovena na 12:00 hod. 

V týdnu od 26. 10. - 30. 10. bude školní jídelna pro žáky ZŠ uzavřena, protože jsou v těchto dnech vyhlášeny dny volna a podzimní prázdniny, ve kterých distanční výuka neprobíhá, proto nelze obědy odebírat.

OŠETŘOVNÉ OD 14. 10. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tiskovou zprávu Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020, kterou naleznete zde.

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1.–5. TŘÍDY

Od středy 14. října 2020 bude probíhat vzdělávání žáků na dálku. Učivo a domácí úkoly, které budou děti vypracovávat ve středu doma, jim byly zadány už ve škole. Od čtvrtka 15. října jim bude učivo zadáváno podle rozvrhu vždy v 8 hodin ráno daný den prostřenictvím aplikace Teams v Office365. Podrobné informace o výuce na dálku a ovládání aplikace Teams bude rodičům zasláno e-mailem ve středu 14. října.

KRIZOVÁ OPATŘENÍ - INFORMACE PRO RODIČE

OD STŘEDY 14. 10. 2020:
 

mateřská škola:

  • běžný provoz včetně stravování

 

základní škola:

  • 1.–9. třída - distanční výuka
  • školní družina - nebude v provozu
  • všem žákům ZŠ budou od 14. 10. 2020 hromadně odhlášeny obědy, zájemci o stravu si oběd přihlásí telefonicky, aplikací strava.cz
  • podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách školy a zasílány e-mailem rodičům

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

INFORMACE 

PRO RODIČE

Doporučený postup u akutních onemocnění zde 
(15. 9. 2020)

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

nabídka zde

(dočasně zrušeny)

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2020/2021

1.–5. třída

6.–9. třída

SYMBOLICKÁ ADOPCE

ZOO JIHLAVA

VAKOVEVERKA LÉTAVÁ

více informací zde

SOUTĚŽ

SBĚR BYLIN A KŮRY

seznam bylin zde