Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dětí k povinné školní docházce do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.

CELOSTÁTNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Ve dnech 22. a 23. dubna se uskutečnilo celostátní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili vítězové krajských kol a dalších 10 nejlepších řešitelů z celé republiky. Velmi nás těší, že mezi tyto geografické talenty patří i žákyně naší školy Tereza Chmelíková, která se této soutěže zúčastnila, co by vítěz krajského kola. Soutěž byla rozdělena do dvou dnů. První den proběhla testová část, která zahrnovala práci s atlasem, test geografických znalostí a multimediální test.
Druhý den se uskutečnila praktická část, kdy soutěžící online prezentovali výstupy své vlastní práce před odbornou komisí. Tématem praktické práce byla analýza a hodnocení problému obce bydliště. Terka vypracovala studii na téma Nedostatek pitné vody v obci Bohdalov, se kterou komisi zaujala a její práce byla hodnocena jako pátá nejlepší. V pondělí 3. 5. se uskutečnilo slavností vyhlášení soutěže, v kategorii C celostátního kola zeměpisné olympiády Terka získala krásné 17. místo. Moc gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy. (výsledky)

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. 5. 2021

  • výuka:

1.–2. třída - prezenční výuka

3.–5. třída - distančí výuka

6.–9. třída - distanční výuka

  • rozpis příchodu žáků ke škole zůstává stejný:

- v 7:20 hod. (1. tř.), 7:25 hod. (2. tř.)

  • provoz školní družiny, školního stravování zůstává zachován ve stejném režimu

  • testování:

- žáci budou testováni jedenkrát týdně, a to v pondělí (při nepřítomnosti žáka se test provede v den jeho příchodu do školy)

- testování se provádí neinvazivními antigenními testy (Singclean), a to tzv. samoodběrem

- video - testování ve škole testy Singclean zde

- instruktážní leták zde

AKCE ČISTÁ VYSOČINA

Při příležitosti Dne Země se někteří žáci naší školy zapojili do dobrovolné akce v úklidu přírody a prostranství podél silnic, která byla vyhlášena naší školou na dny 21. až 25. dubna pod názvem Čistá Vysočina. Řadě žáků nebyl lhostejný nepořádek v přírodě a s nadšením se pustili do úklidu odpadků podél silnic směrem k Chroustovu, Starému Telečkovu, Rudolci a Pokojovu. Děkujeme všem dobrovolníkům, kterým záleží na čisté krajině a zapojili se do této tradiční akce. (foto)

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 26. 4. 2021

  • výuka:

1.–2. třída - distanční výuka

3.–5. třída - prezenční výuka

6.–9. třída - distanční výuka

  • rozpis příchodu žáků ke škole zůstává stejný:

- v 7:20 hod. (3. tř.), 7:25 hod. (5. tř.), 7:30 hod. (4. tř.)

  • provoz školní družiny, školního stravování zůstává zachován ve stejném režimu

  • testování:

- v pondělí a ve čtvrtek budou žáci testováni neinvazivními antigenními testy (Singclean), a to tzv. samoodběrem

- video - testování ve škole testy Singclean zde

- instruktážní leták zde

PODĚKOVÁNÍ

Ředitelství ZŠ a MŠ Bohdalov velmi děkuje firmě AGRAS Bohdalov a. s. za poskytnutí sponzorského daru v podobě 4 kusů bezdotykových dezinfekčních stojanů. V době návratu dětí do škol a nutnosti důsledného dodržování hygienických a protiepidemických opatření jich využijí žáci ve škole i děti v mateřské školce k šetrné dezinfekci rukou a prevenci ochrany zdraví. Děkujeme.


Záznamy: 1 - 6 ze 77
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

více informací zde.

PODPORUJEME ZOO JIHLAVA

SYMBOLICKÁ ADOPCE

VAKOVEVERKA LÉTAVÁ

více informací zde