Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo celkem 10 dětí ve třech kategoriích. Vítězi školního kola jsou Barbora Bartušková (kategorie A), Jakub Chmelík (kategorie B) a Viktorie Vildová (kategorie C). Tito vítězové postupují do okresního kola, které proběhne online formou. Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za účast! (výsledky)

INFORMACE O HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ

Blíží se konec 1. pololetí a s ním spojené zhodnocení práce dětí za období, které probíhalo opravdu netradičně. Žáci budou hodnoceni ve všech předmětech známkou, do které budou zahrnuty známky získané při docházce do školy a výsledky distančního vzdělávání. Vyučující budou na online hodinách informovat žáky 3.–9. třídy o výsledné známce a slovně zhodnotí jejich práci za celé pololetí.  

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dne 14. ledna proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády, a to distančně z domova jednotlivých účastníků pomocí aplikace Office, kontrolu zajišťovala web kamera a mikrofon. V nových podmínkách nás úspěšně reprezentovala Viktorie Vildová, žákyně 9. třídy, která obsadila 17. místo a stala se úspěšným řešitelem. Moc jí gratulujeme a chválíme ji za zvládnutí obtížnějších podmínek. (výsledky)

OCHUTNÁVKA EXOTICKÉHO OVOCE

Ve čtvrtek 14. ledna měli žáci 1. a 2. třídy ochutnávku ovoce a zeleniny, kterou pro ně připravila společnost Bovys v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti mohly tak ochutnat exotické plody z celého světa např. avokádo, granátové jablko, nashi, mango, ...  Vzájemně si pak sdělovaly dojmy z ochutnávky plodin, které mnozí z nich jedly úplně poprvé.

PROVOZ ŠKOLY OD 4. 1. 2021


MATEŘSKÁ ŠKOLA:

  • běžný provoz včetně stravování


ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

  • 1. a 2 .třída - prezenční výuka ve škole včetně oběda
    Školní družina bude v provozu.
  • 3.–9. třída - distanční výuka dle rozvrhu prostřednictvím Teams
    Žákům 3.–9. třídy budou od 4. 1. 2021 hromadně odhlášeny obědy. Žáci si mohou oběd přihlásit a odebrat do jídlonosiče v 10:30 hod. u bočního vchodu školní jídelny.

SOUTĚŽ MLADÝCH FOTOGRAFŮ

V prosinci byla pro žáky 4.–9. třídy vyhlášená fotosoutěž na téma Zima přichází... Mladí fotografové mohli odevzdat pouze jednu fotografii, která souvisela se zimní tématikou. Posuzovalo se provedení, originalita a atmosféra snímků. Porota neměla hodnocení vůbec lehké, protože všechny zaslané snímky byly velmi zdařilé. 
Titul Mladý fotograf 2020 získali: Jana Svobodová (4. tř.), Nela Nováčková (5. tř.), Jakub Klíma (6. tř.), Natálie Svobodová (7. tř.), Lenka Ratajová (8. tř.) a Viktorie Vildová (9. tř.). Všechny zaslané fotografie jsou vystavené ve vestibulu školy nebo si je můžete prohlédnout zde.
Všem soutěžícím děkujeme za krásné snímky. (výsledky)

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Ve dnech 15. a 18. prosince byl připraven pro žáky 5. třídy program z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou s názvem Já a moje třída a pro žáky 9. třídy program Karta na sebe. 

ČESKO-NĚMECKÁ JAZYKOVÁ ANIMACE

Ve středu 16. prosince byla pro žáky 8. třídy připravena česko-německá jazyková animace. Organizovali ji jazykoví animátoři plzeňského koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem a naši žáci tak měli možnost slyšet němčinu z úst rodilého mluvčího.  Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí z reálií Německa, Rakouska i Švýcarska, poznali, že se s němčinou setkávají častěji, než si mnohdy uvědomují. Zábavným způsobem si přiblížili základy cizího jazyka a prohloubili již získané jazykové znalosti. I když jazyková hodina proběhla v současné problematické době online, žákům se líbila. (foto)


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

Více info zde.

INFORMACE 

PRO RODIČE

Doporučený postup u akutních onemocnění zde 
(15. 9. 2020)