Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

PROJEKT 100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

Žáci 8.–9. ročníku si připomněli výročí vzniku Československa. V rámci dějepisně - výtvarného projektu vyráběli nápisy s názvy našeho státu od roku 1918 do dneška, kreslili mapu Československa tak, jak vypadala po jeho vzniku, malovali našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka nebo znaky a vlajku státu. Vše potom nainstalovali do vestibulu školy. Naše malá výstava připomene i ostatním žákům nebo návštěvníkům školy toto významné výročí. (foto)

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO DIVADLA

Ve čtvrtek 11. října navštívili žáci 1.–5. třídy Městské divadlo ve Žďáře n. S. V hudebním vystoupení s názvem Filmová a muzikálová hudba zazněly známé a oblíbené písně z pohádek, filmů a muzikálů.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Ve středu 10. října se žáci 8. a 9. třídy zapojili do školního kola vědomostní soutěže Přírodovědný klokan 2018, ve které prověřili své znalosti z fyziky, chemie, zeměpisu a  matematiky. V kategorii Kadet dosáhla nejlepšího výsledku žákyně 9. třídy P. Prombergerová. Gratulujeme. (výsledky školního kola)

EXKURZE DO TŘEBÍČE

V úterý 9. října žáci osmé třídy podnikli exkurzi do Třebíče, města památek UNESCO. Nejdříve navšítivili ekotechnické centrum Alternátor, kde byl pro ně připraven vzdělávací program Energie v praxi a projekce Země v kostce. Za krásného slunečného počasí si odpoledne prošli náměstí a židovskou čtvrť. Prohlídka Třebíče byla zakončena návštěvou baziliky sv. Prokopa. Exkurze byla velmi zajímavá a všichni se těší na další akce za poznáním. (foto)

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA

V pátek 5. října žáci naší školy navštívili krajskou chovatelskou výstavu Výstava Vysočiny Bohdalov, kde bylo vystaveno téměř 3 000 ks drobných a hospodářských zvířat (králíci, holubi, drůběž, okrasné ptactvo, ovce, kozy a další). Žáci 6. - 9. třídy pomáhali při organizaci výstavy a pro mladší děti byly připraveny různé soutěže a kvízy o domácích zvířatech. Výstavu doprovázela akce Hrátky se zvířátky (králičí hop atd.). (foto)

ÚSPĚCHY CHOVATELŮ

Na konci srpna se v Praze konalo 50. kolo Mezinárodní olympiády mladých chovatelů, kde se zúčastnilo 110 soutěžících z České a Slovenské republiky. Vynikajícího úspěchu dosáhla P. Prombergerová, která v odbornosti Drůběž získala krásné 1. místo. Pěkné 3. místo získala J. Bernardová, která soutěžila v odbornosti Kynologie. Oběma děvčatům gratulujeme a přejeme další úspěchy a radosti.

EXKURZE 7. TŘÍDY DO PRAHY

3. října jsme vyrazili vlakem za pražskými památkami. Nejdříve jsme lanovkou vyjeli na Petřín a společně zdolali všech 299 schodů rozhledny. Výhled na město byl opravdu hezký. Poté jsme úspěšně prošli tamějším zrcadlovým bludištěm, nikdo se naštěstí neztratil. Naše další cesta vedla přes Loretánské náměstí k Pražskému hradu. Zde jsme si prošli chrám svatého Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, kde jsme obdivovali repliky korunovačních klenotů, dále Zlatou uličku a baziliku sv. Jiří. Stihli jsme také atraktivní ceremoniál výměny stráží. Příjemná byla též procházka zahradami, odkud jsme měli Prahu jako na dlani. Z Hradu jsme pokračovali na Karlův most a Staroměstské náměstí, jen je škoda, že jsme nepřišli v celou hodinu a neviděli odbíjení orloje, který byl nedávno nově zrestaurován. Kolem Prašné brány a Obecního domu jsme došli na občerstvení do Palladia, na což se někteří žáci těšili z celé Prahy úplně nejvíc. Poté už jsme prošli ulicí Na Příkopech a Václavským náměstím nahoru, kde jsme se zastavili pod sochou svatého Václava a mohli jsme si prohlédnout nově opravenou historickou budovu Národní ho muzea. Za celý den jsme ušli asi 8 kilometrů, ale počasí nám přálo. Exkurze se vydařila a doufejme, že si z ní žáci odnesli nejen gurmánské zážitky, ale také spoustu informací. (foto)

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

Ve čtvrtek 27. září vyrazila čtvrtá třída do Žďáru nad Sázavou na dopravní hřiště. Nejprve se žáci  seznámili s dopravními předpisy, značkami a naučili se řešit dopravní situace na křižovatkách. Po svačině si šli vyzkoušet nově nabyté informace do praxe. Každý dostal kolo a projížděl  hřiště dle předpisů. Akce moc líbila a všichni se těší na další pokračování v dubnu. (foto)


Záznamy: 105 - 112 ze 116
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 >>

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:

každá středa od 3. 7. do 28. 8.

v 8:00–12:00 hod.

POZEMKY

v době letních prázdnin

pro žáky 5.–8. třídy

každá středa od 3. 7. do 21. 8.

v 8:30–10:00 hod.

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2019/2020

1.–5. třída

 6.–9. třída 

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo již "vypsané" tužky a pastelky (špačky)

- krabice na sběr špačků (špačkoš) je umístěna ve škole vedle dveří paní školnice

- nevhazujte tužky a pastelky delší než 8 cm

Více o projektu naleznete zde.

Projekt Pod křídla

ADOPCE ZVÍŘETE
V ZOO JIHLAVA

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)