Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

ODEMYKÁNÍ SLABIKÁŘE

V úterý 20. listopadu zažili prvňáčci další vyjímečný den tohoto školního roku - Odemykání slabikáře. Aby ho získali, museli splnit různé úkoly. Všem prvňáčkům se to podařilo a mohli si tak odemknout slabikář. Ten si odnesli domů i s klíčem. (foto)

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD

Ve dnech 13.–19. listopadu se žáci 9. třídy zapojili do Národního testování znalostí, které organizovala společnost SCIO. Cílem testování bylo sledování výsledků vzdělávání, ověřovaly se znalosti, dovedností, klíčové kompetence a studijní předpoklady. Žáci on-line řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

V pátek 16. listopadu byl pro žáky 2. stupně připraven školní turnaj ve stolním tenise. Do turnaje se zapojilo 12 sportovců, kteří byli rozděleni do tří kategorií. Kategorii Dívky vyhrála žákyně 8. třídy V. Růžičková. V nejpočetnější kategorii Chlapci 6. - 7. tř. se utkalo 6 chlapců a vítězem se stal žák 7. třídy J. Říha. V kategorii Chlapci 8. - 9. tř. zvítězil žák 8. třídy D. Geidl. (výsledky) (foto)

BOBŘÍK INFORMATIKY

Ve dnech 15. a 16. listopadu se žáci 8. a 9. třídy zapojili do národního kola 11. ročníku informatické soutěže Bobřík informatiky. Ve školním kole kategorie Kadet zvítězila žákyně 9. třídy P. Prombergerová. Dalšími úspěšnými řešiteli soutěže se stali J. Janošťák a D. Kolář. Gratulujeme. (výsledky)

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Ve čtvrtek 15. 11. proběhlo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, V kategorii 6.–7. třída zvítězila V. Šerejchová (6. třída) s básní od Jaroslava Seiferta Hora Říp. V kategorii 8.–9. třída vyhrála A. Pavlíčková (9.třída) s interpretací básně od Václava Hraběte Déšť. Cenu diváků získala A. Pavlíčková. Soutěžící na prvních dvou místech postupují do oblastního kola recitační soutěže, které se uskuteční ve Žďáře nad Sázavou. Všem účinkujícím děkujeme za skvělé výkony v nelehkém uměleckém oboru. (výsledky) (foto)

KRAJSKÉ KOLO VE ČTYŘBOJI

V Havlíčkově Brodě 10. listopadu se dva naši žáci zúčastnili krajského kola soutěže Zimní čtyřboj. Soutěžilo se ve člunkovém běhu, šplhu, skoku z místa a hodu medicinbalem. Výborného výsledku dosáhl L. Skála z 6. třídy, který se ve své kategorii umístil na krásném 3. místě. I náš druhý reprezentant, J. Janošťák z 9. třídy, obsadil pěkné 7. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy i celého okresu. (výsledky)

BOBŘÍK INFORMATIKY

Ve dnech 7.–9. listopadu se žáci 4. až 7. třídy zapojili do národního kola soutěže Bobřík informatiky. Soutěž je zaměřená na porozumění informacím, řešení problémů, logické myšlení a rozvoj digitální gramotnosti. Ve školním kole kategorie Mini (4.–5. tř.) zvítězila B. Bartušková. Dalšími úspěšnými řešiteli soutěže se stali L. Karásková, D. Křesťan, F. Vodáček a K. Říhová. V kategorii Benjamin (6.–7. tř.) ulovila bobříka jediná žákyně T. Chmelíková. Gratulujeme. (výsledky Mini) (výsledky Benjamin)


Záznamy: 15 - 21 ze 45
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

VĚNUJ MOBIL

vysloužilé mobily
(funkční i poškozené) lze odevzdat v naší škole paní školnici
do pátku 25. ledna 2019

 
 

VÝTVARNÉ POMŮCKY

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 6.–9. tř. naleznete zde.

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)

Partnerská škola

Gimnazjum im. Jana Pawła II Stare Oborzyska (Polsko)