Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ 1. POLOLETÍ

První pololetí tohoto školního roku bylo slavnostně ukončeno ve čtvrtek 31. ledna, kdy se všichni žáci školy shromáždili ve školní tělocvičně. Nejdříve paní ředitelka zhodnotila prospěch, chování a úspěchy dětí za 1. pololetí. Pak následovalo vyhodnocení již proběhlých soutěží. Oceněni byli úspěšní řešitelé národního kola soutěže Bobřík informatiky, sportovci za výborné výkony v soutěžích jako Zimní čtyřboj, Přespolní běh. Vyhodnoceny byly i školní soutěže ve sběru léčivých bylin, sběru starého papíru a hliníku Po skončení slavnostního shromáždění byly dětem předány výpisy vysvědčení za 1. pololetí. (foto)

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU BYLIN A KŮRY

Sběr léčivých bylin na naší škole probíhá v jarních a letních měsících a v zimní části roku žáci nosí usušenou pomerančovou a citrónovou kůru. Soutěž ve sběru bylin a kůry probíhá celý kalendářní rok a její vyhodnocení se děje vždy při slavnostním ukončení 1. pololetí. Nejlepším sběračem bylin a kůry za rok 2018 se stala L. Rychtecká, druhé místo získala D. Dočekalová a třetí J. Janošťák. Gratulujeme.

EKOSOUTĚŽ

V druhé polovině ledna byla pro žáky 2. stupně připravena vědomostní soutěž s ekologickou tématikou. Otázky z oblasti třídění odpadů a ochrany přírody nejlépe zvládl žák 8. třídy M. Filip, druhé místo obsadila T. Chmelíková a třetí místo M. Šustr. Gratulujeme.

OCHUTNÁVKA ZELENINY A EXOTICKÉHO OVOCE

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol připravil náš dodavatel ochutnávku exotického ovoce a zeleniny z celého světa. Děti některé druhy bez problémů poznaly: kiwi, blumy, jablka, avokádo, bílou ředkev. Dále také ochutnaly cherimoya, granátové jablko, mochyni, nashi, karambolu. (foto)

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

V pondělí 28. ledna se se ve Žďáře n. S. uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala žákyně 9. třídy M. Mužátková, která obsadila 29. místo. (výsledky)

BATERKOŽROUTI

V rámci programu Recyklohraní se děti z 1.–5. třídy zapojily do kreativního úkolu s názvem Vytvořte Baterkožrouta. Mladší žáci podle své fantazie Baterkožrouta namalovali a ti starší vyráběli sběrné nádoby na použité baterie z různých materiálů. Výstava moc hezkých obrázků a naprosto jedinečných Baterkožroutů bude umístěna ve vestibulu školy až do 4. února. (foto)

AKCE VĚNUJ MOBIL

Naše škola se každoročně zapojuje do sběrové akce Věnuj mobil v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Během ledna bylo odevzdáno celkem 40 ks mobilů. Poděkování patří všem, kteří se do této kampaně zapojili.

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

V úterý 22. ledna se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády, do které se zapojilo 15 dětí z 6.–9. třídy. Nejmladší kategorii jednoznačně vyhrála T. Chmelíková. V kategorii 7. třída si nejlépe vedla V. Vildová a kategorii 8.–9. třída vyhrál J. Janošťák. Gratulujeme.


Záznamy: 17 - 24 ze 69
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SVĚTOVÝ DEN VODY

pátek 22. března 2019

projektový "den na modro"

přijďme tento den do školy
v modrém oblečení

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

se uskuteční 11. 4. 2019

v 13:00–16:00 hod.

Více informací zde.

VÝTVARNÉ POMŮCKY

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 6.–9. tř. naleznete zde.

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)