Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

AKCE ČISTÁ VYSOČINA

V úterý 16. dubna se žáci naší školy při příležitosti Dne Země zapojili do úklidu odpadků v rámci Akce Čistá Vysočina. Úklidu v přírodě a podél komunikací se zúčastnili téměř všichni žáci 6. až 9. třídy. Sběr odpadků probíhal ve směru na Nové Veselí, Chroustov, Starý Telečkov, Rudolec a Pokojov. Nasbíraných odpadků bylo letos méně než v minulých letech, přesto se děti divily, co všechno jsou schopni lidé do přírody vyhodit. (foto)

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

V úterý 9. dubna se ve Žďáře n. S. uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády. V kategorii Z8 soutěžilo 61 dětí a naši školu reprezentoval Cyril Promberger. Do kategorie Z6 se zapojio 63 matematiků a úspěšnými řešiteli se staly dívky z 6. třídy Tereza Chmelíková (16. místo) a Simona Bartušková (30. místo). (výsledky Z6)  (výsledky Z8)

SYMBOLICKÁ ADOPCE ZVÍŘETE V ZOO JIHLAVA

V dubnu se děti z naší školy i školky zapojily do projektu jihlavské zoo s názvem Pod křídla. Děti si nejdříve hlasováním vybraly zvířátko, které by chtěly podporovat. Z nabídky zvířat jednoznačně vyhrál klokan uru. Po té se uskutečnila finanční sbírka, během které byla vybrána částka ve výši 6 931 Kč, která byla zaslána do ZOO Jihlava na podporu jeho chovu. Děti se tak na jeden rok staly adoptivními rodiči tohoto druhu. Adopční cedulku (děti ze ZŠ a MŠ Bohdalov) naleznete přímo v zoologické zahradě u adoptovaného klokánka. Děti tak mohou při svých návštěvách ZOO sledovat život a chování „svého“ klokánka.

Poděkování patří všem, kteří se do sbírky zapojili a podpořili tak chov tohoto obecně ohroženého druhu.

Více informací naleznete na zoojihlava.cz a na webových stránkách školy (zde).

KURZ PRVNÍ POMOCI

Ve dnech 8. a 12. dubna byl pro žáky 8. třídy připraven odborný kurz první pomoci, kde se učili, jak správně poskytnout první pomoc a umět se zachovat v různých situacích. Žáci prakticky nacvičovali resuscitaci i ošetření různých zranění. (foto)

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Ve čtvrtek 11. dubna se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020. (foto)

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1. TŘÍDĚ

Ve středu 10. dubna navštívily děti z mateřské školy 1. třídu. Prvňáčci předvedli čtení, psaní, počítání a pak pomáhali předškolákům vyplnit pracovní list. Za odměnu si vyměnily sladkosti a prvňáčci dostali hezkou záložku do knihy. (foto)

PYTHAGORIÁDA

V pondělí 8. dubna se někteří žáci z šesté až osmé třídy zapojili do matematické soutěže Pythagoriáda. Patnáct příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování nejlép zvládl Jakub Říha (7. tř.) a stal se také úspěšným řešitelem. Z 6. třídy se s obtížnými příklady nejlépe popasovala Tereza Chmelíková. (výsledky)

TESTOVÁNÍ SCIO

Ve dnech 2. - 8. dubna se žáci 5. třídy zapojili do Národního testování, které organizovala společnost SCIO. Žáci on-line řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.


Záznamy: 17 - 24 ze 99
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

pondělí 3. června 2019

(čas bude upřesněn)

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

se uskuteční 

v pátek 7. 6. 2019

PLAVECKÝ VÝCVIK

10 lekcí pro 2., 3. a 4. třídu

každou středu od 3. 4. do 19. 6.

více informací zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo již "vypsané" tužky a pastelky (špačky)

- krabice na sběr špačků (špačkoš) je umístěna ve škole vedle dveří paní školnice

- nevhazujte tužky a pastelky delší než 8 cm

Více o projektu naleznete zde.

Projekt Pod křídla

ADOPCE ZVÍŘETE
V ZOO JIHLAVA

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)

VÝTVARNÉ POMŮCKY

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 6.–9. tř. naleznete zde.