Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

ÚSPĚCH V BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Dne 16. dubna se ve Žďáře n. S. uskutečnilo okresní kolo Biologické olympiády. Soutěž se skládala z testu biologických vědomostí, určování přírodnin z botaniky a zoologie, laboratorní práce. Vynikajícího výsledku v kategorii C dosáhla žákyně 9. třídy Matylda Mužátková, která tuto okresní soutěž vyhrála a postupuje tímto do krajského kola. Gratulujeme. (výsledky)

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Žáci 6. třídy navštívili dne 24. dubna knihovnu Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Byla tam pro ně připravena beseda o dobrodružné literatuře a seznámení se s prostředím knihovny. Žáci si prohlédli množství knih v různých odděleních, časopisy, seznámili se s výpůjčním systémem a dobou. Mnozí z nich se také rozhodli, že se stanou registrovanými čtenáři knihovny, aby měli větší příležitost přečíst si zajímavé tituly, které doma nemají.

PREVENTIVNÍ PROGRAM

V úterý 23. dubna se žáci 3. třídy zúčastnili preventivního programu „V čem jsme stejní a v čem jsme jiní“. Formou her a skupinové práce si žáci uvědomili tři důležité zásady: „Navzájem si nasloucháme“, „Mluví jen jeden“, „Jsme na sebe hodní“. (foto)

TURNAJ VE FLORBALU

Ve středu 17. dubna se naši chlapci zúčastnili Velikonočního florbalového turnaje, který se konal na ZŠ ve Velké Losenici. Své síly poměřilo celkem 8 týmů: Velká Losenice, Česká Bělá, Havlíčková Borová, Přibyslav, Polnička, 2. ZŠ Nové Město n. M., Žďírec n. D. a Bohdalov. Naši chlapci v silné konkurenci družstev nakonec obsadili 7. místo. (foto)

PROGRAM DRAVCI A SOVY

V úterý 16. dubna byl připraven pro všechny žáky program s názvem Dravci a sovy. Dětem byla předvedena ukázka letu řady dravců a sov, některým dětem dokonce přilétl dravec na ruku nebo i na hlavu. Celé představení bylo doplňováno odborným výkladem. Dětem se akce líbila a řada z nich si odnesla nevšední zážitky. (foto)

AKCE ČISTÁ VYSOČINA

V úterý 16. dubna se žáci naší školy při příležitosti Dne Země zapojili do úklidu odpadků v rámci Akce Čistá Vysočina. Úklidu v přírodě a podél komunikací se zúčastnili téměř všichni žáci 6. až 9. třídy. Sběr odpadků probíhal ve směru na Nové Veselí, Chroustov, Starý Telečkov, Rudolec a Pokojov. Nasbíraných odpadků bylo letos méně než v minulých letech, přesto se děti divily, co všechno jsou schopni lidé do přírody vyhodit. (foto)

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

V úterý 9. dubna se ve Žďáře n. S. uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády. V kategorii Z8 soutěžilo 61 dětí a naši školu reprezentoval Cyril Promberger. Do kategorie Z6 se zapojio 63 matematiků a úspěšnými řešiteli se staly dívky z 6. třídy Tereza Chmelíková (16. místo) a Simona Bartušková (30. místo). (výsledky Z6)  (výsledky Z8)

SYMBOLICKÁ ADOPCE ZVÍŘETE V ZOO JIHLAVA

V dubnu se děti z naší školy i školky zapojily do projektu jihlavské zoo s názvem Pod křídla. Děti si nejdříve hlasováním vybraly zvířátko, které by chtěly podporovat. Z nabídky zvířat jednoznačně vyhrál klokan uru. Po té se uskutečnila finanční sbírka, během které byla vybrána částka ve výši 6 931 Kč, která byla zaslána do ZOO Jihlava na podporu jeho chovu. Děti se tak na jeden rok staly adoptivními rodiči tohoto druhu. Adopční cedulku (děti ze ZŠ a MŠ Bohdalov) naleznete přímo v zoologické zahradě u adoptovaného klokánka. Děti tak mohou při svých návštěvách ZOO sledovat život a chování „svého“ klokánka.

Poděkování patří všem, kteří se do sbírky zapojili a podpořili tak chov tohoto obecně ohroženého druhu.

Více informací naleznete na zoojihlava.cz a na webových stránkách školy (zde).


Záznamy: 22 - 29 ze 109
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PLAVECKÝ VÝCVIK

10 lekcí pro 2., 3. a 4. třídu

každou středu od 3. 4. do 19. 6.

více informací zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo již "vypsané" tužky a pastelky (špačky)

- krabice na sběr špačků (špačkoš) je umístěna ve škole vedle dveří paní školnice

- nevhazujte tužky a pastelky delší než 8 cm

Více o projektu naleznete zde.

Projekt Pod křídla

ADOPCE ZVÍŘETE
V ZOO JIHLAVA

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)