Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

BATERKOŽROUTI

V rámci programu Recyklohraní se děti z 1.–5. třídy zapojily do kreativního úkolu s názvem Vytvořte Baterkožrouta. Mladší žáci podle své fantazie Baterkožrouta namalovali a ti starší vyráběli sběrné nádoby na použité baterie z různých materiálů. Výstava moc hezkých obrázků a naprosto jedinečných Baterkožroutů bude umístěna ve vestibulu školy až do 4. února. (foto)

AKCE VĚNUJ MOBIL

Naše škola se každoročně zapojuje do sběrové akce Věnuj mobil v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Během ledna bylo odevzdáno celkem 40 ks mobilů. Poděkování patří všem, kteří se do této kampaně zapojili.

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

V úterý 22. ledna se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády, do které se zapojilo 15 dětí z 6.–9. třídy. Nejmladší kategorii jednoznačně vyhrála T. Chmelíková. V kategorii 7. třída si nejlépe vedla V. Vildová a kategorii 8.–9. třída vyhrál J. Janošťák. Gratulujeme.

LYŽAŘSKÝ KURZ

Ve dnech 10. až 15. ledna žáci 8. a 9. třídy absolvovali lyžařský výcvik na běžkách. Každý den nejdříve proběhla teoretická průprava o výběru lyží, hůlek, mazaní a pak se vyjelo do okolí Bohdalova. Někteří žáci stáli na běžkách poprvé v životě a během čtyřdenního lyžování udělali obrovské pokroky. Na konci výuky již všichni zvládli základy běhu na lyžích i sjíždění z kopce, což bylo místy obzvlášť náročné. Během výcviku jsme zažili skoro všechny rozmary počasí: sluničko, mrazivý vítr i chumelenici, ale to k lyžování na Vysočině patří. Všichni žáci si zaslouží pochvalu za jejich nasazení a dobrou náladu po celou dobu kurzu. (foto)

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ ZÁVODY

V pátek 11. ledna se za krásného zimního počasí uskutečnily školní lyžařské závody. Soutěže se zúčastnilo celkem 63 závodníků v kategoriích 1.–6. třída. Závod proběhl na běžkách klasickou technikou v různých délkách tratí přizpůsobené jednotlivým kategoriím. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie 3. třída, ve které soutěžilo 18 sportovců. Vítězové lyžařských závodů: R. Vomela (1. tř.), K. Králová (2. tř.), A. Sklenářová (3. tř.), J. Promberger (4. tř.), F. Špaček (5. tř.), M. Koukalová (6. tř.). Gratulujeme. Děkujeme p. Klimešovi a p. Doležalovi za pomoc při závodech. (výsledky 1. st.) (výsledky 2. st.) (foto)

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

8. ledna proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Vítězem soutěže se stala M. Mužátková z 9. třídy, která postupuje do okresního kola. (výsledky)

PROHLÍDKA BETLÉMU

Několik let jsme nenavštívili beltlém u Šustrů. Letos jsme to napravili a 20. prosince se všichni žáci z 1.–5. třídy vydali k beltému. Po prohlídce děti zazpívaly vánoční píseň Veselé Vánoce, a protože se jim beltém líbil, slíbili, že se znovu vrátí i s rodiči. (foto)

ANGLICKÉ DIVADLO

Ve čtvrtek 20. prosince zhlédli žáci 9. třídy tradiční divadelní představení studentů Gymnázia Žďár nad Sázavou. Letošní hra byla adaptací známého animovaného filmu Shrek. Deváťáci si vyzkoušeli svou angličtinu, neboť celé představení bylo právě v tomto jazyce. 


Záznamy: 22 - 29 ze 69
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SVĚTOVÝ DEN VODY

pátek 22. března 2019

projektový "den na modro"

přijďme tento den do školy
v modrém oblečení

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

se uskuteční 11. 4. 2019

v 13:00–16:00 hod.

Více informací zde.

VÝTVARNÉ POMŮCKY

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 6.–9. tř. naleznete zde.

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)