Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Ve dnech 29. a 30. dubna byl připraven pro žáky 7. třídy program z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou s názvem Andílci a ďáblíci a pro žáky 8. třídy program Láska je láska. 

JARNÍ SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU

V pátek 26. dubna se na naší škole uskutečnil již tradiční sběr papíru a hliníku, do kterého se zapojilo 81 dětí školy. Dětí za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 7,19 tun papíru a lepenky, 108 kg hliníku a 74 kg PETvíček. Vítezem školní soutěže ve sběru papíru se stal M. Pokorný (421 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila D. Chalupová (46 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. Poděkování patří i žákům 9. třídy, kteří naložili veškerý papír do kontejnerů. (výsledky papír, hliník) (foto)

PREVENTIVNÍ PROGRAM

V pátek 26. dubna byl pro žáky 6. třídy připraven program z Centra prevence Oblastní charity Žďár n. S. s názvem Vítejte ve virtuální realitě. 

KURZ PRVNÍ POMOCI

Ve čtvrtek 25. dubna žáci 8. třídy absolvovali závěrečnou část kurzu první pomoci. Besedovali se záchranáři a profesionálními hasiči ze HZS Žďár n. S. Nakonec si prohlídli zásahový hasický vůz a záchranářský vůz se speciálními přístroji. (foto)

ÚSPĚCH V BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Dne 16. dubna se ve Žďáře n. S. uskutečnilo okresní kolo Biologické olympiády. Soutěž se skládala z testu biologických vědomostí, určování přírodnin z botaniky a zoologie, laboratorní práce. Vynikajícího výsledku v kategorii C dosáhla žákyně 9. třídy Matylda Mužátková, která tuto okresní soutěž vyhrála a postupuje tímto do krajského kola. Gratulujeme. (výsledky)

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Žáci 6. třídy navštívili dne 24. dubna knihovnu Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Byla tam pro ně připravena beseda o dobrodružné literatuře a seznámení se s prostředím knihovny. Žáci si prohlédli množství knih v různých odděleních, časopisy, seznámili se s výpůjčním systémem a dobou. Mnozí z nich se také rozhodli, že se stanou registrovanými čtenáři knihovny, aby měli větší příležitost přečíst si zajímavé tituly, které doma nemají.

PREVENTIVNÍ PROGRAM

V úterý 23. dubna se žáci 3. třídy zúčastnili preventivního programu „V čem jsme stejní a v čem jsme jiní“. Formou her a skupinové práce si žáci uvědomili tři důležité zásady: „Navzájem si nasloucháme“, „Mluví jen jeden“, „Jsme na sebe hodní“. (foto)

TURNAJ VE FLORBALU

Ve středu 17. dubna se naši chlapci zúčastnili Velikonočního florbalového turnaje, který se konal na ZŠ ve Velké Losenici. Své síly poměřilo celkem 8 týmů: Velká Losenice, Česká Bělá, Havlíčková Borová, Přibyslav, Polnička, 2. ZŠ Nové Město n. M., Žďírec n. D. a Bohdalov. Naši chlapci v silné konkurenci družstev nakonec obsadili 7. místo. (foto)


Záznamy: 25 - 32 ze 116
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:

každá středa od 3. 7. do 28. 8.

v 8:00–12:00 hod.

POZEMKY

v době letních prázdnin

pro žáky 5.–8. třídy

každá středa od 3. 7. do 21. 8.

v 8:30–10:00 hod.

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2019/2020

1.–5. třída

 6.–9. třída 

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo již "vypsané" tužky a pastelky (špačky)

- krabice na sběr špačků (špačkoš) je umístěna ve škole vedle dveří paní školnice

- nevhazujte tužky a pastelky delší než 8 cm

Více o projektu naleznete zde.

Projekt Pod křídla

ADOPCE ZVÍŘETE
V ZOO JIHLAVA

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)