Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

ANGLICKÉ DIVADLO

Ve čtvrtek 20. prosince zhlédli žáci 9. třídy tradiční divadelní představení studentů Gymnázia Žďár nad Sázavou. Letošní hra byla adaptací známého animovaného filmu Shrek. Deváťáci si vyzkoušeli svou angličtinu, neboť celé představení bylo právě v tomto jazyce. 

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

Ve středu 19. prosince si žáci základní školy připravili tradiční vánoční vystoupení Zpívání u stromečku. Program děti zahájily pohádkovým muzikálem O dvanácti měsíčkách, dále následovala serie latinskoamerických tanců. Před zcela zaplněným hledištěm vystoupily se svým programem jednotlivé třídy, kdy děti recitovaly, zpívaly koledy a tancovaly. Věříme, že děti svým vystoupením potěšily všechny přítomné a navodily opravdovou vánoční náladu. (foto)

VÁNOČNÍ TURNAJ V RINGU

V pátek  14. prosince se uskutečnil již tradiční Vánoční turnaj v ringu, který byl určen pro žáky 6.–9. třídy. Do soutěže se zapojilo 23 dětí, které byly rozděleny do 4 smíšených družstev. Všichni sportovci si zasloužili pochvalu za nadšení i sportovní výkony. (výsledky) (foto)

NÁVŠTĚVA DIVADLA

Ve čtvrtek 13. prosince navštívili žáci 1.–5. třídy Městské divadlo ve Žďáře n. S, kde shlédli představení královehradeckého divadla Drak s názvem Jak si hrají tatínkové.

SOUTĚŽ CHRISTMAS QUIZ

V úterý 11. prosince se dva týmy z naší školy, složené z žáků 8. a 9. třídy, zúčastnili soutěže Christmas Quiz, kterou pořádala Střední škola obchodu a služeb ve Žďáře nad Sázavou. Žáci soutěžili v deseti disciplínách, ve kterých prokazovali svoje schopnosti např. při poslechu, orientaci v textu nebo znalost slovní zásoby na téma Vánoce a vánočních tradic u nás i ve světě. Tým devaťáků dosáhl na stupně vítězů, když obsadil 3. místo. Gratulujeme. (foto)

MIKULÁŠ A ČERTI VE ŠKOLE

I tento rok si naši nejstarší žáci nachystali mikulášskou nadílku. Moudrý Mikuláš, hodný anděl a pět nezbedných čertů navštívili všechny třídy školy, hodné děti byly pochváleny a ty zlobivé čertům i Mikulášovi slíbily, že se polepší.  Prvňáčci dostali mikulášský balíček a všichni ostatní malou sladkost. Poté co Mikuláš s pekelníky prošli školou, zamířili všichni do mateřské školy, kde již byli dětmi netrpělivě očekáváni. (foto)

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA V BRNĚ

V pondělí 3. prosince žáci 1.–5. třídy navšítivli Hvězdárnu a planetárium v Brně. V digitáriu byla pro ně připravěna názorná prohlídka hvězdné oblohy s ukázkou jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. Poté shlédli program Robinsonka. (foto)

OLYMPIÁDA V DĚJEPISE

Dne 23. listopadu se uskutečnilo školní kolo Olympiády v dějepise určené pro žáky 8. - 9. třídy. Všichni soutěžící žáci dosáhli výborných výsledků. Na 1. místě se umístila M. Mužátková (9. třída), která společně s dvěma dalšími úspěšnými řešiteli postupuje do okresního kola ve Žďáře nad Sázavou. (výsledky)


Záznamy: 29 - 36 ze 69
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

SVĚTOVÝ DEN VODY

pátek 22. března 2019

projektový "den na modro"

přijďme tento den do školy
v modrém oblečení

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

se uskuteční 11. 4. 2019

v 13:00–16:00 hod.

Více informací zde.

VÝTVARNÉ POMŮCKY

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 6.–9. tř. naleznete zde.

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)