Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

SOUTĚŽ CHRISTMAS QUIZ

V úterý 11. prosince se dva týmy z naší školy, složené z žáků 8. a 9. třídy, zúčastnili soutěže Christmas Quiz, kterou pořádala Střední škola obchodu a služeb ve Žďáře nad Sázavou. Žáci soutěžili v deseti disciplínách, ve kterých prokazovali svoje schopnosti např. při poslechu, orientaci v textu nebo znalost slovní zásoby na téma Vánoce a vánočních tradic u nás i ve světě. Tým devaťáků dosáhl na stupně vítězů, když obsadil 3. místo. Gratulujeme. (foto)

MIKULÁŠ A ČERTI VE ŠKOLE

I tento rok si naši nejstarší žáci nachystali mikulášskou nadílku. Moudrý Mikuláš, hodný anděl a pět nezbedných čertů navštívili všechny třídy školy, hodné děti byly pochváleny a ty zlobivé čertům i Mikulášovi slíbily, že se polepší.  Prvňáčci dostali mikulášský balíček a všichni ostatní malou sladkost. Poté co Mikuláš s pekelníky prošli školou, zamířili všichni do mateřské školy, kde již byli dětmi netrpělivě očekáváni. (foto)

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA V BRNĚ

V pondělí 3. prosince žáci 1.–5. třídy navšítivli Hvězdárnu a planetárium v Brně. V digitáriu byla pro ně připravěna názorná prohlídka hvězdné oblohy s ukázkou jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. Poté shlédli program Robinsonka. (foto)

OLYMPIÁDA V DĚJEPISE

Dne 23. listopadu se uskutečnilo školní kolo Olympiády v dějepise určené pro žáky 8. - 9. třídy. Všichni soutěžící žáci dosáhli výborných výsledků. Na 1. místě se umístila M. Mužátková (9. třída), která společně s dvěma dalšími úspěšnými řešiteli postupuje do okresního kola ve Žďáře nad Sázavou. (výsledky)

PROGRAM TONDA OBAL NA CESTÁCH

V úterý 27. listopadu naši školu opět navštívila lektorka EKO-KOMu s výukovým programem Tonda Obal na cestách. Každá třída z 1. až 6. ročníku strávila jednu hodinu povídáním o recyklaci odpadů a možnostech dalšího zpracování. Aktivně si vyzkoušeli třídění odpadů do barevných kontejnerů, shlédli  několik krátkých filmů z prostředí dalšího zpracování odpadů i jejich skladování. (foto)

TURNAJ VE FLORBALE

Ve čtvrtek 22. listopadu chlapci z 6. až 9. třídy reprezentovali naši školu v turnaji ve florbale SLZŠ O pohár ministra školství. Okrskové kolo této soutěže se konalo ve sportovní hale ve Žďáře nad Sázavou, kde své síly poměřilo celkem 10 týmů. Naši chlapci v silné konkurenci družstev nakonec vybojovali pěkné 5. místo. (výsledky) (foto)

ODEMYKÁNÍ SLABIKÁŘE

V úterý 20. listopadu zažili prvňáčci další vyjímečný den tohoto školního roku - Odemykání slabikáře. Aby ho získali, museli splnit různé úkoly. Všem prvňáčkům se to podařilo a mohli si tak odemknout slabikář. Ten si odnesli domů i s klíčem. (foto)

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD

Ve dnech 13.–19. listopadu se žáci 9. třídy zapojili do Národního testování znalostí, které organizovala společnost SCIO. Cílem testování bylo sledování výsledků vzdělávání, ověřovaly se znalosti, dovedností, klíčové kompetence a studijní předpoklady. Žáci on-line řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.


Záznamy: 33 - 40 ze 69
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

SVĚTOVÝ DEN VODY

pátek 22. března 2019

projektový "den na modro"

přijďme tento den do školy
v modrém oblečení

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

se uskuteční 11. 4. 2019

v 13:00–16:00 hod.

Více informací zde.

VÝTVARNÉ POMŮCKY

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 6.–9. tř. naleznete zde.

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)