Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

TESTOVÁNÍ SCIO

Ve dnech 2. - 8. dubna se žáci 5. třídy zapojili do Národního testování, které organizovala společnost SCIO. Žáci on-line řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.

NÁVŠTĚVA DIVADLA

Ve čtvrtek 4. dubna navštívili žáci 3.–5. třídy Městské divadlo ve Žďáře nad Sázavou, kde shlédli tajuplný příběh Divadla Kampa s názvem Děděček Oge.

PROGRAM PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

Dne 2. dubna se žáci 3. třídy zúčastnili Programu prevence dětských úrazů na téma Nebezpečí číhá všude. Žáci pracovali ve skupinkách a sami se snažili přijít na to, jaké nebezpečí na ně číhá doma, venku, v lese, ve škole a při sportování. Zopakovali si důležitá telefonní čísla a pomocí soutěživé hry zjistili, jak reagovat v určitých nebezpečných situacích. Na závěr si zkusili první pomoc a masáž srdce na figuríně. (foto)

BATŮŽKOVÝ PROJEKT

Veronika Šerejchová z 6. třídy přišla s nápadem, že by se šesťáci mohli zapojit do Batůžkového projektu společnosti Mary´s Meals. Jedná se o dobrovolný dárcovský projekt, kdy lidé darují dětem z Afriky batůžek plný potřebných věci, jako jsou školní potřeby, obnošené oblečení, lžíce a základní hygienické potřeby. Mnozí žáci 6. třídy se do projektu s nadšením zapojili a nakonec jsme během března shromáždili poměrně dost věcí. Děkujeme Verči za hezký nápad a pomoc s projektem. Je důležité, aby si děti uvědomily, že jsou na světě místa, kde není běžné jako u nás, že mají lidé všeho nadbytek, a třeba tato akce přispěje i k tomu, aby si žáci více vážili toho, co mají a zbytečně s věcmi a potravinami neplýtvali. Vždyť jsou na světě místa, kde děti nemají co jíst! (foto)

VŠEZNÁLEK

V pátek 29. března se žáci 5. třídy zúčastnili okrskového kola vědomostní soutěže Všeználek, které se uskutečnilo ve Žďáře nad Sázavou. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení L. Karásková, J. Chmelík, F. Špaček a V. Kolář. Svoje znalosti z literatury, hudby, přírody, sportu poměřili s dalšími páťáky ze 3. ZŠ Žďár n. S., Polničky a Nížkova. Výkony všech týmů byly velmi vyrovnané, nakonec naši žáci obsadili 3. místo. (foto)

PROJEKT - SVĚTOVÝ DEN VODY

V pátek 22. března se také naše škola připojila k oslavě Světového dne vody. Všechny děti i dospělí přišli tento den v modrém oblečení. Pro děti 1. stupně byl připraven hudební kvíz s vodní tématikou, do kterého se zapojilo 26 žáků, 17 z nich získalo plný počet bodů. I pro žáky 2. stupně byla připravena tématická soutěž, kterou vyhrála žákyně 9. třídy Lenka Rychtecká. Téma voda se objevila v řadě aktivitách během celého týdne. Mladší děti malovaly obrázky, vytvářely koláže o vodě, myšlenkové mapy o využití vody, výtvarné práce o životě ve vodě, pozvávaly vodu v přírodě. Starší žáci zase rozebírali báseň Modlitba pro vodu a také se pokoušeli o vlastní tvorbu. (foto) (výsledky soutěže)

 

MATEMATICKÝ KLOKAN

V pátek 22. března se žáci naší školy již tradičně zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan 2019. Soutěžící byli podle věku rozděleni do čtyř kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), z nichž každá kategorie obsahovala 24 různě obtížných příkladů. V kategorii Cvrček nejvíce bodů získal Štěpán Mokrý, v kategorii Klokánek zvítězila Barbora Bartušková, v kategorii Benjamin získala největší počet bodů Tereza Chmelíková a kategorii Kadet vyhrála Pavlína Prombergerová. Gratulujeme. (výsledky)

SOUTĚŽ VE ŠPLHU

Dne 20. března se žákyně 3. třídy Eliška Sommerová zúčastnila ve Žďáře n. S. okresního kola ve šplhu na tyči, do kterého postoupila z 2. místa v okrskovém kole. V silné konkurenci  závodníků Eliška obsadila pěkné 8. místo. (výsledky) (foto)


Záznamy: 41 - 48 ze 116
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:

každá středa od 3. 7. do 28. 8.

v 8:00–12:00 hod.

POZEMKY

v době letních prázdnin

pro žáky 5.–8. třídy

každá středa od 3. 7. do 21. 8.

v 8:30–10:00 hod.

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2019/2020

1.–5. třída

 6.–9. třída 

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo již "vypsané" tužky a pastelky (špačky)

- krabice na sběr špačků (špačkoš) je umístěna ve škole vedle dveří paní školnice

- nevhazujte tužky a pastelky delší než 8 cm

Více o projektu naleznete zde.

Projekt Pod křídla

ADOPCE ZVÍŘETE
V ZOO JIHLAVA

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)