Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

NÁVŠTĚVA ÚŘADU MĚSTYSE BOHDALOV

V úterý 18. září navštívili žáci 9. třídy Úřad městyse Bohdalov. Pan starosta je seznámil s fungováním úřadu, hospodařením obce a projekty, které jsou v Bohdalově v plánu do budoucna. Děkujeme. (foto)

PREVENTIVNÍ PROGRAM

V pátek 14. září byl pro žáky 7. třídy připraven program z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou s názvem Startujeme. (foto)

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 3. září se v kulturním domě uskutečnilo slavnostní zahájení nového školního roku za účasti žáků celé školy, řady rodičů a hostů včetně pana starosty a členů Školské rady. Paní ředitelka představila celý učitelský sbor a seznámila přítomné s hlavními body a cíli, které jsou plánované na tento školní rok. Pak následovalo slavnostní přivítání prvňáčků. Po zahájení se žáci přesunuli do svých tříd, kde je přívitali třídní učitelé. Všem přejeme úspěšný nový školní rok. (foto)


Záznamy: 43 - 45 ze 45
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7

VĚNUJ MOBIL

vysloužilé mobily
(funkční i poškozené) lze odevzdat v naší škole paní školnici
do pátku 25. ledna 2019

 
 

VÝTVARNÉ POMŮCKY

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 6.–9. tř. naleznete zde.

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)

Partnerská škola

Gimnazjum im. Jana Pawła II Stare Oborzyska (Polsko)