Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

Ve čtvrtek 27. září vyrazila čtvrtá třída do Žďáru nad Sázavou na dopravní hřiště. Nejprve se žáci  seznámili s dopravními předpisy, značkami a naučili se řešit dopravní situace na křižovatkách. Po svačině si šli vyzkoušet nově nabyté informace do praxe. Každý dostal kolo a projížděl  hřiště dle předpisů. Akce moc líbila a všichni se těší na další pokračování v dubnu. (foto)

PŘESPOLNÍ BĚH

Ve středu 26. září vybraní žáci a žákyně z 6. - 9. třídy reprezentovali naši školu v okresní soutěži přespolního běhu, která se konala v lyžařském areálu Martina Koukala u Pilské nádrže ve Žďáře nad Sázavou. V kategorii dívky (1 500 m) startovalo 95 závodnic a pěkně se umístila K. Pejchalová, která obsadila 11. místo.  V kategorii mladší žáci (2 000 m) startovalo 107 závodníků a nejlépe z našich chlapců doběhl F. Klíma. V kategorii starší chlapci závodilo 91 soutěžících a 3 000 m z našich sportovců nejlépe zaběhl J. T. Pokorný. (výsledky III. D) (výsledky III. CH) (výsledky IV. CH) (foto)

NÁVŠTĚVA ÚŘADU MĚSTYSE BOHDALOV

V úterý 18. září navštívili žáci 9. třídy Úřad městyse Bohdalov. Pan starosta je seznámil s fungováním úřadu, hospodařením obce a projekty, které jsou v Bohdalově v plánu do budoucna. Děkujeme. (foto)

PREVENTIVNÍ PROGRAM

V pátek 14. září byl pro žáky 7. třídy připraven program z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou s názvem Startujeme. (foto)

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 3. září se v kulturním domě uskutečnilo slavnostní zahájení nového školního roku za účasti žáků celé školy, řady rodičů a hostů včetně pana starosty a členů Školské rady. Paní ředitelka představila celý učitelský sbor a seznámila přítomné s hlavními body a cíli, které jsou plánované na tento školní rok. Pak následovalo slavnostní přivítání prvňáčků. Po zahájení se žáci přesunuli do svých tříd, kde je přívitali třídní učitelé. Všem přejeme úspěšný nový školní rok. (foto)


Záznamy: 65 - 69 ze 69
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9

SVĚTOVÝ DEN VODY

pátek 22. března 2019

projektový "den na modro"

přijďme tento den do školy
v modrém oblečení

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

se uskuteční 11. 4. 2019

v 13:00–16:00 hod.

Více informací zde.

VÝTVARNÉ POMŮCKY

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 6.–9. tř. naleznete zde.

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)