Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

Dne 23. května absolvovali žáci 4. ročníku již druhou návštěvu dopravního hřiště ve Žďáru nad Sázavou. Nejprve žáky čekala teoretická část. Znovu si prošli základní pravidla jízdy v provozu, znalosti o dopravních značkách. Za pomoci hry se učili řešit situace na křižovatkách. Své znalosti si rozšířili i za pomoci instruktážních videí. Teoretická část byla završena písemným testem. Pokud žáci test vyřešili úspěšně, získali průkaz cyklisty. Po teorii došlo i na praxi, kdy jsme se přesunuli z učebny ven. Každý žák dostal své kolo a všechny teoretické znalosti si mohli prakticky vyzkoušet. Tentokrát na hřišti byla vypnuta světelná signalizace, takže žáci museli pečlivě sledovat dopravní značky a nezapomínat na pravidlo pravé ruky. Žáci byli bedlivě pozorováni paní instruktorkou, která je upozorňovala na chyby, kterých se občas někteří dopouštěli. Děti si akci, i přes nepřízeň počasí užily. Upevnily si znalosti a naučily se ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu. (foto)

TESTOVÁNÍ SCIO

Ve dnech 14. - 22. května se žáci 8. třídy zapojili do projektu společnosti SCIO (Trénink na příjímací zkoušky). Žáci si on-line testováním ověřili své znalosti z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.

EXKURZE DO ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Ve středu 22. 5. se žáci 7. třídy vydali do Žďáru nad Sázavou. První zastávka byla Zámek, kde byli seznámeni s historií místa, životem v klášteře a navštívili nejdůležitější objekty areálu. Poté vystoupali na Zelenou horu a prohlédli si Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Na obou místech se setkali s dílem architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla a zopakovali si svoje poznatky o uměleckém slohu baroku. (foto)

VÍTĚZSTVÍ V BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Ve čtvrtek 16. května se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo krajské kolo Biologické olympiády. Vynikajícího úspěchu dosáhla žákyně 9. třídy Matylda Mužátková, která tuto soutěž v Kraji Vysočina vyhrála. Gratulujeme a za vzornou reprezentaci školy děkujeme. (výsledky)

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ LAMPIČKU

Do soutěže o nejlepší lampičku, která probíhala v rámci technického kroužku na odborném pracovišti SPŠ Žďár n. S., se zapojilo 29 výrobků dětí. Hlavní cenu odborné poroty získala žákyně naší školy Veronika Slámová a byla odměněna poukazem na pobyt v letním táboře v Zubří. Gratulujeme. (foto)

VÝLET 8. TŘÍDY

Ve dnech 6. a 7. května žáci 8. třídy podnikli dvoudenní výlet do oblasti Kralického Sněžníku, který byl plně hrazen z finanční částky, kterou žáci na podzim vyhráli s projektem ke Dni firem. Po příjezdu na Dolní Moravu se žáci hned vydali navštívit hlavní cíl výletu, a to Stezku v oblacích. Náročný výstup do nadmořské výšky 1 116 m n. m. stál opravdu za to. Z 55 metrů vysoké stavby byly krásné výhledy do okolí, děti také vyzkoušely i několik adrenalinových atrakcí např. kapku a rukáv. V podvečerních hodinách si žáci prošli Stamichmanovu naučnou stezku, kde hledali odpovědi na otázky skřítka Stamichmana, který je horským duchem pohoří Kralického Sněžníku. Druhý den byla na programu prohlídka města Králíky a jeho okolí. Žáci navšítili dělostřeleckou tvrz Hůrka, kde podzemím prošli 1 100 m a shlédli řadu sálů a expozic z období 2.světové války. V odpoledních hodinách si ještě prohlédli Vojenské muzeum Králíky a pak už je čekala cesta domů. Výlet se dětem moc líbil a přivezly si řadu jedinečných zážitků. (foto)

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Dne 7. května navštívili žáci 9. třídy oddělení pro dospělé čtenáře v knihovně ve Žďáře nad Sázavou. Seznámili se s dílem spisovatele Karla Čapka a prohlédli si knihovnu a její oddělení včetně hudebního oddělení, studovny a čítárny. 

PREVENTIVNÍ PROGRAM

V pondělí 6. května byl připraven pro žáky 9. třídy program z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou s názvem Jsem online.


Záznamy: 8 - 15 ze 109
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PLAVECKÝ VÝCVIK

10 lekcí pro 2., 3. a 4. třídu

každou středu od 3. 4. do 19. 6.

více informací zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo již "vypsané" tužky a pastelky (špačky)

- krabice na sběr špačků (špačkoš) je umístěna ve škole vedle dveří paní školnice

- nevhazujte tužky a pastelky delší než 8 cm

Více o projektu naleznete zde.

Projekt Pod křídla

ADOPCE ZVÍŘETE
V ZOO JIHLAVA

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)