Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

ŠKOLNÍ VÝLET DO PRAHY

Ve středu 5. června jela 9. třída na výlet do Prahy. V dopolední části výletu se žáci řádně zapotili v JumpAréně a odpoledne navštívili Vyšehrad. Tam si prohlédli kasematy, podzemní chodby a největší podzemní prostor Gorlice, kde je dnes umístěno 6 originálních sousoší z Karlova mostu. Následovala prohlídka Vyšehradského hřbitova s hroby našich významných osobností. Náročný den žáci zakončili nákupem občerstvení v McDonald´s. (foto)

ŠKOLNÍ VÝLET DO JIHLAVY

Ve středu 5. června vyrazila šestá třída na školní výlet do Jihlavy. Navštívili jsme zábavní park Robinson a také některé historické památky města např. bránu Matky Boží a tajemné jihlavské katakomby. Počasí nám přálo, a tak se výlet moc vydařil. (foto)

ŠKOLNÍ VÝLET

Dne 4. června jsme na školním výletě navštívili strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce. Prohlídku někteří ukončili i se slzičkami v očích – báli jsme se strašidel! Další část výletu byla klidnější, když jsme navštívili Galerii Nové Město n. M. a pak si prohlédli památky  města. Výlet se vydařil a těšíme se na příště. (foto)

DEN DĚTÍ

Den dětí oslavil celý první stupeň základní školy. Po první hodině, kdy se žáci rozlosovali do dvanácti družstev, jsme se všichni vypravili na dolní konec Bohdalova ke starému lihovaru. Prvních šest družstev vyrazilo hledat soutěžní stanoviště, zbylá družstva mohla křídami barevně vyzdobit cestu u lihovaru. Cílem všech družstev bylo dojít na kraj lesa, kde už na ně čekalo několik úkolů, které vymysleli, nachystali, a také zrealizovali deváťáci. Žáci chodili po laně, skládali puzzle, poznávali, snažili se projít labyrintem z provázků a na závěr postavili domečky z přírodnin. Za splněné úkoly dostávali razítka.

Protože všem pořádně vyhládlo, čekalo na všechny ohniště, kde si děti mohly opéct párek. Po pořádné svačině čekal jednotlivé ročníky poslední úkol. Najít poklad. I tento úkol se dětem podařilo vyřešit, a všichni jsme mohli odejít spokojeně do školy, kde na nás v jídelně čekal dobrý oběd v podobě řízku s bramborovou kaší. (foto)

PRVŇÁČCI SEJÍ MRKEV

Ve čtvrtek 30. května za slunečného počasí si prvňáci vyzkoušeli práci na školním pozemku. Nejprve si připravili záhon, vypleli ho, nařádkovali a nakonec zaseli semínka mrkve. Teď už budou jenom čekat, jestli jim mrkev vyroste. Ve druhé třídě by si z ní mohli udělat mrkvový salát. (foto)

SOUTĚŽ PYTHAGORIÁDA

V úterý 28. května se ve Žďáře n. S. uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, kterého se zúčastnili úspěšní řešitelé školních kol. V kategorii 7. třída naši školu reprezentoval Jakub Říha, který obsadil 33. místo. (výsledky)

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

Dne 23. května absolvovali žáci 4. ročníku již druhou návštěvu dopravního hřiště ve Žďáru nad Sázavou. Nejprve žáky čekala teoretická část. Znovu si prošli základní pravidla jízdy v provozu, znalosti o dopravních značkách. Za pomoci hry se učili řešit situace na křižovatkách. Své znalosti si rozšířili i za pomoci instruktážních videí. Teoretická část byla završena písemným testem. Pokud žáci test vyřešili úspěšně, získali průkaz cyklisty. Po teorii došlo i na praxi, kdy jsme se přesunuli z učebny ven. Každý žák dostal své kolo a všechny teoretické znalosti si mohli prakticky vyzkoušet. Tentokrát na hřišti byla vypnuta světelná signalizace, takže žáci museli pečlivě sledovat dopravní značky a nezapomínat na pravidlo pravé ruky. Žáci byli bedlivě pozorováni paní instruktorkou, která je upozorňovala na chyby, kterých se občas někteří dopouštěli. Děti si akci, i přes nepřízeň počasí užily. Upevnily si znalosti a naučily se ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu. (foto)

TESTOVÁNÍ SCIO

Ve dnech 14. - 22. května se žáci 8. třídy zapojili do projektu společnosti SCIO (Trénink na příjímací zkoušky). Žáci si on-line testováním ověřili své znalosti z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.


Záznamy: 9 - 16 ze 116
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:

každá středa od 3. 7. do 28. 8.

v 8:00–12:00 hod.

POZEMKY

v době letních prázdnin

pro žáky 5.–8. třídy

každá středa od 3. 7. do 21. 8.

v 8:30–10:00 hod.

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2019/2020

1.–5. třída

 6.–9. třída 

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo již "vypsané" tužky a pastelky (špačky)

- krabice na sběr špačků (špačkoš) je umístěna ve škole vedle dveří paní školnice

- nevhazujte tužky a pastelky delší než 8 cm

Více o projektu naleznete zde.

Projekt Pod křídla

ADOPCE ZVÍŘETE
V ZOO JIHLAVA

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)