Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

SOUTĚŽ V TROJBOJI

Ve středu 26. února se naši žáci zúčastnili trojboje Chceme se líbit, ve kterém změřili svoje síly v disciplínách sedy-lehy, skok přes švihadlo snožmo a člunkový běh. Nejlepšího výsledku dosáhl F. Klíma ze 7. třídy, který ve své kategorii obsadil 3. místo. Ani ostatní naši reprezentanti se ale v konkurenci neztratili a obsadili horní příčky výsledkové listiny. (výsledky)

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 24. února proběhlo oblastní kolo recitační soutěže na Základní umělecké škole ve Žďáře nad Sázavou. Naši školu reprezentovaly Veronika Šerejchová a Tereza Chmelíková ze 7. třídy. Přestože děvčata předvedla pěkné recitační výkony, do okresního kola nepostoupila.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Ve dnech 19.–21. února byla pro žáky připravená řada preventivních programů z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Pátá třída absolvovala program Já a třída, žáci 6. třídy se dozvěděli důležité informace v programu On-line svět a já, pro  žáky 7. třídy byl připraven program Třída a její svět a pro žáky 9. třídy program s názvem Karta na sebe.

POZNEJ VYSOČINU

Ve středu 19. února proběhlo na 2. stupni školní kolo soutěže Poznej Vysočinu, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina. Soutěž prověřuje znalosti žáků o našem kraji z oblasti geografie, společnosti, kultury a hospodářství. Nejlépe se s otázkami vypořádali T. Chmelíková ze 7. třídy a M. Filip z 9. třídy, kteří postupují do krajského kola soutěže. (výsledky)

SOUTĚŽ VE ŠPLHU

V úterý 18. února proběhlo ve Žďáru nad Sázavou okrskové kolo ve šplhu. Naši školu reprezentovalo 9 žáků z 1. stupně. Pochvala patří všem žákům za odvahu a snahu. Největší úspěch měl Ruda Vomela, bohužel do okresního kola nepostoupil o pouhých 0,06s. (výsledky) (foto)

INFORMACE

PRO RODIČE ŽÁKŮ 1.–5. TŘÍDY:

Pod dobu nepřítomnosti žáka ve škole budou rodiče informováni třídním učitelem o domácích úkolech a probraném učivu prostřednictvím emailu. Pracovní sešity nebo pracovní listy, které žák nemá doma k dispozici, si rodič může vyzvednout ve škole u třídního učitele. Pro rodiče žáků 1. třídy zůstává systém informování stejný jako doposud (etřída).

PRO RODIČE ŽÁKŮ 6.–9. TŘÍDY:

Starší žáci jsou vedeni k samostatnosti a zodpovědnému přístupu k plnění školních povinností. V případě nepřítomnosti ve škole si žák zajišťuje informace o probraném učivu a domácích úkolech sám.

VALENTÝN VE ŠKOLE

V pátek 14. února byl den sv. Valentýna, tedy příležitost vyjádřit svoje city k ostatním. Žáci že školního parlamentu si zahráli na valentýnské pošťáky. Nachystali schránky na vzkazy, které ještě v pátek doručili. A že měli plné ruce práce!

PYTHAGORIÁDA

Ve dnech 10. a 11. února se někteří žáci z páté až osmé třídy zapojili do matematické soutěže Pythagoriáda, kdy řešili patnáct příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Úspěšnými řešiteli se stali: Lenka Sedmidubská a Barbora Bartušková (obě 5. třída), Tereza Chmelíková (7. třída) a Jakub Říha (8. třída). Gratulujeme. (výsledky)


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PLÁN VÝUKY

v době uzavření školy

KONZULTACE ŽÁKŮ

6.–9. TŘÍDY
OD 8. 6. 2020

DOCHÁZKA ŽÁKŮ

1.–5. TŘÍDY
OD 25. 5. 2020

Přijaté děti
k povinné školní docházce
do 1. třídy na školní rok 2020/2021

(zde)

SYMBOLICKÁ ADOPCE

ZOO JIHLAVA

VAKOVEVERKA LÉTAVÁ

více informací zde

SOUTĚŽ

SBĚR BYLIN A KŮRY

seznam bylin zde