Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

INFORMACE O VÝUCE V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci,

i přesto, že naše škola zůstala pro žáky uzavřena od 16. března 2020 do odvolání (tedy na nejbližší týdny), práce na našem školním vzdělávacím programu pokračuje i nadále. Nejedná se o další prázdniny, ale o změnu formy práce.

Prosíme, abyste pravidelně sledovali webové stránky školy. Každou středu bude zveřejněn plán učiva a úkolů jednotlivých předmětů na týden (od středy do úterý). Žáci si budou postupně během týdne plnit zadané úkoly, které budou vyučujícími vyhodnocovány. Dále prosíme rodiče, aby kontrolovali své mailové schránky a žáci 6.–9. třídy denně navštěvovali své účty a e-maily v Office365.

Zadání učiva a úkolů najdete na titulní stránce školy pod odkazem Plán výuky.

Věříme, že naplánované cíle školního vzdělávacího programu i samostudium z domácího prostředí dokážete všichni zvládnout. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a doufáme, že i touto omezenou formou dokážeme školní výuku nahradit.

Mgr. Dagmar Laštovičková

ředitelka školy

TISKOVÁ ZPRÁVA Z 13. 3. 2020

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. 

POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

INFORMACE PRO RODIČE

Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) bude škola rodičům vydávat a potvrzovat v ředitelně školy od pondělí 16. 3. 2020 v čase 10:00–14:00 hodin.

Informace o náhradním způsobu vzdělávání žáků během uzavření školy vydáme v pondělí 16. 3. 2020. 

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

na základě mimořádného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 ze dne 10. 3. 2020

zůstane od pondělí 16. března 2020 uzavřena pro žáky i naše základní škola.

Toto rozhodnutí platí až do odvolání.

 

Uzavření se netýká mateřské školy, její provoz zůstane nezměněn. 

 

O dalších krocích vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek. Věříme, že zodpovědným přístupem k ochraně veřejného zdraví ochráníme i zdraví našich dětí.

Mimořádné opatření ze dne 10. 3. 2020

INFORMACE A DOPORUČENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

Vzhledem k nadcházejícím jarním prázdninám doporučujeme rodičům seznámit se s materiály poskytnutými Krajským úřadem Kraje Vysočina, které popisují postup proti šíření nákazy viru COVID-19 (leták).

Děkujeme za zodpovědný přístup k ochraně veřejného zdraví.

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Ve středu 26. února se ukutečnilo ve Žďáře n. S. okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu v kategorii A reprezentoval Vojtěch Kolář z 6. třídy, který obsadil 14. místo, v kategorii C Martin Filip získal 21. místo. Vynikajícího úspěchu v kategorii B dosáhla žákyně 7. třídy Tereza Chmelíková, která obsadila 3. místo. Gratulujeme. (výsledky kat. A, kat. B, kat. C)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Ve čtvrtek 27. února žáci 3. až 5. třídy navštívili Městské divadlo ve Žďáře nad Sázavou, kde shlédli činoherní anglicko-českou pohádku s názvem Lazy goat.

SOUTĚŽ V TROJBOJI

Ve středu 26. února se naši žáci zúčastnili trojboje Chceme se líbit, ve kterém změřili svoje síly v disciplínách sedy-lehy, skok přes švihadlo snožmo a člunkový běh. Nejlepšího výsledku dosáhl F. Klíma ze 7. třídy, který ve své kategorii obsadil 3. místo. Ani ostatní naši reprezentanti se ale v konkurenci neztratili a obsadili horní příčky výsledkové listiny. (výsledky)


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:
středa od 8. 7. do 26. 8.
v 7:30–12:30 hod.

POZEMKY

v době letních prázdnin
pro žáky 5.–8. třídy:
středa od 8. 7. do 19. 8.
v 8:30–10:00 hod.

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2020/2021

1.–5. třída

6.–9. třída

SYMBOLICKÁ ADOPCE

ZOO JIHLAVA

VAKOVEVERKA LÉTAVÁ

více informací zde

SOUTĚŽ

SBĚR BYLIN A KŮRY

seznam bylin zde