Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

V pátek 10. ledna bylo ukončeno školní kolo Matematické olympiády pro 5. ročník. Šest náročných příkladů nejlépe vyřešily Lenka Sedmidubská a Barbora Bartušková. Na konci ledna budou obě děvčata reprezentovat naši školu na okresním kole ve Žďáře nad Sázavou. 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

V prvním týdnu po vánočních prázdninách někteří žáci 8. a 9. třídy bojovali o účast v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Ve školním kole zvítězila Natálie Šorfová z 9. třídy, která pojede naši školu reprezentovat 21.1. do Žďáru nad Sázavou. Přejeme hodně štěstí. (výsledky školního kola)

TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE

Čekání na rozbalování dárečků si děti z 2. třídy  zkrátily turnajem ve hře Člověče nezlob se. Nejtěžší bylo se opravdu nezlobit, i když zrovna šestky nepadají. Vítězem turnaje se stal Petřík Klimeš. (foto)

ANGLICKÉ DIVADLO V ZR

Ve čtvrtek 19. prosince se žáci 9. třídy vydali na Gymnázium do Žďáru nad Sázavou, aby tam zhlédli divadelní představení hrané v anglickém jazyce. Byla to pohádka o Sněhurce, v podání studentů 3. ročníku Gymnázia ale přejmenovaná na Sněhurka a sedm podezřelých. A to nebyla jediná inovace klasické pohádky. V této nové verzi se vedle trpaslíků a macechy objevili i detektiv, policie, Popelka a dokonce i pan školník. (foto)

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

Ve středu 18. prosince si žáci základní školy připravili tradiční vánoční vystoupení Zpívání u stromečku, které se poprvé uskutečnilo v kulturním domě. Byl to již sedmnáctý ročník, tentokrát navíc doplněný fotogalerií z minulých let. Před zcela zaplněným hledištěm vystoupily se svým programem jednotlivé třídy, kdy děti recitovaly, zpívaly koledy, tancovaly a zahrály řadu pěkných a vtipných scének. Věříme, že děti svým vystoupením potěšily všechny přítomné a navodily opravdovou vánoční náladu. (foto)

VÁNOČNÍ KVÍZ

V úterý 17. prosince se tříčlenný tým složený z žáků 8. a 9. třídy naší školy zúčastnil soutěže Christmas Quiz, Vánoční kvíz, kterou pořádá každý rok Střední škola obchodu a služeb ve Žďáru nad Sázavou. Tématem soutěže jsou samozřejmě Vánoce, vánoční tradice a zvyklosti nejen u nás, ale i v anglicky mluvících zemích. Naši soutěžící obsadili 10. místo. (foto)

PROHLÍDKA BETLÉMŮ

Ve čtvrtek 19. prosince se žáci z 1. až 5. třídy vypravili na prohlídku betlémů. Nejdříve si prohlédli betlém u Šustrů a pak se vydali na betlémy do místního kostela. (foto)

VÁNOČNÍ TURNAJ V RINGU

V pátek  13. prosince se uskutečnil již tradiční Vánoční turnaj v ringu, který byl určen pro žáky 6.–9. třídy. Do soutěže se zapojilo 15 dětí, které byly rozděleny do 3 smíšených družstev. Všichni sportovci si zasloužili pochvalu za nadšení i sportovní výkony. (foto)


<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

PLÁN VÝUKY

v době uzavření školy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

1. 4. – 30. 4. 2020

více informací zde

VZDĚLÁVACÍ POŘADY NA ČT2

UčíTelka - pro 1. stupeň

Odpoledka - pro 2. stupeň

ÚŘEDNÍ HODINY

v době uzavření školy pro žáky

od 16. 3. 2020 do odvolání

jsou stanoveny

na úterý od 8:00 do 12:00 hod.