Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 24. února proběhlo oblastní kolo recitační soutěže na Základní umělecké škole ve Žďáře nad Sázavou. Naši školu reprezentovaly Veronika Šerejchová a Tereza Chmelíková ze 7. třídy. Přestože děvčata předvedla pěkné recitační výkony, do okresního kola nepostoupila.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Ve dnech 19.–21. února byla pro žáky připravená řada preventivních programů z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Pátá třída absolvovala program Já a třída, žáci 6. třídy se dozvěděli důležité informace v programu On-line svět a já, pro  žáky 7. třídy byl připraven program Třída a její svět a pro žáky 9. třídy program s názvem Karta na sebe.

POZNEJ VYSOČINU

Ve středu 19. února proběhlo na 2. stupni školní kolo soutěže Poznej Vysočinu, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina. Soutěž prověřuje znalosti žáků o našem kraji z oblasti geografie, společnosti, kultury a hospodářství. Nejlépe se s otázkami vypořádali T. Chmelíková ze 7. třídy a M. Filip z 9. třídy, kteří postupují do krajského kola soutěže. (výsledky)

SOUTĚŽ VE ŠPLHU

V úterý 18. února proběhlo ve Žďáru nad Sázavou okrskové kolo ve šplhu. Naši školu reprezentovalo 9 žáků z 1. stupně. Pochvala patří všem žákům za odvahu a snahu. Největší úspěch měl Ruda Vomela, bohužel do okresního kola nepostoupil o pouhých 0,06s. (výsledky) (foto)

INFORMACE

PRO RODIČE ŽÁKŮ 1.–5. TŘÍDY:

Pod dobu nepřítomnosti žáka ve škole budou rodiče informováni třídním učitelem o domácích úkolech a probraném učivu prostřednictvím emailu. Pracovní sešity nebo pracovní listy, které žák nemá doma k dispozici, si rodič může vyzvednout ve škole u třídního učitele. Pro rodiče žáků 1. třídy zůstává systém informování stejný jako doposud (etřída).

PRO RODIČE ŽÁKŮ 6.–9. TŘÍDY:

Starší žáci jsou vedeni k samostatnosti a zodpovědnému přístupu k plnění školních povinností. V případě nepřítomnosti ve škole si žák zajišťuje informace o probraném učivu a domácích úkolech sám.

VALENTÝN VE ŠKOLE

V pátek 14. února byl den sv. Valentýna, tedy příležitost vyjádřit svoje city k ostatním. Žáci že školního parlamentu si zahráli na valentýnské pošťáky. Nachystali schránky na vzkazy, které ještě v pátek doručili. A že měli plné ruce práce!

PYTHAGORIÁDA

Ve dnech 10. a 11. února se někteří žáci z páté až osmé třídy zapojili do matematické soutěže Pythagoriáda, kdy řešili patnáct příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Úspěšnými řešiteli se stali: Lenka Sedmidubská a Barbora Bartušková (obě 5. třída), Tereza Chmelíková (7. třída) a Jakub Říha (8. třída). Gratulujeme. (výsledky)

BAREVNÝ TÝDEN

Na týden od 3. do 7. února vyhlásil školní parlament Barevný týden, abychom měli veselejší vstup do 2. pololetí. Žáci přišli do školy oblečení každý den do jiné barvy. Začali jsme sice trochu nevesele černou barvou, ale od úterý se škola rozsvítila červenou, žlutou, modrou, růžovou a dalšími barvami. Pátek byl speciální den, kdy si každá třída vymyslela svůj vlastní styl, jak se obléci. Nejoriginálněji se tohoto úkolu zhostili osmáci, kteří celý den chodili po škole v županech :o) Ostatní nápady jistě odhalíte ve fotogalerii.


<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:
středa od 8. 7. do 26. 8.
v 7:30–12:30 hod.

POZEMKY

v době letních prázdnin
pro žáky 5.–8. třídy:
středa od 8. 7. do 19. 8.
v 8:30–10:00 hod.

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2020/2021

1.–5. třída

6.–9. třída

SYMBOLICKÁ ADOPCE

ZOO JIHLAVA

VAKOVEVERKA LÉTAVÁ

více informací zde

SOUTĚŽ

SBĚR BYLIN A KŮRY

seznam bylin zde