Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA

V pátek 4. října žáci naší školy navštívili krajskou chovatelskou výstavu Výstava Vysočiny Bohdalov, kde bylo vystaveno téměř 3 000 ks drobných a hospodářských zvířat (králíci, holubi, drůběž, okrasné ptactvo, ovce, kozy a další). Žáci 6.–9. třídy pomáhali při organizaci výstavy a pro mladší děti byly připraveny různé soutěže a kvízy o domácích zvířatech. Výstavu doprovázela akce Hrátky se zvířátky (králičí hop, ukázka výcviku psa, stříhání ovce atd.). (foto)

PŘESPOLNÍ BĚH

Ve středu 2. října se za nepříznivého počasí v běžeckém areálu M. Koukala za Pilskou nádrží ve Žďáru nad Sázavou konalo okresní kolo v přespolním běhu. Naši školu ve velké konkurenci nejlépe reprezentovali Kristýna Pejchalová (28. místo), Monika Koukalová (38. místo) a Filip Klíma (40. místo). (výsledky ml. chlapci, ml. dívky, st. dívky) (foto)

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

V úterý 1. října žáci 4. třídy navštívili dopravní hřiště ve Žďáře nad Sázavou. Po teoretické části, kdy si děti zopakovaly zásady bezpečnosti na silnici, připomenuly si znalost dopravních značek a trénovaly přednost v jízdě na křižovatkách, si nasadily helmy a rukavice a s nadšením se vrhly na praktickou část. Procvičily jízdu na semaforech, kruhovém objezdu, dávaly přednost chodcům, projely bez nehod všechny křižovatky. Počasí dětem přálo, a tak si užily jedno hezké dopoledne. (foto)

OFFICE 365 PRO ŽÁKY ŠKOLY

Naše škola ve spolupráci se společností Microsoft a Soitron umožnila žákům přístup ke službě Office 365, která jim zdarma nabízí přístup na webové verze programů Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, osobní cloudové úložiště OneDrive o velikosti 1 TB, vlastní e-mailový účet tvaru jmeno.prijmeni@zsbohdalov.cz o velikosti 50 GB aj. Tato služba je určena pro žáky 5.–9. třídy a mohou ji využívat po celou dobu studia na naší škole. Díky této možnosti mohou žáci vytvářet dokumenty, referáty, prezentace, projekty a další úkoly na jakémkoliv počítači, který je připojen k internetu.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Ve čtvrtek 26. září prvňáčci společně s dětmi z mateřské školky shlédli divadelní představení O Plaváčkovi. (foto)

NÁVŠTĚVA ÚŘADU

V úterý 17. září navštívili žáci 9. třídy Úřad městyse Bohdalov. Seznámili se se všemi zaměstnanci úřadu a náplní jejich práce, fungováním úřadu, hospodařením obce a projekty, které v Bohdalově probíhají nebo jsou v plánu do budoucna. (foto)

PROJEKT DEVÁŤÁCI PATRONI PRVŇÁČKŮ

Žáci 9. třídy se v letošním školním roce stali patrony prvňáčků. První školní den při slavnostním zahájení nového školního roku přivítali prvňáčka kytičkou. Hned druhý den se přišli za prvňáčky podívat do třídy. Každý deváťák si vzal pod svou ochranu jednoho žáčka, seznámili se, popovídali si a prošli si společně celou školu. I další dny žáci 9. třídy navštěvovali malé kamarády o přestávkách, kdy jim pomáhali nachystat pomůcky na vyučování. Během celého roku se budou deváťáci setkávat s prvňáčky a pomáhat jim adaptovat se na nové školní prostředí a povinnosti. (foto)

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 2. září se v kulturním domě uskutečnilo slavnostní zahájení nového školního roku za účasti žáků celé školy, řady rodičů a hostů včetně pana starosty a členů Školské rady. Paní ředitelka představila celý učitelský sbor a seznámila přítomné s hlavními body a cíli, které jsou plánované na tento školní rok. Pak následovalo slavnostní přivítání prvňáčků. Po zahájení se žáci přesunuli do svých tříd, kde je přívitali třídní učitelé. Všem přejeme úspěšný nový školní rok. (foto)


<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PLÁN VÝUKY

v době uzavření školy

VZDĚLÁVACÍ POŘADY NA ČT2

UčíTelka - pro 1. stupeň

Odpoledka - pro 2. stupeň

ÚŘEDNÍ HODINY

v době uzavření školy pro žáky

od 16. 3. 2020 do odvolání

jsou stanoveny

na úterý od 8:00 do 12:00 hod.