Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Ve středu 26. února se ukutečnilo ve Žďáře n. S. okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu v kategorii A reprezentoval Vojtěch Kolář z 6. třídy, který obsadil 14. místo, v kategorii C Martin Filip získal 21. místo. Vynikajícího úspěchu v kategorii B dosáhla žákyně 7. třídy Tereza Chmelíková, která obsadila 3. místo. Gratulujeme. (výsledky kat. A, kat. B, kat. C)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Ve čtvrtek 27. února žáci 3. až 5. třídy navštívili Městské divadlo ve Žďáře nad Sázavou, kde shlédli činoherní anglicko-českou pohádku s názvem Lazy goat.

SOUTĚŽ V TROJBOJI

Ve středu 26. února se naši žáci zúčastnili trojboje Chceme se líbit, ve kterém změřili svoje síly v disciplínách sedy-lehy, skok přes švihadlo snožmo a člunkový běh. Nejlepšího výsledku dosáhl F. Klíma ze 7. třídy, který ve své kategorii obsadil 3. místo. Ani ostatní naši reprezentanti se ale v konkurenci neztratili a obsadili horní příčky výsledkové listiny. (výsledky)

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 24. února proběhlo oblastní kolo recitační soutěže na Základní umělecké škole ve Žďáře nad Sázavou. Naši školu reprezentovaly Veronika Šerejchová a Tereza Chmelíková ze 7. třídy. Přestože děvčata předvedla pěkné recitační výkony, do okresního kola nepostoupila.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Ve dnech 19.–21. února byla pro žáky připravená řada preventivních programů z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Pátá třída absolvovala program Já a třída, žáci 6. třídy se dozvěděli důležité informace v programu On-line svět a já, pro  žáky 7. třídy byl připraven program Třída a její svět a pro žáky 9. třídy program s názvem Karta na sebe.

POZNEJ VYSOČINU

Ve středu 19. února proběhlo na 2. stupni školní kolo soutěže Poznej Vysočinu, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina. Soutěž prověřuje znalosti žáků o našem kraji z oblasti geografie, společnosti, kultury a hospodářství. Nejlépe se s otázkami vypořádali T. Chmelíková ze 7. třídy a M. Filip z 9. třídy, kteří postupují do krajského kola soutěže. (výsledky)

SOUTĚŽ VE ŠPLHU

V úterý 18. února proběhlo ve Žďáru nad Sázavou okrskové kolo ve šplhu. Naši školu reprezentovalo 9 žáků z 1. stupně. Pochvala patří všem žákům za odvahu a snahu. Největší úspěch měl Ruda Vomela, bohužel do okresního kola nepostoupil o pouhých 0,06s. (výsledky) (foto)

INFORMACE

PRO RODIČE ŽÁKŮ 1.–5. TŘÍDY:

Pod dobu nepřítomnosti žáka ve škole budou rodiče informováni třídním učitelem o domácích úkolech a probraném učivu prostřednictvím emailu. Pracovní sešity nebo pracovní listy, které žák nemá doma k dispozici, si rodič může vyzvednout ve škole u třídního učitele. Pro rodiče žáků 1. třídy zůstává systém informování stejný jako doposud (etřída).

PRO RODIČE ŽÁKŮ 6.–9. TŘÍDY:

Starší žáci jsou vedeni k samostatnosti a zodpovědnému přístupu k plnění školních povinností. V případě nepřítomnosti ve škole si žák zajišťuje informace o probraném učivu a domácích úkolech sám.


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PLÁN VÝUKY

v době uzavření školy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

1. 4. – 30. 4. 2020

více informací zde

VZDĚLÁVACÍ POŘADY NA ČT2

UčíTelka - pro 1. stupeň

Odpoledka - pro 2. stupeň

ÚŘEDNÍ HODINY

v době uzavření školy pro žáky

od 16. 3. 2020 do odvolání

jsou stanoveny

na úterý od 8:00 do 12:00 hod.