Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

SYMBOLICKÁ ADOPCE ZVÍŘÁTKA V ZOO JIHLAVA

I toto jaro se děti naší školy zapojily do projektu jihlavské zoo s názvem Pod křídla. Nejdříve si hlasováním vybíraly zvířátko, které by chtěly podporovat. Z nabídky zvířat jednoznačně vyhrála vakoveverka létavá, která děti učarovala nejen svým vzhledem, ale také schopností plachtění vzduchem. Chov tohoto druhu děti podpořily finančním příspěvkem ve výši 1 000 Kč získaným za sběr starého papíru.

Adopční cedulka (děti ze ZŠ a MŠ Bohdalov) je umístěna přímo v zoologické zahradě u expozice adoptovaného zvířátka. Děti tak mohou při svých návštěvách zoologické zahrady sledovat život a chování nejen „své“ vakoveverky, ale i ostatních zvířat. Výlet do zoo bude pro každého určitě nezapomenutelným zážitkem.

Více informací naleznete na zoojihlava.cz a na webových stránkách školy (zde).

SOUTĚŽ VE SBĚRU BYLIN A KŮRY

Soutěž ve sběru léčivých bylin a pomerančové kůry vstupuje do jarní části, kdy už je možné venku nasbírat řadu bylinek. Usušené byliny můžete zanést do školy, uveďte jméno žáka, případně váhu usušených bylin. Do soutěže se mohou zapojit všechny děti naší školy. Nejlepší sběrači a sběračky za rok 2020 budou odměněni.
Seznam bylin naleznete zde.
Pravidla pro sběr:
- bylinky sbíráme za suchého počasí
- sbíráme z míst, která jsou dostatečně vzdálená od prašných silnic
- na sběr používáme plátěné pytle, košík atd. a co nejdříve rozložíme k sušení, aby nedošlo k zapaření
- sušíme ve stínu v tenké vrstvě, v dobře větrané místnosti.

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍDY

Součástí vzdělávání "na dálku" je i příprava na přijímací zkoušky. V předmětech Cvičení z matematiky a českého jazyka žáci formou samostudia a online výuky řeší úlohy, které jim mají pomoci přijímací zkoušky úspěšně zvládnout.

Od 11. května 2020 budou probíhat ve škole konzultace pro žáky konající přijímací zkoušky. Konzutační hodiny budou každé pondělí od 9:00 do 12:00 hod. z předmětů matematika a český jazyk. Pro tyto žáky bude vytvořena neměnná školní skupina a to až do termínu konání přijímacích zkoušek. Zájem o konzultace je zjišťován prostřednictvím dotazníku rodičům.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 1.–5. TŘÍDY

Do e-mailů rodičů byl zaslán dotazník, který zjišťuje zájem o docházku žáků do školy od 25. května 2020. Prosíme o vyplnění tohoto dotazníku do úterý 12. května 2020 do 12:00 hod. Děkujeme.

ONLINE VÝUKA VE ŠKOLE

Již od začátku dubna jsme začali žáky 6.–9. třídy vzdělávat prostřednictvím online výuky. Žáci tak mohou dalším způsobem komunikovat nejen s vyučujícím, ale i se svými spolužáky. Postupně se do online výuky zapojili také žáci 1.–5. třídy. Naše škola využívá k tomuto způsobu výuku služby Office 365, konkrétně apllikaci Teams. K online výuce stačí mít připojení k internetu (počítač, mobil) a sluchátka s mikrofonem, ale i bez mikrofonu se může žák online výuky účastnit jako posluchač.

Věříme, že tento moderní způsob zprostředkování učiva a komunikace bude pro děti přínosný a pomůže nám všem se lépe vypořádat se situací, která ve vzdělávání nastala.

ŠKOLKA NA DÁLKU

Milí rodiče a děti z Koťátek a Medvídků,
školka je zatím uzavřená a tak paní učitelky pro Vás vymyslely takovou malou školku na dálku.

Na webové stránky školy budou vkládány „MUDROVÁNKY“ s různými zábavnými úkoly. Více naleznete na webových stránkách školky (nebo klikněte zde).

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí zřizovatele se

provoz mateřské školy Bohdalov prozatím přerušuje

od úterý 17. 3. do úterý 24. 3.2020 včetně.

 

Rozhodnutí zřizovatele o uzavření mateřské školy


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:
středa od 8. 7. do 26. 8.
v 7:30–12:30 hod.

POZEMKY

v době letních prázdnin
pro žáky 5.–8. třídy:
středa od 8. 7. do 19. 8.
v 8:30–10:00 hod.

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2020/2021

1.–5. třída

6.–9. třída

SYMBOLICKÁ ADOPCE

ZOO JIHLAVA

VAKOVEVERKA LÉTAVÁ

více informací zde

SOUTĚŽ

SBĚR BYLIN A KŮRY

seznam bylin zde