JÍDELNA

Odhlášování obědů

Obědy je nutné odhlásit nejpozději do 6:00 hod. daného dne. Možnosti odhlášení obědů:

a) elektronicky (Strava.cz) -  na internetu nebo pomocí mobilní aplikace
b) ústně v kanceláři školní jídelny
c) telefonicky (nejpozději do 6:10 hod. daného dne)


Původní odhlašování z minulých let prostřednictvím SMS bude fungovat jen v měsíci říjnu. Prosíme rodiče, aby preferovali elektronické odhlašování stravy.
Před návratem žáka do školy si mohou rodiče v aplikaci ověřit, že má dítě objednanou stravu.

První den nemoci lze oběd vyzvednout, ostatní dny je nutno odhlásit.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše a to i v případě, že stravu nevyzvednete a tzv."propadne". 

Elektronické odhlašování obědů

Od října naše školní jídelna zavádí novou službu a to elektronické odhlašování obědů (Strava.cz). Jedná se o moderní a pohodlnější způsob odhlašování obědů včetně přehledu o stravování vašeho dítěte a stavu konta. Přihlašovací údaje a tvar hesla vám byl sdělen na tištěném dokumentu, který děti dostaly ve škole.

Podrobný postup (fotonávod) přihlášení do aplikace a její ovládání naleznete zde.

ZMĚNA CENY OBĚDŮ

od 1. 10. 2020

více info zde

KONTAKTY
tel.: 566 677 118
SMS pro odhlašování obědů:
731 269 715
ZAMĚSTNANCI
Pavla Ondráčková
(vedoucí jídelny)
Hana Rosecká
Ludmila Ficalová