JÍDELNA

Odhlášování obědů

Obědy je nutné odhlásit den předem: telefonicky (tel. 566 677 118), přes SMS (731 269 715) nebo ústně v kanceláři ŠJ, nejpozději do 6:00 hod. daného dne.

První den nemoci lze oběd vyzvednout, ostatní dny je nutno odhlásit.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše a to i v případě, že stravu nevyzvednete a tzv."propadne". 

ZMĚNA CENY OBĚDŮ

od 1. 10. 2020

více info zde

INFORMACE

Během září bude spuštěn elektronický způsob
odhlašování obědů. 

O termínu spuštění budete
včas informování. 

Prozatím dětem odhlašujte obědy dosavadním způsobem.

KONTAKTY
tel.: 566 677 118
SMS pro odhlašování obědů:
731 269 715
ZAMĚSTNANCI
Pavla Ondráčková
(vedoucí jídelny)
Hana Rosecká
Ludmila Ficalová