E-OMLUVENKA

Elektronická omluvenka slouží k oznámení důvodu neočekávané nepřítomnosti žáka ve vyučování, absenci je nutné následně omluvit v žákovské knížce.