Zvláštní zápis do mateřské školy pro děti z Ukrajiny

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR. Zvláštní zápis se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem LEX UKRAJINA č. 67/2022 Sb. 

 • Oznámení o zápisu do MŠ (zde)
 • · Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a příloha o potvrzení očkování (zde)


Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2022/2023

 • termín zápisu: čtvrtek 5. května 2022 v čase od 9:00 do 15:00 hodin
 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a pro děti s odkladem povinné školní docházky .

Organizace zápisu pro rodiče, které žádají o přijetí dítěte:

 • Zápis proběhne bez přítomnosti dítěte ve školce.
 • Čas příchodu k zápisu je nutné si zarezervovat pomocí rezervačního systému zde
 • Potřebné dokumenty:
 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (zde),
 2. rodný list dítěte, 
 3. občanský průkaz zákonného zástupce.
 • U zápisu zákonný zástupce předloží dané dokumenty k ověření totožnosti a vyplněnou žádost o přijetí.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy:

 • Pro školní rok 2022/2023 naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení:

 • Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30 dnů po termínu podání žádostí k zápisu. Na webových stránkách školy a vývěsce MŠ bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, které obdrží zákonný zástupce v den zápisu.
 • Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na společném setkání přijatých dětí a jejich rodičů v červenci 2022 (termín bude upřesněn).
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno doporučeně poštou.