NÁSTĚNKA

INFORMACE O PROVOZU VE ŠKOLCE

 A TESTOVÁNÍ DĚTÍ

 • mateřská škola bude otevřena pouze pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti narozené od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2015) pouze za podmínky pravidelného testování

 • děti se testují 2x týdně (po, čt) před zahájením vzdělávání v testovací místnosti v přízemí budovy MŠ za asistence zákonného zástupce dítěte, případně jiné pověřené osoby (tato osoba musí mít písemný souhlas zákonného zástupce)

 • k testování se může dítě dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění

 • testování se provádí neinvazními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem

 • po vykonání testu počkají děti se svým zákonným zástupcem ve venkovních prostorách, po 15 minutách bude výsledek testu sdělen zák. zástupci dítěte. V případě negativního testu mohou děti s rodičem odejít do třídy Medvídci.

 • netestují se děti, které prodělaly v posledních 90 dnech onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře

 • ve dnech testování (po, čt) je stanoven příchod dětí do MŠ nejpozději v 7:45 hod.

 • děti nemají povinnost při pobytu ve školce nosit roušku, ale při vycházce je použití roušky povinné, proto si děti do školky přinesou chirurgickou roušku v podepsaném zavíracím sáčku

 • vzdělávání pro děti zaměstnanců vybraných profesí - informace zde
   

PŘEHLED VYDANÝCH MATERIÁLŮ K TESTOVÁNÍ:

 • video - testování ve škole LEPU testy zde

 • instruktážní leták LEPU zde

 • leták pro rodiče zde

 • leták - přehled návazných postupů antigenního testování zde

 

Formuláře, možnosti doručení žádosti, kritéria pro přijetí a další informace o organizaci zápisu naleznete zde.
 
 
 

 

INFORMACE

k odkladu školní docházky zde

POKYNY

pro doprovod dětí do školky 
od 1. 9. 2020

SEZNAM VĚCÍ

ZDE

ZNAČKY DĚTÍ

KOŤÁTKA

ZNAČKY DĚTÍ

MEDVÍDCI