PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY:

SYMBOLICKÁ ADOPCE ZVÍŘETE V ZOO JIHLAVA:

Od dubna 2019 se děti z naší školy i školky staly na jeden rok adoptivními rodiči klokana uru. Finančním příspěvkem podpořily  chov tohoto obecně ohroženého druhu, který žije v ZOO Jihlava. Adopční cedulku (děti ze ZŠ a MŠ Bohdalov) naleznete přímo v zoologické zahradě u adoptovaného klokánka. 

Poděkování patří všem, kteří se do sbírky zapojili a podpořili tak chov tohoto obecně ohroženého druhu. Více informací naleznete na zoojihlava.cz a na webových stránkách školy (zde).

UKONČENÉ PROJEKTY

PROJEKT ŠPAČKOŠ:

MALÝ LESÍK U NÁS NA ZAHRADĚ:

Projekt je zaměřen na poznávání lesní fauny a flóry – konkrétně získání větších poznatků o některých zvířatech, jehličnatých stromech, konkrétně o smrku ztepilém. Hlavním cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které zde probíhají, budovat v dětech samostatnost, pečlivost, radost z toho, co samo zvládlo a dokázalo, předat zkušenost mladšímu kamarádovi.

Více informací a fotografií o projektu:

 • Charakter, cíl a záměr projektu, aktivity: divadlo, poznáváme stromy, pozorujeme kůru stromů, víme, co se v lese může a co ne (více zde)
   
 • Děláme šťastné a veselé Vánoce lesním zvířátkům (více zde)
   
 • Beseda - Lesní zvířátka aneb stopy a naše příroda (text + foto)
   
 • Lesík na školkové zahradě (text + foto)
   
 • A bylo jaro a všechno, všechno kvetlo…. (text + foto)