PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY:

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA
aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Více o projektu naleznete zde.

Plníme úkoly z projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA (9-12/2020)

Záznamy: 1 - 4 ze 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PROJEKT ŠPAČKOŠ:

UKONČENÉ PROJEKTY

ŠKOLKA NA DÁLKU:

Proč vznikla „školka na dálku“?

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou České republiky, mimořádným rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a omezením provozu mateřské školy zřizovatelem od 17. 3. 2020.
K udržení kontaktu s dětmi, rodiči a učitelkami mateřské školy po dobu přerušení provozu v návaznosti na aktuální situaci.
Pomoci rodičům zabavit dítě v této nečekané situaci.

Komu je určena „školka na dálku“?

Dobrovolníkům. Všem dětem z mateřské školy Bohdalov a jejich rodičům „hrajícím si“ s dětmi doma. To znamená všem, kteří věnují čas rozvoji, vzdělávání dětí a udržení kontaktu s učitelkami z mateřské školy.

Co obsahuje „školka na dálku“?

+ „MUDROVÁNKY“ stránky s různými zábavnými úkoly, pracovními listy, básničkami, písničkami, pohádkami kreativním tvořením, pokusy… Inspirují fantazii dětí a probouzí jejich představivost, rozvíjí dovednosti potřebné pro přípravu do školy, připomínají dětem dění ve školce.
+ „TITULY“ jednoduché různorodé aktivity, vybízející ke spolupráci a kontaktu s učitelkami a ostatními dětmi, prostřednictvím zaslaných zpráv na emailovou adresu školky.
+ „ROUŠKOVOU PŘEHLÍDKU“ fotografie dětí v rouškách ukáží, že v tom nejsme sami a děti si postupně zvyknou na novou povinnost nošení roušek

 

Zábavně vzdělávací úkoly MUDROVÁNKY

Úkol č. 1 (k vytisknutí zde ) - čapí mudrovánky

Úkol č. 2 (k vytisknutní zde) - rouškové mdurovánky

Úkol č. 3 (k vytisknutí zde) - aprílové mudrovánky

Úkol č. 4 (k vytisknutí zde) - velikonoční mudrovánky

Úkol č. 5 (k vytisknutí zde) - jarní mudrovánky

Úkol č. 6 (k vytisknutí zde) - kuličkové mudrovánky

Úkol č. 7 (k vytisknutí zde) - čarodějnické mudrovánky

Úkol č. 8 (k vytisknutí zde) - maminkovské mudrovánky 

Úkol č. 9 (k vytisknutí zde) - badatelské mudrovánky

Úkol č. 10 (k vytisknutí zde) - pohádkové mudrovánky

 

TITULY

Zadání úkolů:
Čapí pozorovatel (zde)
Pamatovák (zde)
Pomocníček – pořádníček (zde)
Finančník (zde)
Bystrozraký (zde)
Umělec (zde)
Badatel (zde)
Znalec pohádek (zde)

 

Držitelé titulů (zde)

 

ROUŠKOVÁ PŘEHLÍDKA
Motivační plakát (zde) a fotografie (zde)

 

FOTOGALERIE z  projektu ( zde )

SYMBOLICKÁ ADOPCE ZVÍŘETE V ZOO JIHLAVA:

Od dubna 2019 se děti z naší školy i školky staly na jeden rok adoptivními rodiči klokana uru. Finančním příspěvkem podpořily  chov tohoto obecně ohroženého druhu, který žije v ZOO Jihlava. Adopční cedulku (děti ze ZŠ a MŠ Bohdalov) naleznete přímo v zoologické zahradě u adoptovaného klokánka. 

Poděkování patří všem, kteří se do sbírky zapojili a podpořili tak chov tohoto obecně ohroženého druhu. Více informací naleznete na zoojihlava.cz a na webových stránkách školy (zde).

PROJEKT ŠPAČKOŠ:

MALÝ LESÍK U NÁS NA ZAHRADĚ:

Projekt je zaměřen na poznávání lesní fauny a flóry – konkrétně získání větších poznatků o některých zvířatech, jehličnatých stromech, konkrétně o smrku ztepilém. Hlavním cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které zde probíhají, budovat v dětech samostatnost, pečlivost, radost z toho, co samo zvládlo a dokázalo, předat zkušenost mladšímu kamarádovi.

Více informací a fotografií o projektu:

 • Charakter, cíl a záměr projektu, aktivity: divadlo, poznáváme stromy, pozorujeme kůru stromů, víme, co se v lese může a co ne (více zde)
   
 • Děláme šťastné a veselé Vánoce lesním zvířátkům (více zde)
   
 • Beseda - Lesní zvířátka aneb stopy a naše příroda (text + foto)
   
 • Lesík na školkové zahradě (text + foto)
   
 • A bylo jaro a všechno, všechno kvetlo…. (text + foto)