ZÁPIS DO MŠ

termín zápisu: 2. května. – 16. května 2020

 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Změna organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

  • Organizace zápisu:

- Bez přítomnosti dítěte ve školce

- Bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve školce

- Doručit do školy: od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020

        - vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

        - čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (z důvodu omezení pohybu v pediatrických ambulancích) netýká se dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

        - prostou kopii očkovacího průkazu (netýká se dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)

        - pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

 

- Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné doručit:

        - do datové schránky školy (5vm5gt)

        - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

        - poštou na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Bohdalov 205)

        - osobním podáním do poštovní schránky na budově školy (ZŠ)


- Formuláře:

        - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (doc, pdf)

        - Čestné prohlášení (doc, pdf)

 

- Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Bohdalov pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.