ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHDALOV

termín zápisu: 3. 5. – 14. 5. 2021

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti s odkladem školní docházky.
 

  • Organizace zápisu pro rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte:

- Bez přítomnosti dětí ve školce


- Doručit od 3. 5. do 14. 5.:
            - Žádost o přijetí dítěte do MŠ
            - Potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte (viz. Žádost o přijetí dítěte do MŠ)
            - kopii rodného listu dítěte

 

- Možnosti doručení:
            - do datové schránky školy (7nzy9b),
            - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)!
            - poštou na adresu školy,
            - podáním do poštovní schránky na budově MŠ
            - osobním podáním zákonným zástupcem do MŠ (úterý 11. 5. 2021 od 15:15 do 17:00)

 

- Po přijetí žádosti bude zákonnému zástupci zasláno e-mailem přidělené registrační číslo.

- Informace o možnosti o nahlédnutí do spisu naleznete zde.

- Společné setkání přijatých dětí a jejich rodičů proběhne v mateřské škole v náhradním termínu po zlepšení epidemiologické situace.

 

- Formuláře:
            - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (pdf, doc)

 

  • Kritéria pro přijetí do mateřské školy:

- Pro školní rok 2021/2022 je naleznete zde.

 

  • Výsledky přijímacího řízení:

- Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději do 30 dnů po zahájení přijímacího řízení. Na webových stránkách školy a vývěsce MŠ bude zveřejněn seznam dětí pod přiděleným registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení.  Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.